Skolefakta om Finland

Høyre framhever Finland som forbilde for norsk skole. «Vår skolepolitikk er hentet fra de finske skoger,» fortalte partiets skoletalsperson Elisabeth Aspaker i Dagbladet (11.6.2012).

Norske politikere har flydd til Finland for å lære, men «norsk skole har ikke lært noe av sitt finske forbilde,» klager Aspaker i VG. Manifest Analyse vil bidra til lærekurven med følgende fakta om Finland.

Skolemat til alle
Finland innførte i 1948, som første land i verden, gratis skolemåltider og gir alle elever varm lunsj. Hele åtte prosent av det totale utdanningsbudsjettet per elev går i Finland til skolemat.

I Norge går Høyre til valg på å ta fra elevene selv den vesle rasjonen med frukt og grønt som Norge har tatt seg råd til, melder Aftenposten i dag.

Oslo Høyres skolebyråd Torger Ødegaard tror at magen og hjernen konkurrerer.

Mens skolemyndighetene i Finland kaller den kostbare skolematsatsingen sin for «Investering i læring», tror Oslo Høyres skolebyråd Torger Ødegaard at magen og hjernen konkurrerer. Han setter Høyres «trykk på læring» opp mot SVs «frukt og grønt» og «varme lunsjer».

Nei til nasjonale prøver
Finnene ønsker ikke testbasert kvalitetsutvikling og gjennomfører ikke nasjonale prøver. Finske pedagoger råder Norge til å droppe denne typen prestasjonstester.

I Norge er ingen mer svorne tilhengere av nasjonale prøver, innført av Kristin Clemet, enn Høyres politikere.

Nei til konkurranse
I boka Finnish Lessons – What can the world learn from educational change in Finland? dokumenterer Pasi Sahlberg (direktør i det finske Utdanningsdepartementet) lærdommen Høyre ikke vil høre: «Finland oppnådde framgang uten å gå gjennom den strevsomme og kontroversielle prosessen med å innføre konkurranse, fritt skolevalg og testbasert ansvarliggjøring.»

Høyre framhever Finland som forbilde, selv om finsk skole har gått motsatt vei av det Høyre vil.

Dette er samme budskap Høyre kan få fra verdensledende skoleforskere som professor Robin Alexander ved Cambridge og USAs tidligere viseutdanningsminister (under Bush senior) Diane Ravitch, i denne korte filmen.

Finske lærdommer
Høyre framhever Finland som forbilde, selv om finsk skole har gått motsatt vei av det Høyre vil, både når det gjelder testing, privatskoler, konkurranse og skolemat.

Sannheten er at Høyres skoleforbilde ligger nærmere. Riktig nok har også Sverige råd til mat i skolen. Men Sverige har satset på testing og konkurranse. Sverige har satset på privatskoler.

Sverige har gått den forretningsaktige veien som Høyre vil føre norsk skole inn på.

Sverige har gått den forretningsaktige veien som Høyre vil føre norsk skole inn på. Men resultatene i den svenske skolen har ikke blitt bedre. De er i tilnærmet fritt fall – «kunnskapene i matematikk og lesing faller raskere enn i noe annet OECD-land».

Er det derfor Høyre later som partiet har Finland som forbilde?

Les også: En skole i fritt fall

 • Asbjørn Nesse

  Jeg tror de norske skolene på alle nivå ønsker fokus tilbake til studierommene/klasserommene. I dag går for mye av tiden til å evaluere og rapportere til utenforstående instanser. Instanser som på denne bakgrunn skal godkjenne eller stenge skoler i verste fall. Både lærere og ledelsen på skolene ønsker å benytte tiden internt til best mulig læringsmiljø og best mulig resultater for studenter og elever. Jeg håper og tror at «New Public Management»-bølgen er på hell i det offentlige system. Det er en alt for enkel modell som kvantifiserer alle ressurser i den hensikt å få ned kostnadene, ikke å skape et best mulig tilbud som er attraktivt og blir benyttet i større utstrekning. Spørsmålet blir til slutt: Hvordan skape den beste utdanningskvaliteten på skolen? Det er et enkelt svar på det: Det er bare dyktige og motiverte lærere og ledere på skolen som kan gjøre det. Ingen «forståsegpåere» på utsiden av skolen kan gjøre det arbeidet..

 • Bjørn

  Som vanlig en villedende artikkel. Må neven de tingene ved finsk skole som høyre liker, ikke bare tingene som de ikke liker.

  • Lynette

   Du er velkommen til å henvise til steder der vi kan lese om det…og da kan man jo si at Høyre er villedende da, hvis de henviser til Finland som forbilde men ikke ønsker å bruke hele modellen de har bygget opp som har sørget for at de har lykkes.

  • Tine46

   Finske folk vil ikke ha privatskoler,dem er kjempefornøyde med skolene sine.Eneste private vi har her er Steinerskolen,,,

 • Dysa

  Lurer på om Marsdal har litt kunnskap om Finland på generell basis?..Jeg jobbet mye i Finland (musiker) i 7/8 år..og vet Finnene slår oss i det meste..når det kommer til kunnskap..

  Som de også sa i programmet på tv,de gode resultatene i skolen..skapes på universitet og lærer utdanningen..

  I Finland er det meget stort rift om lærerplasser..ikke som her Norge..hvor lærer yrket har lav-status ..

  Ps lurer på Marsdal skal knekke koden til Sannfinnane også jeg gitt..

  • Tine46

   Ja her må dem som skal bli lærer ha bedre snittkarakter enn dem som skal bli lege..Her i Finland så jobber skolen både for den eleven som er god og for den eleven som har mer problem,ikke sånt at den gode eleven må sitte å vente på den som klarer seg mindre..

   • Dysa

    Netopp Tine..

 • Lin Therese Bjørnstad Ruud

  Som pedagog ser jeg raske og gode resulater hos alle med god formidlingsevne og kreative måter å fremme fag på, gjerne gjennom tverrfaglig praksis. Stem Venstre, så får vi en helhetlig måte å fremme alle mennesker på og bevarer den enkeltes særegenhet, ikke bare de som allerede er vellykkede.

 • Sidmind

  La være å ta fra barna lærelysten, når de starter på skolen, vil være en god start. Om lærerne ikke vil eller evner å være kreative, bli undervisningen kjedelig og elevene mister lysten til læring. Så må det bli slutt på å stenge ute kreative løsninger på oppgavene elevene får. Jeg har prøvd ulike metoder, men å gi elevene fritt valg til hvordan de vil løse oppgaven, blir resultatet utrolig. For mye «du gjør det feil» i den norske skole. Gi barna mat, frukten som deles ut, kun på ungdomsskolen, blir ofte revet bort og mange har ikke med matpakke. Så må det bli mer mangfold blant lærere og med det mener jeg at det må inn folk som har vært ute i andre typer jobber, litt mer allmennkunnskap, det vil kunne styrke lærergruppen. For uten elever, ingen skole, ingen jobb for lærerne. Hvem er viktigst?
  Til slutt, la skolen bli styrt av de som kan det, med andre ord, ikke politisk styrt, hver skole for seg, da vil «eierforholdet» til skolen og elevene bli mer personlig for alle de involverte!