Sannheten om da HRS hyllet Fjordman

Til høsten skal Erna Solberg legge fram det som etter alle solemerker blir hennes siste statsbudsjett. Hvis hun nok en gang vil drysse statens støtte over HRS’ sjarlatan-virksomhet, går Høyres rolle fra trist til tragisk på dette saksfeltet, skriver Magnus Marsdal.

Erna Solberg må stanse statsstøtten til Hege Storhaug og co.

Presset mot Erna Solberg øker når Venstre og KrF nå sier at de vil ha slutt på at anti-islam-aktivistene i «Human Rights Service» mottar støtte direkte over statsbudsjettet.

«Human Rights Service» (HRS) er navnet Hege Storhaug og hennes partner Rita Karlsen har gitt seg selv. HRS har mottatt over 26 millioner kroner i statsstøtte siden 2005.

På din og min regning har Storhaug og Karlsen sin organisasjon promotert tekster fra den ekstreme bloggeren «Fjordman», det ideologiske forbildet som opptrer 111 ganger i manifestet til 22. juli-terroristen. Likevel har statsstøtten fortsatt å strømme inn i kassen til HRS.

Nok er nok
Et samlet Storting fra Venstre og KrF, via Sp og Ap ut til venstresida sier nå at nok er nok. Venstre-leder Guri Melby viser til at sommerens debatt rundt 10-års markeringen av terrorangrepet 22.juli 2011, om et tydeligere oppgjør med høyreradikale krefter, har gitt henne nye argumenter.

«Jeg håper at denne sommeren har vært en bevisstgjøring for alle. Både at vi ikke har kommet så langt som vi hadde håpet etter 22.juli, og at utfordringene fra de høyreekstreme kanskje har vokst seg større», sier  Melby til VG.

Nå er spørsmålet om Erna Solberg likevel vil insistere på å holde hånden over Frps nærmeste allierte i det både HRS og Sylvi Listhaug kaller en kamp mot «islamiseringen av Norge».

Lurer Høyre?
Det er ubehagelig å være vitne til HRS’ manipulative forhold til sannheten i offentlig debatt og trist å se hvordan ellers oppegående mennesker i Høyre lar seg lure av dobbeltspillet til Hege Storhaug og Rita Karlsen, i år etter år.

Siste episode er et innlegg på HRS-siden rights.no, signert Karlsen, der undertegnede beskyldes for å «lire av seg de mest forkastelige løgnene mot HRS og Hege Storhaug».

Karlsen later som om hun tilbakeviser kritikken som fremmes i min spalte i tirsdagens utgave av Klassekampen. Det gjør hun ikke. Ingen av Karlsens nummererte anførsler holder vann. Tvert imot; hun begår usannhet på usannhet, i sitt forsøk på å konstruere noe hun kan kalle «løgn» fra min side.

Jeg skal gå gjennom punktene hennes, ett for ett. Så kan leseren dømme selv. For den som ikke er i modus til langlesing, tar jeg konklusjonene her:

 • HRS innrømmer nå å ha publisert en hyllest til «Another great Fjordman  essay» på sin nettside, noe de helt siden 22. juli 2011 har forsøkt å skjule og fornekte i stedet for å beklage.
 • HRS ved Rita Karlsen har beviselig signert et VG-innlegg med tittelen «Barnekrigere» hvor jenter med feil sjal stemples som «hijab-krigere». Når jeg påpeker dette, svarer Karlsen «Det er løgn».
 • I årene forut for 22. juli-angrepet trakk Hege Storhaug aktivt parallellen mellom kampen mot Nazi-tyskland under krigen og kampen mot islamisering av Norge. Hun sa Norge kan være underlagt sharia i løpet av dette århundret og sa seg villig til «å dø» i kampen mot dette.
 • Hege Storhaug har utløst fremmedfiendtlig netthets mot en norsk minoritetskvinne ved å kalle henne «ikke norsk» fordi hun ble vist på NRK iført hijab. Rita Karlsen latterliggjør i dag at den rammede, som brøt sammen i gråt, reagerte sterkt på dette.
 • Hege Storhaug oppfordrer sitt publikum til å fotografere annerledes tenkende på gata sånn at de kan henges ut på HRS’ nettsted som bevis for at «islam reiser seg» i Norge og «dominerer mer og mer».Her følger gjennomgangen av punktene som Rita Karlsen omtaler som «løgn og atter løgn».

