Ta ekstremistene på alvor

Den såkalte Islamske Stat (IS) viser total mangel på respekt for menneskeverd og menneskeliv. De har med stolthet vist hvordan de korsfester, halshogger og massakrerer motstandere. Nå kjemper kurderne for livet. De vet at barn og eldre ikke vil bli spart om jihadistene når dem.

Ekstremister truer nesten alle verdiene venstresiden er stolte av. Likevel er det oftest høyresiden som er klarest i sin motstand mot islamister. Det gir ikke bare feil signal til folk, det svekker også kampen mot ekstremisme.

Forsterker gruppetenkning
Ekstremister lever på tanken om at noen grupper er mer, eller mindre, verdt enn andre. Ekstreme islamister som IS rekrutterer unge som føler at de ikke har en plass i samfunnet, unge som tror de kun kan få en plass hos dem. De lever på en «oss»- og «dem»-retorikk. For at det skal gå an å rekruttere folk slik, må det finnes folk som føler seg som del av en utstøtt gruppe. Jo flere som føler seg utstøtt, jo større kan rekrutteringen bli.

Å forskjellsbehandle, selv med gode intensjoner, bygger opp under gruppetenkingen som kan skape ekstremisme.

FrP og andre partier langt til høyre har i årevis utstøtt folk med sin retorikk mot innvandrere, og spesielt muslimer, med utsagn som «islam er en ideologi basert på vold og rasisme», «[snikislamisering] kan komme til Oslo» og «hijab minner om nazistenes davidstjerne».

Venstresiden har mange viktige svar på utstøting. Vi vil ha flere i jobb, sikre tilgang på billig eller gratis barnehage og SFO, og bygge opp gode fritidstilbud for alle. Men for mange på venstresida oppfører er likevel med på å underbygge gruppetenkingen som kan skape grobunn for ekstremisme.

Umyndiggjør
Noe av det viktigste vi kan gjøre for å stanse rekrutteringen til ekstremisme er å bryte opp gruppetenkingen. Vi kan forstå hvordan muslimer føler seg utstøtt når FrP snakker stygt om hele islam. Men vi glemmer at gruppetenking ikke bare lages av negative ord, men også kan underbygges med positive intensjoner og retorikk.

Jeg mener at alle mennesker skal dømmes på bakgrunn av sine handlinger, ikke på grunnlag av hvem de er eller hvordan de ser ut. Om du er muslim eller ateist, hvit eller mørk, skal ikke ha noe å si. Derfor synes jeg det er skremmende at noen på venstresiden er villige til å fordømme høyreekstremisters handlinger, men ikke vil bruke de samme ordene om lignende handlinger fra ekstreme islamister. Vi bidrar til å skape et «oss»- og «dem»-samfunn når vi dømmer på bakgrunn av utseende og religion, og ikke bare på grunnlag av handling.

Ekstremister bør få akkurat samme behandling uansett hvilken tro de har.

Sosial bakgrunn har mye å si for hvilke valg vi tar, men når vi nekter å dømme folk for deres politiske valg, umyndiggjør vi dem. Vi må se påvirkningene, men vi må også se at folk kan fatte selvstendige politiske valg. Anders Behring Breivik hadde en fæl oppvekst, men ikke alle med lignende oppvekst ble terrorister. Om vi trodde alle med en vanskelig oppvekst identifiserte seg med Breivik, ville vi ment at det å fordømme ham kunne støte dem alle. Å fordømme Breivik er ikke bare riktig, det viser også andre med lignende bakgrunn at vi forstår at de ikke er lik ham. Derfor vil de heller ikke såres om vi fordømmer ham. De som ikke vil fordømme islamister av frykt for at alle muslimer skal bli støtt, forteller muslimer at de tror muslimer som gruppe identifiserer seg med islamister.

Trenger kraftigere skyts
Det er på tide at venstresiden igjen står opp for våre verdier om likestilling, menneskeverd og respekt. Vi burde være like høylytte i vår kritikk av kvinneundertrykking hos islamister som hos kristenkonservative. Vi ville ikke godtatt det om kristne kvinner måtte dekke til fjeset sitt i offentligheten, og vi burde heller ikke godta niqab. Vi må stanse dem som kutter i små gutters peniser, selv om de fleste som gjør dette kommer fra minoritetsmiljøer. Venstresiden må være unison i fordømmelsen av arrangerte ekteskap og undertrykkende familiestrukturer.

I vår iver etter å være anti-rasister har vi glemt at anti-rasismens grunnlag ikke er at folk aldri skal dømmes for sine handlinger.

Ekstremister bør få akkurat samme behandling uansett hvilken tro de har. Å forskjellsbehandle, selv med gode intensjoner, bygger opp under gruppetenkingen som kan skape ekstremisme. Venstresiden har blitt kjent for å være unnvikende i møtet med islamister. I vår iver etter å være anti-rasister har vi glemt at anti-rasismens grunnlag ikke er at folk aldri skal dømmes for sine handlinger. Grunnlaget for anti-rasisme og venstresidens ideer er at du skal dømmes for valgene du tar, ikke for bakgrunnen din.

Det er på tide at venstresiden bruker kraftigere skyts mot ekstremister i alle farger og fasonger. Slik viser vi respekt for verdiene våre, og slik bryter vi ned gruppetenkingen både høyreekstremister og islamister lever på.