Bokomtale: Det norske sett med nye øyne

Den aldrende språkprofessoren som sørgmodig fortalte en kvinne at hun aldri kunne kalles nordmann. Hvordan ordet fremmedkulturell vandret fra rasister inn i Bondeviks innlegg om diskriminering på boligmarkedet.

Hun pirker nitidig, strengt, overraskende og krast.

Om sprinteren som ikke ville bli kalt neger.

Kritisk og lærerik
Det norske sett med nye øyne er en kritisk, lærerik og drivende gjennomgang av debatter om det flerkulturelle Norge. Gullestad plukker fra hverandre uttalelser i avisintervjuer, kongens tale og forskningsartikler. Hun pirker nitidig, strengt, overraskende og krast. Observasjonene og analysene viser frem kraften i fagene hennes, sosialantropologi og sosiologi. Slik er ikke boka bare en skole i et kritisk blikk på offentligheten, men også en formidler av andre tenkeres tekster og teorier.

Står støtt
Den norske offentligheten har endret seg siden boka kom i 2001. Vi har langt flere tydelige stemmer med flerkulturell bakgrunn. Det politiske attentatet 22.7.2011 var mot arbeiderbevegelsen og det flerkulturelle Norge. Marianne Gullestad døde i 2008. Boka står støtt. Det er fortsatt aktuelt og nyttig å se det norske med Gullestads øyne.

Gullestad-Omslag

Det norske – sett med nye øyne.
Av: Marianne Gullestad