Solberg-saken: Høyre dras med i dekkoperasjonen. Og potensielt med i dragsuget.

Solberg skjuler sine spor. Statsministerens kontor nekte rå offentliggjøre vurderingen som ble gjort av Solbergs habilitet opp mot familens børsplasseringer. Foto: Miljøstiftelsen ZERO

Solberg-saken må da være den største skandalen knyttet til noen norsk statsminister i min levetid?

Hva hadde vi tenkt om at husstanden til regjeringssjefen gjennom åtte år beriket seg på skjult og ureglementert aksjehandel, hvis dette ble avslørt i Italia?

Da tror jeg alle nordmenn ville sett dette for hva det er. Men det gjør ikke alle. Særlig ikke i Høyre.

Så la oss ta det punkt for punkt.

1. Solberg hadde et entydig ansvar
I regelboka for regjeringsmedlemmer framgår i punkt 4.5.11. at Erna Solberg som statsminister hadde «plikt til å skaffe seg faktisk kunnskap om eierinteresser [hos ektefellen] som eventuelt kan lede til inhabilitet for politikeren».

Derfor fikk Sindre Finnes beskjed fra Statsministerens kontor om å slutte med kortsiktig aksjehandel da Solberg kom til makten i 2013.

Helt etter boka. Tilsynelatende.

2. Solberg visste fra 2017 at Finnes ikke var helt til å stole på
8. september 2017 e-postet Sindre Finnes Statsministerens kontor en beskjed om at «Dagbladet spør og graver om mine aksjeinvesteringer …».

«Uansett», fortalte Finnes, «forbereder jeg overføring av mesteparten av aksjene til aksjefond». Dette var altså fire år etter at han lovet å slutte med trading.

Det betyr: Allerede i 2017 fikk Erna vite at ektemannen hadde fortsatt å handle aksjer gjennom de fire årene hun hadde sittet som regjeringssjef og at Finnes dermed løy om dette fra og med 2013.

Hvis ikke dette utløser en statsministers plikt til aktivt å «skaffe seg faktisk kunnskap om eierinteresser» hos ektefellen, så vet ikke jeg hva som skal kunne gjøre det.

3. Statsministerens husstand har beriket seg på lyssky børshandel
Sindre Finnes handlet for minst 112 millioner kroner i på børsen mens ektefellen ledet landets regjering. Dette gedigne omfanget omtalte Erna Solberg i sin samtale med Fredrik Solvang som «en hobby» for Sindre Finnes, det var bare «noe han likte å drive med».

Jeg forstår behovet for å bagatellisere «hobbyen», når den dokumenterte realiteten er at statsministerens husstand ble beriket med millionsummer av aksjehandler som ble holdt skjult.

I flere tilfeller gjorde familien gode penger på «heldige» sammentreff i tid med politiske beslutninger.

• Høsten 2013 skjøt Nordic Minings aksjekurs til værs idet Erna Solbergs første regjeringserklæring sa ja til et omstridt gruvedeponi.

To dager før nyheten sprakk handlet Høyre-lederens husstand 70.000 aksjer i selskapet. Ikke lenge etter ble de solgt med en gevinst i størrelsesorden 126.000 kroner.

• Tross dystre utsikter i den pandemirammede verdensøkonomien, med fare for konkurser i oljenæringen, storhandlet statsministerens ektemann norske oljeaksjer fra og med mars 2020.

Dette skjedde parallelt med at Erna Solbergs Høyre forhandlet fram støttepakken som ble vedtatt i Stortinget 8. juni samme år. Den viste seg å være så uforutsett raus at den utløste tidenes boom i næringen som Høyre-lederens husstand hadde gamblet på.

I 2019 derimot, handlet ikke Sindre Finnes oljeaksjer.

• Høsten 2020 kunngjorde Hydro og Lyse et helt nytt kraftsamarbeid. Beslutningen, som ble feiret med kake av Høyres statsråd, ga en solid oppgang for Hydro-aksjen.

To dager før nyheten sprakk, handlet statsministerens husstand 4500 Hydro-aksjer. Da de ble solgt igjen, og få dager senere var det med solid gevinst.

4. Påvirker med skjult agenda
Erna Solbergs egen foretrukne fortelling av hva som har skjedd bak familiens lukkede dører, innebærer at lederen for Norges regjering gjennom åtte år sto under konstant påvirkning fra en meget aktiv og samtidig lyssky børsaktør med skjult agenda.

Ifølge Sindre Finnes diskuterer nemlig han og kona næringspolitikk «både til frokost og middag», og han skryter av at hun lytter til hans synspunkter og sikkert gode råd.

Dette er ingen måte å styre et land på. I seg selv burde dette være nok til å utelukke Solberg som framtidig statsministerkandidat. Hvis det finnes prinsipper igjen i Høyre.

5. Solberg så en annen vei
Slik Fredrik Solvang viste på en PC i Debatten forrige uke: Det tar ett minutt for Statsministerens kontor å logge seg inn og sjekke aksjehandelen til Sindre Finnes mer grundig enn eierskapet som rapporteres akkurat ved årsslutt.

Men selv ikke da familieformuen plutselig spratt opp 1,1 millioner på ett år, gadd den ellers så detaljorienterte Jern-Erna å sjekke nærmere.

Ikke en eneste gang spurte hun ektefellen om hvilke eller hvor mange aksjer han eide mens hun var statsminister, innrømmer Solberg i Klassekampen 23. september.

Det er fullstendig menneskelig om Solberg nødig ville konfrontere sin ektemann.

Det er også forståelig om hun ser en annen vei når hun aner at egen husstand tjener gode penger på det.

Men dette utgjør like fullt et eklatant og alvorlig brudd på hennes «plikt til å skaffe seg faktisk kunnskap om eierinteresser» hos ektefellen.

Per nå aner ingen, kanskje bortsett fra Sindre Finnes, hvor mange saker landets regjeringssjef gjennom åtte år behandlet med potensiell økonomisk gevinst for egen husholdning, uten å melde seg inhabil.

Alt dette er allerede dokumentert. Jeg skjønner ikke helt behovet for å «grave videre» i kontrollkomiteen og andre steder.

Skandalen er et faktum. Og den blir nå bare større:

6. Solberg skjuler sine spor
Statsministerens kontor (SMK) nekter å offentliggjøre vurderingene som ble gjort av Solbergs habilitet opp mot familiens børsplasseringer.

Ifølge Audun Lysbakken (SV) kan Solberg selv sikre offentligheten tilgang til denne informasjonen fra SMK, hvis hun vil. Det er det lite som tyder på at hun gjør.

Vel så mistenkelig er det at den «komplette» listen det tok Sindre Finnes så gruelig lang tid å lage er bevisst ribbet for tall og summer som lar oss se hva han egentlig har satset, tapt og tjent på de ulike aksjehandlene.

Listene over aksjehandelen til Anniken Huitfeldts ektemann inneholdt disse tallene. I Høyre-mannens tilfelle har man fjernet dem for å holde dem unna offentligheten.

Dermed aner vi ikke hvor mye statsministerens husholdning har tjent på Sindre Finnes’ lyssky aksjehandel gjennom åtte år. Sindre Finnes sier det var 1,8 millioner kroner. Men hvem kan stole på ham?

Når VG etterlyser fakta, svarer Høyre at partiet «ikke vil komme med en ny liste som viser beløp». Her dras Høyre aktivt med i dekkoperasjonen. Og potensielt med i dragsuget.

Denne kronikken ble først publisert i Nettavisen.