Bortenfor strøket

For noen år siden stod jeg og ventet på noen ved Kirkeristen på Karl Johan. Da jeg stod der og så på klokka, oppdaget jeg plutselig en mann på kanskje 60 år som nærmest sirklet rundt meg noen meter unna. Blikket gled fra ansiktet mitt, nedover kroppen min og opp igjen, og mannen ga ingen tegn til å bli flau eller slutte da jeg oppdaget ham.

Sexkjøpsloven sender et signal om at det ikke er greit å forholde seg til noen andres kropp som om det er en vare. Evalueringen av loven viser at den virker: færre kjøper sex og aksepten for å kjøpe sex har blitt mindre. Det betyr også at sannsynligheten er mindre for at kroppen min vurderes som noe som kan kjøpes for penger av fremmede menn.

Endrer holdninger
Holdninger i samfunnet endres hele tiden, og drives fram av prioriteringer vi gjør i fellesskap. Vi skal ikke reise langt for å finne helt andre holdninger til kvinner enn de vi har i Norge. I USA ble for eksempel en eskortepike skutt etter at hun nektet å ha sex med kunden sin. Han ble ikke straffedømt, da det i følge loven i Texas er tillat å bruke våpen for å gjenvinne sin eiendom på nattestid. Eskortepiken døde av skuddene syv måneder senere.

Når legalisering av sexkjøp framstilles som et slags bistandsprosjekt for nigerianske kvinner, tyder mye på at legaliseringstilhengerne er i ferd med å bli desperate.

Det sies at man ikke kan avskaffe prostitusjon, det vil alltid finnes. Men det er ikke noe argument mot sexkjøpsloven, på samme måte som det ikke er et argument for å legalisere drap. Med lov i hånd kan man begrense markedet og endre holdninger over tid. Etter at det ble forbudt å slå barn i Norge, har den praksisen omtrent forsvunnet og holdningene til fysisk avstraffelse av barn er svært forskjellige i Norge sammenlignet med et land som for eksempel Frankrike. Holdningene til røyking har også blitt snudd på hodet etter at røykeloven kom for ti år siden. Det vises spesielt blant de unge, det er rett og slett ikke så kult å røyke lenger.

Framskritt
Holdningene til sexkjøp vil lide samme skjebne, med mindre den mørkeblå regjeringen bestemmer seg for å legalisere prostitusjon. Det viser evalueringen av loven, og det viser holdningene til sexkjøp som allerede finnes i Norge og Sverige sammenlignet med andre land.

Høyresiden gråter sjelden når folk mister jobben fordi ny teknologi gjør arbeidet deres overflødig, da må arbeiderne heller omskolere seg. Et stadig minkende prostitusjonsmarked, og en voksende aksept for at det ikke er greit å kjøpe andres kropper, vil føre til at det blir vanskeligere å livnære seg av prostitusjon. Det er et framskritt og en seier for alle kvinner og menn i Norge, med et mulig unntak for dem som gjerne vil kjøpe andres kropp.

Vi skal ikke mange generasjoner tilbake før holdningene til prostitusjon var helt annerledes enn de er i dag.

Det er likevel sjelden vi hører forkjemperne for legalisering av sexkjøp argumentere for retten til å kjøpe andres kropp. Istedet er det hensynet til de prostituerte som ofte får mest plass i debatten. Det er klart at vi ikke skal glemme behovene til de prostituerte, men når legalisering av sexkjøp framstilles som et slags bistandsprosjekt for nigerianske kvinner, tyder mye på at legaliseringstilhengerne er i ferd med å bli desperate.

Ikke fattigdomstiltak
Anders Solli Sal åpner sitt forsvarsskrift for legalisering av sexkjøp på Minerva nett med å gjengi en samtale med en kvinne som har solgt sex i mange år og vært offer for menneskehandel. Hun forteller at å selge sex var aldri noe hun ønsket å gjøre, hun gråt hver dag, ble utnyttet og opplevde det som farlig. Likevel angret hun ikke. «Det å komme til Norge og selge sex har gitt meg muligheten til å gi mine barn i hjemlandet utdannelse, mine foreldre noe å leve av, og jeg kan kjøpe leker og utstyr til barna. Det har gitt meg og barna en bedre framtid», sier hun.

Kjøp av sex bør altså legaliseres fordi alternativet er så mye verre, lyder argumentasjonen.

Det er ikke første gang høyresiden bruker denne typen argumenter. På 1800-tallet argumenterte Høyre for eksempel mot å forby barnearbeid, fordi det «vilde være det samme som at tage Brødet af Munden paa mange fattige Familier».

Verken prostitusjon eller barnearbeid er verdige virkemidler for å hjelpe folk ut av fattigdom.

Vi skal ikke mange generasjoner tilbake før holdningene til prostitusjon var helt annerledes enn de er i dag. Christian Krohgs fortellinger om Albertine og de andre prostituerte i Christiania på slutten av 1800-tallet, gir et bilde av hvordan legalisert prostitusjon utartet seg i hovedstaden vår. Rike menn med makt og innflytelse fikk gå sine kveldsturer i fred og plukke med seg unge jenter drevet ut på gata av fattigdom. Det er et nærmest overtydelig bilde av menns makt over kvinner, av elitenes makt over de fattige.

Holdningene til prostitusjon har endret seg mye siden den gang, etter hard kamp fra kvinne- og arbeiderorganisasjoner. Men situasjonen er i bunn og grunn den samme: Menn med penger kan kjøpe kvinner drevet ut i prostitusjon av fattigdom. Framfor å ville ta tak i dette, vil høyresiden legalisere prostitusjon for angivelig å gjøre forholdene rundt utnyttingen tryggere.

Trengs andre tiltak
Verken prostitusjon eller barnearbeid er verdige virkemidler for å hjelpe folk ut av fattigdom. Det betyr ikke at vi ikke skal hjelpe kvinner som i dag ikke ser andre alternativ enn å selge sin egen kropp, men at det er helt andre tiltak som trengs.

Skal vi tro på høyresidens argumenter om at det er de prostituertes velferd de tenker på, er de nødt til å komme sterkere på banen.

Forhåpentligvis vil all omsorgen som nå utvises for de prostituerte munne ut i solide hjelpetiltak som gir utsatte kvinner bedre måter å livnære seg på. Her har venstresiden tradisjonelt vært flinkere til å sette inn tiltak og åpne lommeboka enn høyresiden. Skal vi tro på høyresidens argumenter om at det er de prostituertes velferd de tenker på, er de nødt til å komme sterkere på banen her, framfor å bare skrike opp om legalisering av sexkjøp. Dersom det eneste vi har å bidra med til mennesker i en sårbar situasjon er å tilrettelegge for at de enklere kan selge tilgang til sine egne kroppsåpninger, er noe alvorlig galt.