«Utenfor loven» lanseres i dag

Filmen «Utenfor loven» setter søkelys på en gruppe arbeidstakere som står utenfor lovverket, nemlig oljearbeiderne på såkalte flerbruksfartøy. De regnes ikke som sjøfolk fordi de ikke har noe med skipets fremdrift å gjøre. Petroliumstilsynet regner dem ikke som oljearbeidere, siden skipet ikke overtar styring på oljebrønnen når de utfører arbeidsoppgavene sine. Dette er mennesker i norsk farvann, som henter opp norsk olje, men de er utenfor loven: verken sjøfartslovgivning eller arbeidsmiljøloven gjelder for dem.

Filmen er laget av Manifest Tankesmie i samarbeid med fagforbundet Industri Energi.

SE OGSÅ: FÅKKINGS RINGEVAKTER