Et pervertert ideal

«Uten arbeidsinnvandring stopper Norge opp» slår Dagsavisen opp med store bokstaver i skrivende stund. Det er tilsynelatende blitt umulig å holde liv i industrien og i bransjer som bygg og anlegg eller helse og omsorg uten en ubegrenset tilgang på faglært arbeidskraft fra utlandet. Til tross for stor tilførsel av utenlandske arbeidere de siste årene skriker disse bransjene fortsatt etter arbeidskraft. Medisinen som forslås er naturligvis å importere enda flere utenlandske arbeidere. Det er en oppskrift som ser bort fra helt grunnleggende svakheter ved det norske samfunnet.

LES OGSÅ: «Klasseparadokset i norsk skole»

Et mer naturlig utgangspunkt for en saklig diskusjon om hvorfor det er slik at vi mangler fagarbeidere i Norge ville vært å peke på det faktum at vi utdanner for få fagarbeidere. Problemet bunner i at skolen i for stor grad preges av akademikernes og skolevinnernes verdensbilde der alt annet enn universitetsutdannelse er et nederlag.  Dette er et verdensbilde som naturlig nok adopteres av elevene selv og får dramatiske konsekvenser når man etter hvert innser at utdanningsmiddelklassens drømmerier om doktorgrader og forskningsstillinger ikke passer for alle.

Det er noe usivilisert med en nasjon som ikke klarer å ta vare på dem som gjør de tyngste og viktigste jobbene samtidig som den holder seg med en stadig større prateklasse.

Den norske skolen har en tydelig klasseprofil, men det er de med flest bøker i bokhylla, ikke de med penger i banken som dominerer. Det fører til at tankegangen rundt skolen i stor grad handler om at det ikke er bra nok lenger for en vellykket ung gutt eller jente i Norge å utdanne seg til å jobbe innenfor helse og omsorg, bygg og anlegg, som mekaniker eller andre områder som krever fagopplæring. Fremfor å statusheve tradisjonelle arbeideryrker har middelklassens jag etter likhetsskolen ført til en tanke om at alle som ikke klatrer på klassestigen ved hjelp av høyere utdanning har mislyktes. Det er en tankegang som ikke bare skaper skoletapere, men også et samfunn som ikke kan ta vare på seg selv.

Det er noe usivilisert med en nasjon som ikke klarer å ta vare på dem som gjør de tyngste og viktigste jobbene samtidig som den holder seg med en stadig større prateklasse. Dessverre tyder også alt på at jo flere utlendinger vi importerer til å gjøre de jobbene vi ikke lenger prioriterer i Norge, desto mer synker de samme jobbene i status. Når elitenes løsning så er å øke importen, skaper vi en evigvarende spiral som ikke tar tak i det grunnleggende problemet. Om vi ikke evner å prioritere de viktigste jobbene, har vi en lite effektiv bruk av menneskelige ressurser i dette landet. Det vil selvsagt gi oss en rekke potensielle utfordringer i fremtiden, men først og fremst viser det konturene av en selvgod nasjon. En nasjon som lærer ungene sine at de er for fine til å gjøre kroppsarbeid og loser dem inn i kommunikasjons- og eiendomsbransjen, mens den importerer folk til å gjøre jobbene vi selv har blitt for fine til. Det er en nasjon som ikke tar fremtiden på alvor.

Elever som kunne vært særdeles vellykkede innen et yrkesfag ender opp som skoletapere.

Lik rett til utdanning er noe av det beste arbeiderbevegelsen har kjempet frem. Dessverre ser vi at dette idealet i stadig større grad er blitt pervertert av en middelklasse som bruker nettopp utdanning som en brekkstang for å tvinge frem egne verdier og suksesskriterier i alle samfunnslag. Resultatet er at arbeiderbarnas egenskaper og verdier knyttet til praktisk læring og håndverkstradisjoner blir undertrykt og nedgradert av et skolesystem som ikke er bygget etter deres verdensbilde. Det fører til at elever som kunne vært særdeles vellykkede innen et yrkesfag ender opp som skoletapere innenfor allmenne studieretninger fordi de blir fortalt at deres naturlige preferanser ikke er bra nok. En slik tankegang er ikke bare med på å støte arbeiderklassens barn ut av skolen, men også på å rive vekk selve grunnlaget dette landet er bygd på. Nemlig hardt, ærlig arbeid og troen på at det er bra nok.

