Tallenes tale

Victor Lund Shammas gjenåpner en debatt med meg fra tidligere i år. Tonen i Shammas innlegg er forandret, og vi er nok enige om flere ting. Men en uenighet gjenstår. Det gjelder en side ved norske og danske fangetall.

Les også: Flere åpne fengsler

Shammas mener Danmark er kommet mye lengre i å etablere åpne fangeplasser. Mens Norge har rundt en tredjedel av sine soningsplasser med lavere sikkerhetsnivå («åpne fengsler»), og to tredjedeler med høyere sikkerhetsivå («lukkede fengsler»), er forholdt nærmest omvendt i Danmark. Der er det langt flere plasser i åpne enn i lukkede fengsler. Vi bør lære av Danmark.

Shammas’ utelukkelse av arresthusfangene i beregningen er i utgangspunktet tvilsom.

Dette kommer han fram til ved å se bort fra de såkalte «arresthusene», som huser mange varetektsfanger – folk som sitter fengslet før dom. Det gir ikke mening, sier han, å inkludere arresthusfangene i beregningen, «fordi dette i all hovedsak dreier seg om juridisk uskyldige personer som det aldri har vært aktuelt å vurdere for åpen soning.» Til dette er det to ting å si.

Les også: Feil om kriminalreform

For det første: En del av fangene i arresthusene er soningsfanger. De har fått sin dom. De som kjenner miljøet, mener at det er mange. Kriminalforsorgen i Danmark sier at det er ca. 30 prosent av belegget (2010), og at de i hovedsak er dømt til korte fengselsdommer. I absolutte tall utgjør 30 prosent av de 1803 plassene i arresthusene i 2010, 540 plasser. De må i alle fall legges til. Da blir det ialt nesten 1500 lukkede plasser, flere enn de åpne plasser, som er 1378. Det gjør Shammas’ utelukkelse av arresthusfangene i beregningen i utgangspunktet tvilsom.

Også fangene i arresthusene som sitter der i varetekt, kan man regne som faktisk å sitte i lukkede fengsler.

For det andre: Også fangene i arresthusene som sitter der i varetekt, kan man regne som faktisk å sitte i lukkede fengsler, enten de har vært vurdert for åpen plassering eller ikke. Det gir like mye mening som det gjør ikke å regne dem med. I hvert fall sitter de innelukket, og etter informasjonen jeg har fått i nedslitte og ofte i verre og mer nedverdigende forhold enn i vanlige lukkede fengsler, selv om de er «juridisk uskyldige personer».

Det kan godt være at Danmark har noe flere åpne fengselsplasser enn Norge. I hvert fall er ikke forskjellen stor. Og i alle fall bør Norge få flere. Det er en av de mange endringer til det bedre som fangene i det norske fengselsstellet vil være tjent med.

Les også: Når fengslene åpnes