Æres den som æres bør

Eli Sævareid, som eier FUS-barnehagene gjennom kjeden Trygge Barnehager, begynner å få nok av at journalister og andre stiller spørsmål ved hvordan hun organiserer barnehagekjeden sin, som er fullfinansiert av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Kommersielle barnehageeiere skaper private formuer av våre skattepenger – ikke arbeidsplasser.

Sævareid viser i Dagbladet til at hun er gründer, og at hun «har skapt 4500 arbeidsplasser» gjennom barnehagekonsernet. Det er temmelig misvisende. Disse arbeidsplassene er vedtatt av det norske folk, gjennom vårt folkestyre, som gikk inn for den enorme satsingen på å bygge ut barnehager. Både utbygging og drift, også av de 4500 arbeidsplassene Sævareid viser til, er finansiert av skattepengene våre. Barnehagebyggene hennes er finansiert av investeringstilskudd, billige husbanklån og kapitaltilskudd for å dekke renter og nedbetaling av lånene. Lønningene til de 4500 er finansiert med offentlige driftstilskudd. Hadde Sævareids barnehager i stedet blitt bygd og drevet av kommuner eller ideelle aktører, kunne vi faktisk fått flere arbeidsplasser for pengene, ettersom FUS-kjeden har drevet systematisk med lavere bemanning enn snittet både for kommunale barnehager og for andre barnehager i samme kommune.

Barnehagebaronesse Eli Sævareid har ikke skapt 4500 arbeidsplasser. De er skapt av det norske folk og skattepengene våre.

En gjennomgang gjort av Manifest i fjor, viste at FUS-barnehagene i snitt hadde en bemanning på 6,4 barn per voksen, mens snittet for kommunale barnehager lå på 5,9 barn per voksen. I en gjennomsnittlig FUS-barnehage med 74 plasser utgjorde forskjellen et helt årsverk.

Det Sævareid har spart på lavere bemanning, har gått til å bygge opp store verdier i konsernet. Det samme har eiendomsverdiene, som altså er tilnærmet fullfinansiert av skattepenger. Nå er disse eiendomsverdiene skilt ut i egne eiendomsselskap, noe som trolig «gjør det lettere å ta ut midler fra de ulike virksomhetene», ifølge jusprofessor Tarjei Bekkedal.

Egentlig trenger ikke Sævareid engang å ta ut pengene fra barnehagene for å cashe inn gevinsten. Hun kan gjøre som ekteparet Grønmyr, eierne av barnehagekjeden Gnist. De solgte hele kjeden med 17 offentlig finansierte barnehager til oppkjøpsfondet Altor for den nette sum av 356 millioner kroner. Hva Sævareid ville fått dersom de hadde solgt FUS/Trygge Barnehager-konsernet, med sine 178 barnehager, tør jeg ikke spekulere i.

Det er lett å forstå at en bedriftseier hevder at hun skaper arbeidsplasser når hun skal bortforklare at formuen hennes er bygget opp av skattepengene våre. Mer bekymringsfullt er det at regjeringen ser ut til å tro at det å slippe løs kommersielle særinteresser på allerede bevilgede midler er verdiskaping.

Mer bekymringsfullt er det at regjeringen ser ut til å tro at det å slippe løs kommersielle særinteresser på allerede bevilgede midler er verdiskaping.

 


Manifest er folkefinansiert

Støtt Manifest som giver