1) HRS PROMOTERTE IDEENE TIL HØYREEKSTREMISTEN FJORDMAN

 • Jeg skrev i KK: «Fjordman skrev at «antirasisme» og «toleranse» fungerer som skalkeskjul for en venstreradikal konspirasjon der en «antivestlig hatideologi» kalt «multikulturalisme», i tandem med «muslimsk innvandring», har som siktemål å «demontere vestlig sivilisasjon». Dette, som er identisk med terroristens tankegods, promoterte Hege Storhaugs HRS slik: «Enda et fantastisk Fjordman-essay» (11.2.2007).»
 • Karlsen skriver: «Det er løgn, og TV2 har tidligere beklaget at de har hevdet det samme. Marsdal viser til at Hege Storhaug promoterte en av Fjordmans tekster slik: «Enda et fantastisk Fjordman-essay (11.2.2007)». Et slikt utsagn finner imidlertid ikke vi fra Storhaug.»

Den observante leser vil legge merke til at Karlsen gjengir på en usann måte også her. Min påstand er at «Hege Storhaugs HRS» (altså organisasjonen) har promotert Fjordmans høyreradikale essay. Karlsen omskriver til «Marsdal viser til at Hege Storhaug promoterte …». Hvorfor gjør hun det? Fordi da kan hun etterpå triumferende skrive «Et slikt utsagn finner imidlertid ikke vi fra Storhaug». Og trekke konklusjonen «løgn».

Legg merke til denne detaljen: Karlsen avviser ikke at HRS har publisert en hylles til Fjordmans forskrudde tanker. Hun bare avfeier en påstand (som jeg ikke har fremmet) om at *Hege Storhaug* sto for den hyllesten. Hvorfor?

Fordi nettstedet Rita Karlsen redigerer faktisk publiserte en tekst av av HRS-medarbeider Jens Thomas Anfindsen som hyllet «Another great Fjordman Essay». Dette er altså Fjordman-teksten som fremmer kjernen i ABBs hatefulle verdensbilde: Venstresida styrer en konspirasjon der «multikulturalisme» og «muslimsk innvandring» skal «demontere vestlig sivilisasjon».

Dette innrømmer nå Rita Karlsen i Facebook-diskusjon med undertegnede. Etter å ha omtalt fakta som «løgn og atter løgn». Men hun erkjenner intet ansvar. Hun skylder på Anfindsen. Det gjør hun til tross for at hyllesten til Fjordmans livsfarlige ideer ble publisert på nettsiden til organisasjonen hun selv har startet, selv er daglig leder for og selv høster titalls millioner norske kroner i statsstøtte til.

Hyllesten var ikke noe enkeltstående tilfelle. HRS-nettsiden rommer også en tekst kalt «Den nye voldtektsepidemien». Den bygger på Fjordmans tankegods og referer med beundring til hans prestasjoner som skribent.  Teksten avslutter slik: «Hva er gått galt med en nasjon som ikke lenger har kraft, besluttsomhet eller engang vilje til å verne sine egne borgere fra fremmede menns vold?»

Les gjerne en gang til. Storhaug og Karlsens organisasjon fremmer en påstand om at Norge mangler «vilje» til å verne landets kvinner mot å bli voldtatt av utlendinger. Hvis de politiske partiene mener alvor med å bekjempe tankegodset bak 22. juli-massakren, er det vanskelig å se for seg at HRS kan beholde sin støtte over statsbudsjettet.

2) HRS KALLER JENTER MED HIJAB FOR «KRIGERE»

 • Jeg skrev i KK: «I Dagsnytt 18 den 27. juli 2011 påpekte jeg at HRS henger ut unge jenter med hijab i Oslo som «barnekrigere» og «hijab-krigere», altså som fiender midt iblant oss (VG, 5.3.2010)».
 • Karlsen skriver: «Det er løgn at vi har gjort noe slikt, sannheten var tvert om. Jeg kritiserte VGs Elisabeth Skarsbø Moen for at hennes tekst kunne tolkes som å gjøre barn til hijab-krigere. Det hele kan leses her – og riktig dato er 25.02.2010.»

