Ansvarlig anonymitet

Manifest Tidsskrift og andre redaksjoner har fått en del kritikk i det siste for å publisere innlegg av den mediekritiske bloggeren Doremus Schafer, som skriver under pseudonym. Generalsekretær i Norsk Presseforbund Kjersti Løken Stavrum og VG-kommentator Anders Giæver har vært blant de argeste kritikerne . Det er forståelig at man ønsker en offentlighet hvor alle debattanter deltar under fullt navn. Det ønsker også Manifest Tidsskrift. Samtidig burde det også være mulig å forstå at det finnes tungtveiende grunner til at det ikke alltid er mulig.

Giæver spekulerer i at det er bekvemmelighetsgrunner som ligger bak bloggerens ønske om å opptre under pseudonym: «Har han eller hun en eller annen form for bakgrunn eller rolle som vil kunne brukes mot ham i debatten eller skape problemer sosialt?», spør Giæver, før han også innrømmer: «Det kan være andre grunner som jeg ikke tenkt på». Den erkjennelsen burde kanskje lede mot litt mer ydmykhet.

Anonymitet er ikke noe vi som redaktører tar lett på. I likhet med de fleste andre mener vi den offentlige debatten blir best om alle deltar under eget navn. Likevel mener vi det i dette tilfellet er tungtveiende grunner til å la bloggeren skrive under pseudonym.

Vi oppfordrer alle til å stole på at vi tar redaktøransvaret vårt på alvor, selv om det innebærer at man innimellom ikke får vite absolutt alt om absolutt alle.

Doremus Schafers spalter er grundige, veldokumenterte gjennomganger av medienes faktabruk. Dessverre er det altfor få, både av de store mediehusenes egne ansatte og andre, som bruker tid og ressurser på dette. Derfor mener vi Doremus Schafer tilfører den offentlige debatten noe viktig.

Schafer er ingen kommentator med en tydelig slagside mot et bestemt parti eller visse saker i offentligheten. Som Giæver selv skriver: «Schafer målbærer aldri andre meninger eller oppfatninger enn hva som fullstendig ukontroversielt å fremføre i Norge». Vi vet hvem han er, og vet at han ikke har bindinger eller interesser som gjør at vi ut fra presseetiske hensyn ikke burde publisere tekstene hans.

Redaktørene i fagbladet Journalisten, Dagbladet og Manifest Tidsskrift, samt stiftelsen Fritt Ord, har alle uavhengig av hverandre kommet fram til at det finnes tungtveiende grunner til å la Doremus Schafer skrive under pseudonym. Vi oppfordrer alle til å stole på at vi tar redaktøransvaret vårt på alvor, selv om det innebærer at man innimellom ikke får vite absolutt alt om absolutt alle. Og så håper vi at viktige aktører i norsk offentlighet kan bruke energien sin på viktigere ting enn denne debatten. Det har i hvert fall vi tenkt å gjøre.