Er det noen voksne der, PBL?

Lindboe og Private barnehagers landsforbund (PBL) legger for dagen en grunnleggende manglende kompetanse på hva som er barnehagens mandat og hvilken rolle barnehageansatte har og skal ha - uansett situasjon, skriver Palma Kleppe.

Direktør Anne Lindboe i arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund (PBL), hevder at hun i likhet med meg skulle sett at yrkesgrupper som gjør en forskjell for barn, har enda høyere status enn i dag. Det er magesterkt å skrive, i samme åndedrag som hun i sitt tilsvar til meg (27. mars) legitimerer  PBLs ønske om fritak fra bemannings- og pedagognormen. Hun kaller det fritak fra «voksentetthet».

Å omtale barnehageansatte som «voksne» gir ikke yrkesgrupper høyere status. Å anerkjenne verdien av nok kollegaer og tilfredsstillende arbeidsforhold, gjør det.

I svaret bekrefter Lindboe at PBL rådet sine medlemmer til å sørge for å «organisere barnepass utenom ordinær åpningstid» så fort koronakrisen var et faktum. PBL velger altså å omdefinere en hel sektor fra å være en «pedagogisk virksomhet» til å drive med «barnepass» fra den ene dagen til den andre. Det på tross av at ingen har fritatt barnehagene fra deres mandat, lover og forskrifter i denne perioden.  

Aldri før har vel de ansatte i barnehagesektoren med så rene ord blitt degradert. 

PBL velger å omdefinere en hel sektor fra å være en «pedagogisk virksomhet» til å drive med«barnepass» fra den ene dagen til den andre.

PBL har gått hardt ut mot at de private barnehagene ikke har fått koronakompensasjon: «Mangelen på finansiering av ekstraordinære kostnader setter barnehagene i en veldig alvorlig situasjon. (…) Men hvis strikken tøyes for langt, vil den på et tidspunkt ryke,» sa Lindboe til Utdanningsnytt allerede 6. mai i fjor. 

De private barnehagene drives altså på de samme midlene som under normaltilstand- på tross av skyhøyt sykefravær og langt over det som er nødvendig for å kunne gi barna et godt tilbud. Likevel har PBL oppfordret barnehagene til å tøye strikken lengre enn langt. Gjennom å råde sine medlemsbarnehager å ha lengre åpningstider, kvelds- og nattåpent, og påske- og helgeåpent, har PBL tenkt at det er en god idé å få utslitte ansatte til å legge en kabal som i utgangspunktet ikke går opp, til en kabal med et 24/7- tilbud.

Det henger bare ikke på greip. 

Ifølge Lindboe har jeg «en total mangel på forståelse for rollen som vår sektor har i en helt ekstra­ordinær situasjon». Det Lindboe legger for dagen er en grunnleggende manglende kompetanse på hva som er barnehagens mandat og hvilken rolle barnehageansatte har og skal ha – uansett situasjon. 

Lindboe omtaler også det siste året som en «dugnad». Dugnad er et felles utført,ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. 

Det kalles ikke dugnad når kun noen ofrer liv og helse, mens andre sitter på hjemmekontor og beordrer eiere et barnehagetilbud 24/7 som ansatte må sørge for. Det kalles utnytting – både av ansatte, og av situasjonen.

Vis de som jobber i barnehagene at også dere er voksne, PBL, og at dere er deres ansvar bevisst. 

Denne teksten stod også på trykk i Klassekampen 30. mars 2020. 

Les innlegget av Palma Kleppe som startet debatten her.