Sannheten er at VG den 5.3.2010 publiserte et innlegg signert Rita Karlsen med overskriften «Barnekrigere». Her sammenligner Karlsen hijab og liknende med «SS-uniformer og ku-klux-klan-sekker» og kaller plaggene «uniformer» før hun skriver:

«Hvis ikke Skarsbø Moen har skjønt det enda, så la meg presisere: Det er startet en krig om barna. Den er startet av muslimske miljøer (som ikke nødvendigvis engang støttes av barnas foreldre) der nettopp jentebarna er utpekt som viktige bærere av det muslimske budskap. […] Jentene burde heller få hoppe paradis med flagrende hår enn å være hijabkrigere.»

Den observante leser vil legge merke til at begge ordene jeg siterte – «barnekrigere» og «hijab-krigere» – står på trykk i Karlsens eget innlegg.

Rita Karlsen begår en ren og skjær løgn overfor sitt publikum på rights.no når hun skriver «Det er løgn at vi har gjort noe slikt» og lenker til et annet innlegg enn det jeg siterte fra.

Her kan du se en liten faksimile av Rita Karlsens VG-innlegg «Barnekrigere» fra 5.3.2010.

 

Du kan også søke opp sannheten selv i mediearkivet Retriever.

Et tilbakeblikk: Karlsens taktikk er den samme som Hege Storhaug møtte sannheten med i Dagsnytt 18-debatten om samme tema 27. juli 2011.

Da jeg påpekte overfor Storhaug at «unge jenter med hijab i Oslo omtales som barnekrigere eller hijab-krigere» av «hennes organisasjon», svarte HRS-representanten ytterst opprørt at ordet «Barnekriger har jeg aldri tatt i min munn, dette er bare igjen det ubehagelige som har vært i hele denne debatten hele tiden […]nemlig at typisk ytterste venstre kommer med de mest ekstreme etikettene etter meg».

Dette sitter Storhaug og sier til NRKs lyttere, midt oppe i nasjonens sorgtunge selvransakelse etter barnemassakren på Utøya, vel vitende om at hennes egen partner, HRS-ansatt Rita Karlsen, året før hadde skrevet både «hijab-krigere» og «barnekrigere» i VG.

Dette sier noe om viljen og evnen til falskspill og dobbeltkommunikasjon i hos denne statsfinansierte aktøren. Det sier også noe om viljen og evnen til selvransakelse etter 22. juli.

3) STORHAUG SIER SEG VILLIG TIL Å DØ I KAMPEN MOT SHARIA I NORGE

 • Jeg skrev i KK (om Dagsnytt 18-debatten i 2011): «Jeg siterte Hege Storhaugs advarsel om at Norge kan være underlagt sharia «ved utgangen av dette århundret» og at hun «sier i et portrett i Dagbladet at hvis hun blir nødt til å gjøre som motstandsmennene under krigen så legger hun seg på skauen – ‘det er jeg villig til, jeg er ikke redd for å dø’».
 • Karlsen skriver: «Marsdal kommer med en rekke «analyser» fra ikke-daterte intervjuer av Hege Storhaug, men uansett så får nå Marsdal bare analysere i vei. Men det kan ikke tas til inntekt som noe bevis for annet enn hva som foregår i Marsdals hode.»

Sannheten er at jeg ikke «analyserer», men refererer og siterer det Storhaug selv har sagt. Dato for portrettintervjuet i Dagbladet er 30.10.2006. Der advarer Hege Storhaug mot det samme som 22. juli-terroristen fikk seg fore å bekjempe:

«Dessverre har vi folk også i Norge som vil at landet skal bygges på islamsk lov, sharia. De er tålmodige og kan lykkes, kanskje ved utgangen av dette århundret.»

Igjen er Karlsens modus identisk med Storhaug i den refererte Dagsnytt 18-debatten i juli 2011. Jeg siterte Storhaug på at «hvis hun blir nødt til å gjøre som motstandsmennene under krigen så legger hun seg på skauen – ‘det er jeg villig til, jeg er ikke redd for å dø’».

I stedet for en selvransakelse, i lys av barnedrapene på Utøya, svarte Storhaug bare at det hele var «særdeles uredelig for han drar fram løsrevete sitater blant annet et spørsmål fra Dagbladet om jeg er villig til å legge meg på skauen hvis det skulle være nødvendig en gang for frihetskampen, og da svarer jeg selvsagt ja».

Det var altså Dagbladets skyld.

La oss se hva som faktisk står i dette portrettet, hvor Storhaug selvsagt har godkjent sitatene. Vi starter med journalistens spørsmål.

