Superhelter finnes ikke

Arbeidstakere vil ha noe annet enn reklamestunt innpakket som hyllester, applaus, ros og flaue titler, skriver Palma Kleppe.

I kjølvannet av korona har folk med jobber innenfor omsorg, helse og utdanning i enda større grad enn tidligere blitt titulert som «superhelter» og «engler». Vi har klappet fra balkonger, vi har skrevet leserinnlegg med lovord om disse helt spesielle vesenene som står i førstelinja og uselvisk ofrer seg for andre. 

Interesseorganisasjonen for de private og kommersielle barnehagene, Private Barnehagers Landsforbund (PBL), satte til og med i gang en kampanje for å hylle «superheltene» i barnehagene, med en markering fredag 12. mars, årsdagen for nedstengningen. 

«Superhelt» og «engel» gir inntrykk av at det bare er en spesiell type mennesker som kan ha disse jobbene. At du må ha et «kall» eller en helt spesiell, indre driv for å holde ut.

Det er imidlertid helt andre hensyn enn til de ansatte som har kjennetegnet PBLs lobbyisme dette året. Det første PBL gjorde etter at pandemien var et faktum, var å be regjeringen om fritak fra bemannings- og pedagognormene. Der de ansatte og fagorganisasjonene ropte om behovet for mer bemanning og kortere åpningstid under en krise, svarte PBL med å oppfordre barnehageeierne til å ha lengre åpningstider, åpent i påska og i helgene – og til og med starte med nattilbud. For hvorfor bry seg med barna og de ansatte i en pandemi, med en slik mulighet til å gi service til kundene – altså foreldrene – og som kan gi avkastning på brukerundersøkelsene?

Markeringen var en god strategi, siden PBL nettopp gjennomførte en spørreundersøkelse som viste at 81 prosent av befolkningen aldri hadde hørt om dem. Dessuten kunne barnehageheltene få lov til å kjøpe t- skjorter med påskriften «barnehagehelter» – solgt gjennom PBLs nettsider. 

«Å bry seg er også er smittsomt», heter det i kampanjen – som er satt i gang med intensjon om å gi «en stor takk for den innsatsen som er lagt ned». Ironien er til å ta og føle på. Barnehagelærerne er nemlig den yrkesgruppen i landet med høyest sykefravær på grunn av stress og belastningsskader. De ansatte selv oppgir at nøkkelårsaken til det kommer av for lite bemanning. Arbeidstakerorganisasjonene snakker for døve ører, og når ikke frem.

Arbeidstakere vil ha noe annet enn reklamestunt innpakket som hyllester, applaus, ros og flaue titler.

Hvis PBL som arbeidsgiverorganisasjon virkelig brydde seg om de ansatte, kunne de oppfordret medlemmene til å sikre «barnehageheltene» bedre arbeidsforhold og lønn. PBL har selv brukt de ansatte i barnehagene som eksempler på «lavtlønte kvinner» som et argument mot å kutte i pensjonstilskuddet. Men PBL bryr seg ikke om arbeidstakerne. Snarere tvert imot, som eksemplene over viser.

Betegnelser som «helter» og «engler» er helt sikkert godt ment. Men yrkene som får disse betegnelsene, består jo av helt vanlige folk. Som blir like slitne, utmatta og stressa som alle andre. «Superhelt» (barnehagelærere/lærere) og «engel» (sykepleiere) gir inntrykk av at det bare er en spesiell type mennesker som kan ha disse jobbene. At du må ha et «kall» eller en helt spesiell, indre driv for å holde ut.

Det er problematisk, fordi det gir den enkelte arbeidstaker ansvaret for å tilpasse seg ulevelige arbeidsforhold. Det gjør det komfortabelt for ledere, eiere og arbeidsgiverorganisasjoner, for da er det jo bare å sende ballen tilbake til den som uttrykker misnøye. Og det er bare de «flinke» som blir igjen.

De som har de viktigste jobbene i samfunnet vårt er ikke superhelter. De er arbeidstakere, som har krav på levelige arbeidsforhold. Helt vanlige mennesker av kjøtt og blod som, slik sykefraværet viser, knekker av arbeidsbelastningene de står i. De vil ha noe annet enn reklamestunt innpakket som hyllester, applaus, ros og flaue titler. De vil ha et arbeidsliv de kan leve med, og muligheter til å gi pasienter, barn og elever tilbudet de både har krav på og behøver.

Hadde noen virkelig brydd seg om de ansattes ve og vel, er det utallige muligheter til det. 

Denne teksten stod også på trykk i Klassekampen 25. mars 2020.