Redaksjonsrådet

Medlemmene i redaksjonsrådet i Manifest Tidsskrift er:

harald.eia

Harald Eia (f. 1966) er sosiolog med bakgrunn som avisbud og mest kjent for TV-programmer som Lille Lørdag, Åpen post, Team Antonsen, Hjernevask og Brille. Han har stått bak teaterstykket Kafka.

geirgulliksen

Geir Gulliksen (f. 1963) er forfatter av lyrikk, dramatikk og romaner som Våkner om natten og vil noe annet (2001) og Tjuendedagen (2009). Gulliksens innflytelsesrike essayistikk står samlet i Kan vi gjøre det igjen. Tilnærmet samlet sakprosa (2013). Jobber som forlegger i Oktober.

ISF. Foto: Kyrre Lien / www.kyrrelien.no

Julia Orupabo (f. 1982) er PhD i sosiologi (2014) fra Universitetet i Oslo, og forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har publisert i tidskrifter som Prosa, Sosiologi i dag og Comparative Social Resarch.

annickprieur3

Annick Prieur (f. 1959) er professor i sosiologi ved Aalborg Universitet og professor II i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun har først og fremst arbeidet med studier av sosiale forskjeller knyttet til klasse, etnisitet, kjønn og seksualitet, i stor grad med inspirasjon fra Bourdieus sosiologi.

agnesravatn

Agnes Ravatn (f. 1983) er forfatter av romaner som Veke 53 (2007) og Fugletribunalet (2013) , samt essaysamlingen Stillstand. Sivilisasjonskritikk på lågt nivå (2009). Hun mottok i 2013 Arne Hestenes’ journalistpris og skriver fast i Dagbladet og Dag og Tid.

slagstad

Rune Slagstad (f. 1945) er professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning, tidligere redaktør av Nytt norsk tidsskrift (1984–2009) og forfatter av bøker som Constitutionalism and Democracy (m/Jon Elster, 1988), De nasjonale strateger (1998), (Sporten) (2008) og Rettens ironi (2011). Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur og tidligere nestleder i SV.