«- Du dedikerer boka til «motstandsmann og pappa …». Sammen med retorikken i resten av boka får jeg et inntrykk av at du identifiserer deg med motstandsmenn?

– Ok. Hvis jeg blir nødt til å gjøre som pappa under krigen, å dra på skauen, så gjør jeg det. Det er jeg villig til.

– Det høres veldig dramatisk ut?

– Ja, men situasjonen har bygget seg opp til å gå i den retningen. Stadig nye personer i Europa tvinges under jorda. […] Jeg dedikerte boka til pappa fordi han deltok i en frihetskamp. Det gjør også jeg, men på en helt annen måte. Jeg er stolt av at pappa vervet seg som 18-åring, villig til ofre sitt eget liv.

– Er du også villig til det?

– Jeg er ikke redd for å dø. Men jeg tviler på at det går så langt.»

Storhaug later altså som om hun har fått et spørsmål som hun «selvsagt» måtte svare «ja» på. Slik jeg leser intervjuet, ser det mer ut som om hun selv aktivt trekker opp parallellen til motstandskampen mot Nazi-Tyskland.

For øvrig: Det stemmer ikke at Storhaug «måtte» svare ja. Hvis jeg hadde fått spørsmål om jeg var villig til å ofre livet i en frihetskamp mot en liten og ganske maktesløs minoritet som utgjør mindre enn fem prosent av landets befolkning, hadde jeg argumentert mot spørsmålet.

4) HEGE STORHAUG UTLØSER HETS MOT MINORITETER

 • Jeg skrev i KK: «’NRK fremmer islamiseringen av Norge’, advarte Storhaug i fjor, etter at en deltaker i TV-serien «Familiekokkene» hadde feil type sjal (Vårt Land, 22.12.2020). Deretter fikk den stakkars jenta, med yrke som turguide for Den Norske Turistforening, se hatet mot henne få koke over i kommentarfeltene.»
 • Karlsen skriver: «Hvilken stakkars jente? Hun stakkars her? Amy Mir tåler antakelig slike negative meldinger like godt som Hege Storhaug, og Storhaugs kritikk var rettet mot NRK.»

Sannheten er at Storhaug på Facebook anklaget Mir og søsteren hennes for å være verken «norske» eller «pakistanske», men bare «islamiserte», kun på grunnlag av hodeplagget. Denne kritikken var ikke rettet mot NRK. Den rammet en navngitt norsk borger som Storhaug ville støte ut av det norske fellesskapet.

Kommentarfeltet «tok fyr hos Hege Storhaug» ifølge NRK, med innlegg som dette: «Hvorfor velger de å bo her? Evig gratis penger over disk fra NAV til evig tid».

NRK fortalte: «Amy Mir anslår at hun har brukt 17-18 timer på å gå gjennom all hetsen mot seg selv og familien etter at hun nylig oppdaget hvor mye dette hadde spredd seg i diverse kommentarfelt på Facebook, og på hjemmesiden til Human Right Service.»

Da hadde hun ikke kommet gjennom halvparten engang.

«– Jeg hadde aldri tatt med moren min og søsteren min på TV hvis jeg hadde visst hva vi skulle bli utsatt for, sier Mir. Hun bryter sammen i gråt under intervjuet med NRK.»

En gang til: Hun bryter sammen i gråt, på grunn av netthetsen som Hege Storhaug hadde hisset til. Storhaugs partner Rita Karlsen ser ikke noe problem ved dét.

Mens det politiske miljøet for øvrig forsøker å stå sammen om å bekjempe netthets generelt og fremmedfiendtlig trakassering av yngre kvinner spesielt, demonstrerer Rita Karlsens innlegg godt hvor lite hun og Hege Storhaug bryr seg.

5) HRS OPPFORDRER TIL Å FOTOGRAFERE ANNERLEDES TENKENDE

 • Jeg skrev i KK: «Den samme horden ble av Storhaug i 2017 oppfordret til å snikfotografere andre mennesker på gata for å dokumentere «hva som skjer med vårt kjære Norge» under «den kulturelle revolusjonen», som går ut på at «islam reiser seg» og «dominerer mer og mer». Altså: Send oss bilder av innbyggere med feil tro så vi kan henge dem ut på vår statsfinansierte nettside.»
 • Karlsen skriver: «Nei, Storhaug har aldri oppfordret til noen snikfotografering av mennesker. Vi oppfordret til et fotoprosjekt for å dokumentere endringer i vår samtid, og slike fotoprosjekter er helt legitime og gjøres i en rekke sammenhenger. Vi nevnte «uheldigvis» islam.»