LES OGSÅ: «En skole for alle?»

 • digi_owl

  Så alvorlig enig. Ting hoppet virkelig av skinnene med refom 94, hvor folk som kunne demontere og sette sammen igjen en motor etter hukommelsen likevel strøk fordi dem ikke var i stand til å beskrive på papir hvordan dem gjorde det.

  Men så har selv arbeidernes parti hatt broilere i kontroll de siste par generasjonene.

 • http://www.facebook.com/people/Espen-Goffeng/617950333 Espen Goffeng

  Dette var et veldig bra innlegg. Og det er ikke første gangen jeg har sett bra innlegg fra den mannen. Sa et selverklært medlem av prateklassen.

 • Pma

  Som Leder i SU er du kanskje ikke den som har det hardeste arbeidet selv? SU’ere er vanligvis barn av intellektuelle, og oftere akademisk bakgrunn enn arbeiderklasse. Det er pussig hvordan SU oppfatter seg som et talsrør for arbeiderklassen, mens fåtallet utfører den typen arbeid du her etterlyser.

  Utover dette synes jeg du har et godt poeng. Vi har fortrengt idealet om at alt ærlig arbeid er bra arbeid, og istedet forherliger vi høy akademisk utdannelse. Vi har et skolevesen som fra dag en sikter mot dette, og som tidlig presser ut de som vil noe annet. De blir ikke sjeldent «nav’ere», og statestikken tyder på at det stadig blir fler av dem. For de som fullfører løpet, venter et samfunn som strengt tatt ikke har behov for alle disse mastergradene. Et utslag er at vi har idag latterlig mange flere «leder-stillinger» enn for få ti-år siden. Spesielt i det offentlige er det nærmest gått inflasjon i leder-stillinger. Såpass må man jo ha når man har en mastergrad.

  For stillinger som trolig kunne vært besatt av en med artium, kreves det idag minimum 3 års høyere utdannelse, og gjerne 5. Hvorfor? Fordi det er så mange å ta av, at det er bare å kreve det

  Overkvalifiserte arbeidere krever selvsagt betaling deretter, og både det offentlige og det private har hatt lønnsvekst som få land i verden har maken til, og som gjør landet ekstremt lite konkurransedyktige. Det er selvsagt oljepengene som gjør oss i stand til dette. Og så lenge de flommer over oss, er det liten grunn til å tro at utviklingen vil snu.

  Hvorfor skal vi «kaste» bort livet vårt på hardt arbeid når vi kan være ledere, konsulenter eller jobbe med media? Og dere i SU er nok ikke stort bedre; tviler på at det er mange hos dere som har ambisjoner om å jobbe i industrien eller primærnæringen.

  Fine ord, men det lønner seg å starte med personen i speilet!

 • Pma

  dublett fjernet

 • Wenche Dorothea Haukland

  Din artikkel er jeg kjempe glad for ! Jeg er hjertens enig ! Jeg har vært lærer på Rudolf Steiner Skolen i Bergen. I mange år har vi hatt et bredt spekter av praktiske og av kunstneriske fag.
  Vi har måttet kjempe med myndighetene for å beholde disse fagene fullt ut. Vi har ikke lenger samme antall timer som før. «Kunnskapsløft» gjelder bare «hodefag»- Jeg mener som deg at skolepolitikerne ser på barna og de unge som potensielle ingeniører, forskere, byrokrater osv.
  Det er en stor skam at barn og unge ( særlig i ungdomsskolen og i videregående ) ikke får undervisning i praktiske og kunstneriske fag, og dette resulterer i en slags snobbethet på den ene siden, og en mangel på «robusthet», jordnærhet på den andre siden.-
  Dette bare noen strøtanker til et stort og viktig tema –

