Huskeliste for skribenter

Har du lyst til å skrive for Manifest Tidsskrift?

Bruk denne huskelista for hvilken form tekster i Manifest Tidsskrift skal ha:

– Tekstlengden skal ikke gå over 20 000 tegn med mellomrom, og helst under 15 000.

– Artikler skal ha en maks tre linjers poengtert ingress.

– Skriv inn fem til sju stikkord om teksten mellom ingress og brødtekst (sier noe om temaet, gjerne også noen overraskende, artige som vekker nysgjerrighet)

– Avsnitt skal være korte, helst tre til fem linjer. Det er viktig siden den skal leses på nett.

– Én interessevekkende mellomtittel pr. 1500 anslag, som står på egen linje.

– Uthev gjerne enkelte passasjer i teksten i fet, for å drive leseren framover.

– Avsnitt skal markeres med blanklinje.

– Lengre sitater skal markeres med blanklinje foran og bak, men bruk samme linjeavstand og punktstørrelse.

– Bruk følgende sitattegn: « og », ikke ” og ”. I Word for Mac gjelder kodene SHIFT ALT V for « og SHIFT ALT B for ».

– Tall skrives med bokstaver opp til tolv, og med siffer fra 13 og oppover. Ved blanding bør man være konsekvent: Enten er barna tre, ni og fjorten år gamle, eller 3, 9 og 14.

– Prosent skrives med bokstaver, ikke som %.

– Eventuelle referanser skal ikke gis i parenteser i teksten, men bare som fotnoter. Fotnotetegn skal ha siffer[1] som tallformat, ikke bokstaver.

– Notene skal være fullstendige referanser med forfatter og sidetall (Andersen, Per Thomas: Norsk litteraturhistorie, Universitetsforlaget, Oslo 2001). Teksten skal ha skriftstørrelse 10. Der det er hensiktsmessig kan det settes opp litteraturliste. Begrens omfanget av noter og litteraturlister.

– Notetegnet plasseres uten mellomrom etter det ordet eller den setningen som fotnoten hører til. Det betyr at notetegnet som hovedregel står bak punktumet. [2] Unntaksvis skal de stå inne i setningen[3], knyttet til spesifikke ord eller begreper.

– Legg også ved eventuelle nettadresser til referansene, slik at det kan linkes direkte underveis i teksten. Legg gjerne inn linkene allerede i word-utgaven av teksten.

– Bylinepresentasjon: Skriv en kort presentasjon med navn, født (år), utdannelse og/eller arbeidsplass, interessefelt, evnt. Twitterkonto eller nettside/blogg. Legg ved bilde av deg selv (helst ikke over 219 piksler bredt).

 


[1] Sånn som dette.

[2] Sånn som dette. Ibid er med andre ord ikke lov, det er det ikke alle som forstår.

[3] Her kan du forklare hva det betyr og komme med tilleggsinfo, hvis det trengs.