God jul, Kristin!

Selvsagt har vi råd til å bygge en robust velferd også i framtiden, svarer Roman Eliassen på Kristin Clemets dystre julehilsen om velferdsstatens nødvendige død. Her fra juleklassikeren "It’s a wonderful life" hvor den deprimerte George Bailey får hjelp av en engel til å se hvor mye bedre hans lokalsamfunn blir av samarbeid og felles løsninger.

Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita, har skrevet en god jul-hilsen til det norske folk som handler om samvær med familien, men ender med å skremme oss med at vi må jobbe mer i fremtiden, kutte i sykelønnen, og ha enda en pensjonsreform «slik at alderdommen blir noe vi hovedsakelig må finansiere selv».

Det kan godt hende at et slikt budskap skaper julestemning og godt samvær hos familien Clemet. Hvorfor hun tror det skaper julestemning i de tusen hjem, er vanskelig å forstå. Budskapet er i alle fall misvisende. Vi har – tro det eller ei – råd til felles velferd i et av verdens rikeste land også i fremtiden.

Vi har – tro det eller ei – råd til felles velferd i et av verdens rikeste land også i fremtiden.

Clemet retter en appell mot KrF og MDG som vil at vi skal jobbe mindre, av hensyn til henholdsvis familie og miljø. Men, skriver hun, «KrF og MDG er likevel ikke modige nok. For også de må ta innover seg at velferdsstaten koster. Hvis vi skal arbeide mindre, blir det mindre til offentlig velferd. (…) Dermed er det vanskelig å se at de langsiktige regnestykkene til KrF og MDG går opp».

Bakgrunnen for Clemets påstand om at «antall timeverk bør helst økes med 13 prosent», er perspektivmeldingene til regjeringen og NHO, som anslår at vi vil ha et fremtidig inndekningsbehov i statsfinansene på grunn av en aldrende befolkning – kjent som «eldrebølgen» eller en økende «eldrebyrde».

Vi kan løse utfordringen slik vi alltid har gjort det: i fellesskap, ved hjelp av skattesystemet.

Det er selvsagt riktig at befolkningen aldres og at utgiftene til helse og eldreomsorg vil øke i tiårene fremover. Det er også riktig at arbeidsinnsats er den viktigste ressursen vi har, og det er viktig for velferdsstaten at så mange som mulig er i arbeid. Men det er ikke riktig at vi må kutte i velferdsordningene eller jobbe mer for å få råd til velferden i fremtiden. Vi kan løse utfordringen slik vi alltid har gjort det: i fellesskap, ved hjelp av skattesystemet.

En slik løsning vil ikke Clemet nevne med ett ord, selv om den private kjøpekraften, og dermed skattegrunnlaget, ifølge Perspektivmeldingen nesten vil dobles frem mot 2060. Faktisk vil meldingens anslag for den nødvendige skatteøkningen for å dekke fremtidens velferdsbehov medføre at en gjennomsnittlig lønnsmottaker fortsatt får 78 prosent mer kjøpekraft i 2060 enn i dag. Det gir sågar rom for en betydelig styrking av velferden gjennom skattesystemet, uten at folk flest får mindre å rutte med. (Det er sånn regnestykkene til KrF og MDG kan gå opp).

Det er for så vidt fint at Clemet innrømmer at hun ønsker dette privatiseringsalternativet.

Alternativet er, reelt sett, at vi må betale for velferdstjenestene selv. Og det går jo an – særlig for de rikeste, som sponser Clemets tankesmie, som kan kjøpe seg de beste velferdstjenestene. Det blir verre for vanlige folk, og vil selvsagt ramme de fattigste og sykeste i samfunnet hardest.

Det er for så vidt fint at Clemet innrømmer at hun ønsker dette privatiseringsalternativet: privatisering av pensjonssystemet og urettferdige kutt i sykelønn. Til tross for at det er helt unødvendig.

Og den blåblå regjeringen Clemet støtter, kutter i skattene år for år – til tross for inndekningsbehovet deres egen perspektivmelding har pekt på. Det er økonomisk uansvarlig, og undergraver den norske velferdsmodellen ved å legge til rette for økt privatisering. Til tross for at det er helt unødvendig.

Den norske velferdsmodellen vil stå seg også i fremtiden – bare vi velger å beholde den.

Jeg håper derfor folk tar med seg et annet budskap inn i julen: Du trenger ikke bekymre deg for å måtte jobbe til du dauer, eller for å daue fordi du ikke har råd til å betale for velferdstjenestene selv. Den norske velferdsmodellen vil stå seg også i fremtiden – bare vi velger å beholde den.

God jul til dere som er syke, eller kan bli det – vi har råd til dere!

God jul til dere eldre, dere er ikke en byrde!

Og god jul til Kristin Clemet! Håper ikke julestemningen hjemme hos deg blir ødelagt av at vi har råd til felles velferd også i fremtiden.