NU: Ikke enda et parti på norsk venstreside

I hvilken retning går Natur og Ungdom? Det spør Sindre Mørk og Anders Ekeland i Manifest Tidsskrift tirsdag. En organisasjon bygges stein for stein. Skal man bygge videre, må man først se og anerkjenne verdiene organisasjonen er bygget på.

Miljøbevegelsens styrker
I over 20 år har norsk oljeindustri presset på for å slippe til i noen av de mest sårbare havområdene utenfor kysten vår: Lofoten, Vesterålen og Senja. Det har vært flertall på Stortinget for å åpne for oljeboring. Likevel har Stortinget holdt området oljefritt i like mange år.

Skal den partipolitiske uavhengigheten bevares, kan ikke miljøbevegelsen adoptere venstresidens retorikk mot kapitalismens veksttvang.

Natur og Ungdom er en organisasjon tuftet på grasrotdemokrati og partipolitisk uavhengighet. Gjennom massivt folkelig engasjement og mobilisering har vi flere ganger satt en stopper for Norges mektigste næring. Gjennom partipolitisk uavhengighet har vi sørget for at kravene vårehar blitt lyttet til, og ikke blitt marginalisert til en heiagjeng for den ene eller andre siden i norsk politikk.

Dagen etter at avtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene ble inngått kunne Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande bekrefte at det folkelige presset nok en gang var avgjørende. Selv med en regjering som har lovet oljeboring i Lofoten på 100 dager om de kom i regjering, og at miljø ikke skulle ha noe som helst å si for om vi skal åpne et av våre mest sårbare og verdifulle havområder for oljeboring, forble Lofoten, Vesterålen og Senja uten oljeboring.

NU er ikke Rødt eller SV
Skal den partipolitiske uavhengigheten bevares, kan ikke miljøbevegelsen adoptere venstresidens retorikk mot kapitalismens veksttvang. Miljøbevegelsens mål må være å fase ut olje, kull og gass raskt nok til å unngå katastrofale klimaendringene. Vi må nok både ha tiltak som fører til vekst uten utslipp og redusert forbruk om vi skal greie å løse klimaproblemet i tide.

Naturen er ikke tjent med en miljøbevegelse som er fundamentalistisk for eller fundamentalistisk mot vindkraft.

Mørk og Ekeland går til angrep på at Natur og Ungdoms landsmøte ikke støttet forslaget om å avskaffe det internasjonale kvotesystemet. Punktet vårt om at Norges utslipp skal kuttes i Norge står seg derimot svært godt. Vi er ikke prinsipielle motstandere av ethvert kvotesystem, men mener det at Norge skal kjøpe seg fri fra klimaansvaret ikke er en rettferdig løsning på klimaproblemet. Det er Natur og Ungdoms politikk.

I sitt innlegg gir Mørk og Ekeland inntrykk av at Natur og Ungdom er en toppstyrt organisasjon, hvor medlemmene har liten makt, og hvor ledelsen styrer for å tekkes Bellona og Zero. Teorien er i beste fall konspiratorisk. Og diskusjonene på landsmøtet viste også at det er medlemmene som styrer hva Natur og Ungdom skal mene, blant annet i saken om karbonavgift til fordeling, som Mørk og Ekeland viser til.

Kampen mot vindmøllene
Klimaproblemet er vår tids største trussel. Naturen er ikke tjent med en miljøbevegelse som er fundamentalistisk for eller fundamentalistisk mot vindkraft. Dersom vi skal klare å løse klimaproblemet i tide, er vi sjanseløse uten fornybar energi. Men da kan vi ikke bygge vindmøller på hvert et nes, og vi må jobbe for å ta den fornybare energien i bruk til å kutte utslipp. Natur og Ungdom har i lang tid vurdert vindkraftprosjekter hver for seg, og jobbet for de vi er for, og mot de vi er mot.

Når vi ikke klarer å stanse Tord Lien fra å lyse ut nye oljefelter og bygge nye plattformer, er vi nødt til å minimere skadene de vil ha for klimaet.

Det er stor forskjell på å bygge en vindpark midt i et fugletrekk og å bygge en vindpark i et allerede utbygd område eller områder hvor det vil få små konsekvenser for naturen. Vindkraft burde ikke vurderes ut fra om man synes det er stygt å se på, men hva det har å si for vårt samlede naturmangfold. Natur og Ungdom er tilhengere av fornybar energi, men er på ingen måte ukritiske tilhengere av det.

Elektrifiser oljeindustriens siste krampetrekninger
Norges største bidrag til å løse klimaproblemet, ville vært å la den gjenværende oljen på sokkelen bli liggende. Vi kan ikke åpne flere felter for oljeboring. Her er Natur og Ungdom krystallklare, og enige med Mørk og Ekeland. Men hva skal vi gjøre med de oljefeltene som allerede er bygget ut? Og hva skal miljøbevegelsen gjøre om politikerne, fra SV til Frp, til vår store protest, vedtar å bygge ut nye oljefelter?

Natur og Ungdom er verken bastante vekstkritikere eller kortsiktige markedsliberalister.

Når Norge i dag bygger ut nye oljefelter, er det utslippskilder som kommer til å stå på sokkelen i flere tiår. Så når vi ikke klarer å stanse Tord Lien fra å lyse ut nye oljefelter og bygge nye plattformer, er vi nødt til å minimere skadene de vil ha for klimaet.

Elektrifisering kutter verdens klimagassutslipp. Det gjør også elektrifiseringen av bilparken. Hvorfor? Fordi el-biler har lavere klimagassutslipp, selv om strømmen hadde vært produsert av olje og gass. Det er fordi man får mer strøm per enhet i et kraftverk på land enn når man brenner den i en ineffektiv forbrenningsmotor i en bil eller på en oljeplattform.

Vekst og klimagassutslipp
Natur og Ungdom er verken bastante vekstkritikere eller kortsiktige markedsliberalister. Vi tror på, og jobber for, naturens beste. Det involverer at utslippene må ned, og det kan gjøres både gjennom lavere, smartere og mer miljøvennlig forbruk. Men det er meningsløst å la det ene tiltaket slå det andre i hjel.

En styrket miljøbevegelse, og et styrket Natur og Ungdom, innebærer at vi må styrke de egenskapene som gjør oss unike. I tiden fremover er dette viktigere enn noensinne. Skal miljøbevegelsen få politikerne til å våkne, trenger vi bred folkelig mobilisering for klima. Ikke enda et parti på norsk venstreside.