 • ivan oleg

  Andreas Halse: Du leder ungdomspartiet til SV. SV vil bygge et lyntognett i Norge, og ellers satse kraftig på det eksisterende jernbanenettet, SV vil ruste opp skolebygninger, svømmehaller, pleie og omsorg og prioritere oppgradering av veinettet i disriktene, utbygge kraftoverføringsnettverket og digitale nettverk, og de vil ha et moderniseringsprogram for norske skip i nærfart.

  Alt dette er vel og bra, men naturligvis svært arbeidskrevende. Det vil kreve en mengde faglært og ufaglært arbeidskraft. Halse ser ut til å mene at disse oppgavene kan løses av norske nordmenn i Norge, bare vi oppvurderer arbeideryrkene og minske middeklassens innflytelse på det norske utdanningssystemet. Han har ingen tall eller regnestykker som kan underbygge synspunktet.

  Den gangen Norge i stor stil bygde ut veier, jernbane og kraftanlegg måtte «elitene» også «importere» utenlandske arbeidere, og det svenske ordet rallar ble et begrep også i Norge. I dag ser det ut til å være polakker og litauere som i første rekke dekker arbeidskraftbehovet i anleggsindustrien, og dermed er gjenstand for «elitenes import».

  Men den voldsomme anleggsvirksomheten som SV (og de fleste andre partier) ønsker seg, kan – av flere grunner – neppe bemannes gjennom å sende «prateklassen» og dens barn ut i kroppsarbeid. Jeg synes det er morsomt at Halse har begynt å dyrke den populistiske retorikken, at han lar artiklene sine publiseres på høyreradikale nettsteder, og låner noen av dette miljøet kjernebegreper («elitene» «importere») når han maner til kamp mot den delen av innvandringen som er den mest produktive og verdiskapende.

  Men han klarer – i likhet med høyrepopulistene som nå applauderer ham – altså ikke å si ett eneste konkret ord om hvordan hans eget partiprogram skal kunne omsettes i materiell virkelighet uten arbeidsinnvandring. Han prøver ikke engang å sannsynliggjøre at det er mulig.

 • ketila

  Veldig bra artikkel. Jeg kan legge til noen få poenger:
  – Vi bør tilpasse aktivitetsnivået/behov for arbeidskraft etter den befolkningen vi har, ikke omvendt.
  – Det å følge en strategi som innebærer at man skal importere arbeidskraft til lavstatusjobber er rasisme
  – Dagens karusell er finansiert av oljepenger. Dersom oljeprisen plutselig faller til nivået vi hadde siste gang vi hadde stor arbeidsledighet, kommer arbeidsledigheten til å bli VELDIG stor, og oljefondet kommer til å få bein å gå på.
  – Vi må få likeverd mellom forskjellige yrkesgrupper heller enn å la ‘alle’ få seg en mastergrad.
  – Det å importere arbeidskraft til lavstatusyrker er som et pyramidespill. Man skyver probleme foran seg helt til det hele kollapser.
  – Vi har behov for mye arbeidskraft uten lang teoretisk utdannelse, derfor må skolen sørge for å gjøre slik arbeidskraft tilgjengelig også.

 • Arbeidsrud

  Dette er noe av det mest fornuftige jeg har lest på lange tider

 • Pingback: Manifest Tidsskrift » En skole som bøyer av for urettferdighet?()

 • geir

  1. Vi lever i en global verden, skal vi sikre velstand må vi kunne tilby noe andre land ikke kan, nemlig en høyt utdannet befolkning som kan skape verdier på et plan andre ikke kan enda.

  2. Om vi bevist lar vær å utdanne befolkningen snyter vi verdenssamfunnet for et hav av muligheter og utvikling.

 • Pingback: Kutt ut leksene | Manifest Tidsskrift()