Hvorfor ikke sekstimersdag?

Det er ikke sekstimersdagen som er urealistisk, men arbeidslinjas dogme om grenseløs vekst.

Ebba Wergeland Innlegg

Vi holder påskestengt!

Manifest Tidsskrift holder stengt i påskeuka, og er i vanlig drift igjen fra mandag 21. april. God påske!

På bøljan rød

De siste femten årene har en rød bølge skyllet over Latin-Amerika. Men hva har man oppnådd og hvordan ser fremtiden ut for latinamerikansk venstreside?

Even Sandvik Underlid Essay

Må vi jobbe mer, eller kan vi jobbe mindre?

Ryktene om velferdsstatens varslede død er betydelig overdrevet.

Lars Gunnesdal Kommentar

Overvåkningspartiet

Arbeiderpartiet har aldri forstått betydningen av personvern. Det er et problem for hele venstresida.

Snorre Valen Innlegg