Sannheten er at Hege Storhaug publiserte følgende den 1.10.2017: «Norge endres raskt. Islam dominerer mer og mer det offentlige rommet. Vi fremmedgjøres. Bli med i et unikt prosjekt for å dokumentere vår samtid.» Teksten var illustrert av et foto tatt på avstand av noen kvinner som sitter på en bussholdeplass, iført klær som skal vise at «islam reiser seg».

Storhaug skriver at «Dagens foto er fra Tøyen, Oslo indre øst» og oppfordrer til «bidrag fra hele Norge».

Det er ingen tvil om at Storhaug oppfordrer til fotografering av mennesker. Når jeg skriver «̣snikfotografering», er det fordi ingenting tyder på at kvinnene i «dagens bilde» har samtykket. Bildet er tatt på avstand av en «rights-leser» og det oppgis ingen navn eller fakta om de avfotograferte. Storhaug skriver ingen oppfordring til å sikre samtykke fra de avfotograferte.

Storhaug har publisert et snikfoto av muslimer på Tøyen og oppfordrer sitt publikum til å lage lignende bidrag «fra hele landet». Jeg lar leserne bedømme hvorvidt HRS oppfordrer til snikfotografering.

Hva har vi lært?
Karlsens påstand var at min tekst i Klassekampen går ut på å «lire av seg de mest forkastelige løgnene mot HRS og Hege Storhaug». Gjennomgangen viser at det påtalte forholdene faktisk foreligger.

 • HRS har publisert en hyllest til «Another great Fjordman essay» på sin nettside, noe de helt siden 22. juli 2011 har foretrukket å skjule og benekte i stedet for å beklage.
 • HRS ved Rita Karlsen har beviselig signert et VG-innlegg med tittelen «Barnekrigere» hvor jenter med feil sjal stemples som «hijab-krigere». Denne militariseringen av debatten om hodeplagg går inn i det ideologiske tankegodset mange partier nå sier det er viktig å bekjempe.
 • Storhaug bidro til militarisering av språkbruken blant de innvandringsfiendlige, ved å påstå at Norge kan bli underlagt sharia i løpet av århundret og si seg villig til «å dø» i motstandskampen, som hun eksplisitt sammenlignet med kampen mot Nazi-Tysklands invasjon under andre verdenskrig. Helt siden 22. juli-angrepet har HRS angrepet alle som påpeker disse dokumenterte fakta med anklager om «løgn» og «personangrep», i stedet for å vise vilje til selvrefleksjon og ta ansvar for egne handlinger.
 • Hege Storhaug har utløst fremmedfiendtlig netthets mot en norsk minoritetskvinne ved å kalle henne «ikke norsk» fordi hun ble vist på NRK iført hijab. Rita Karlsen latterliggjør i dag at den rammede, som brøt sammen i gråt, reagerte sterkt på dette.
 • Hege Storhaug oppfordrer sitt publikum til å fotografere annerledes tenkende på gata sånn at de kan henges ut på HRS’ nettsted som bevis for at «islam reiser seg» i Norge og «dominerer mer og mer». Rita Karlsen ser ingen problemer ved dette.

Hvis de forholdene jeg har påpekt faktisk er «forkastelige», slik Rita Karlsen skriver, må det være et problem for HRS at dette nå er dokumenterte forhold. Hvis de er «forkastelige», er det kanskje også gode grunner til at et bredt flertall på Stortinget vil ha slutt på at skattebetalernes penger, øremerket «integrering», finansierer denne aktivismen?

Erna Solbergs ettermæle

Til høsten skal Erna Solberg legge fram det som etter alle solemerker blir hennes siste statsbudsjett. Hvis hun nok en gang vil drysse statens støtte over HRS’ sjarlatan-virksomhet, går Høyres rolle fra trist til tragisk på dette saksfeltet.

Erna Solberg vil gå inn i historien som en administrativ type som helst ville skylde på «begge sider», og dermed endte uten evne og format til å velge side i et så stort og alvorlig spørsmål som å ta stilling mot det borgerkrigsaktige tankegodset som skulle fremmes av 22. juli-terroristens handlinger.

En mer upassende skamplett på ettermælet er det kanskje vanskelig å pådra seg for en statsminister i dagens Norge.