Kjære Erna

Du har alltid vært langt fra å vinne min stemme, Erna, og etter denne ukas forslag om å innføre obligatorisk sommerskole for lærere er du nå om mulig enda lengre i fra. Jeg kjenner meg ikke igjen i at jeg og mine kolleger mangler utdanning og kompetanse til å utføre vår jobb som lærere. Jeg er lei maset om etter- og videreutdanning. Det er ikke der skoen trykker.

Dagens nyutdannede lærere har minst fire års utdannelse, og gjerne mer. De mer erfarne lærerne har minst tre års utdannelse. Riktignok er det mange lærere som ønsker kompetanseheving, men det finnes allerede flere gode ordninger for de som ønsker etter- og videreutdanning. Problemet er at kommunene ikke er forpliktet til å prioritere disse. Jeg ser derfor ikke behovet for å innføre plikt til enda mer etter- og videreutdanning for lærerne. Start heller med å lovfeste retten til etter- og videreutdanning for lærere, og kommunenes plikt til å støtte dette økonomisk.

Svartmaler skolen
Jeg kjenner meg heller ikke igjen i at det er overbyråkratisering i skolen og at lærere bruker store deler av arbeidsdagen sin på andre ting enn det å være lærer, slik Høyre påstår. Jeg ser derfor heller ikke behovet for å kutte i et ikke-eksisterende byråkrati. (Her vil jeg gjerne legge til at jeg ikke jobber i Oslo-skolen og dermed ikke uttaler meg om situasjonen i Ødegaards’ Oslo, men det er vel neppe deres egen politikk dere vil til livs, eller?)

Det virker som om dere på høyresida tegner et bilde av skolen som passer inn i deres politikk.

Det virker som om dere på høyresida tegner et bilde av skolen som passer inn i deres politikk. For hvem synes vel ikke det høres bra ut med mindre byråkrati og mer kompetanse? Problemet er bare at det ikke er mindre byråkrati og mer kompetanse de fleste lærere trenger. De fleste trenger mer tid. Tid til å se den enkelte elev i timene og tid til å planlegge god undervisning og holde seg faglig oppdatert gjennom hele året.

Min tidsbruk
For dere som er uinnvidde i lærernes tidsbruk kan jeg raskt gjennomgå dette: Jeg skal som ungdomsskolelærer i gjennomsnitt jobbe 43,5 timer i uka de ukene elevene er på skolen. (Ja, det stemmer at det er mer enn den vanlige 37,5 timers-uka og det er slik vi jobber inn avspasering til å ta fri når elevene har fri. Mens andre har mulighet til å ta ut overtid som lønn eller som fridager på valgfritt tidspunkt tar vi fri samtidig med elevenes ferie, fordi det er praktisk).

Jeg vil ikke karakterisere noen av oppgavene mine som unødvendig byråkrati.

I løpet av den gjennomsnittlige uka skal jeg undervise om lag 18 timer, møter og felles planlegging og utviklingsarbeid tar rundt 4 timer, tilsyn i friminuttene i inntil 2 timer. I tillegg kommer elevsamtaler, utviklingssamtaler, annen kontakt med hjemmet, kontakt med samarbeidspartnere som Barnevernet, PPT, BUP og liknende, utarbeidelse av årsplaner, arbeidsplaner, planlegging av timer og vurderingsarbeid. Det sier seg selv at tiden ikke strekker til.

Jeg vil likevel ikke karakterisere noen av de nevnte oppgavene som unødvendig byråkrati, men heller tvert om: Nyttige og viktige deler av min arbeidshverdag som lærer som jeg ønsker å få gjort grundig for å gjøre en god jobb for elevene. Det jeg derimot kunne ha ønsket meg hjelp til er blant annet å reparere stoler og bord og annet vedlikeholdsarbeid. Så skal du slippe til nye yrkesgrupper i skolen, Erna, kan du jo begynne med å ta tilbake vaktmestrene.

Gi oss mer tid
Arbeidsoppgavene er dessuten de samme for alle lærere, om du er nyutdannet eller erfaren. Når vi vet at én av tre lærere slutter i yrket innen tre år er det verdt å se på hva som kan gjøres. De som slutter er stort sett høyt utdannede som kommer rett fra skolebenken. Da er det vanskelig å se at økt etter- og videreutdanning er det som trengs mest. Vi trenger tid. Følelsen av ikke å strekke til og ikke fullt ut kunne utnytte verdifull kunnskap tilegnet gjennom årevis på skolebenken er demotiverende. Dere snakker om å øke lærernes status for å øke rekrutteringen til yrket, men kan du da være så snill ikke å skape et bilde av oss lærere som en yrkesgruppe som mangler kompetanse til å gjøre jobben vår? At dere gang på gang legger fram etter- og videreutdanning som et av deres viktigste midler i kampen for en bedre skole hjelper verken på motivasjonen eller yrkesstoltheten.

Vil du virkelig hjelpe, kan du ansette flere lærere i skolen.

Vil du virkelig hjelpe, kan du ansette flere lærere i skolen slik at vi får mer tid til alle de viktige oppgavene vi gjerne vil gjøre. Tid til å snakke med elevene, tid til å planlegge undervisningstimer som engasjerer, motiverer og inspirerer til videre læring og tid til å drive med vurdering som skaper læring. I det minste kunne du kanskje vurdert å redusere antallet undervisningstimer til de som er i sitt første yrkesår.

Kjære Erna. Du foreslår obligatorisk sommerskole som for å løse noen av skolens utfordringer, men jeg ser virkelig ikke hvordan sommerskolen din skal hjelpe meg i arbeidshverdagen min. Langt mindre ser jeg hvordan den skal komme elevene mine til gode. Jeg ønsker at dere heller prioriterer å ansette flere lærere slik at jeg kan undervise færre timer i uka og dermed kan bruke mer tid på å planlegge god undervisning og holde meg faglig oppdatert. For det er nemlig ikke det at jeg ikke vet hvordan jeg skal gjøre det – jeg har bare ikke tid!