Skolefakta om Finland

En typisk skoleklasse i gamle dager, nærmere bestemt 1953. Foto: Dave Collier/ Flickr

Høyre framhever Finland som forbilde for norsk skole. «Vår skolepolitikk er hentet fra de finske skoger,» fortalte partiets skoletalsperson Elisabeth Aspaker i Dagbladet (11.6.2012).

Norske politikere har flydd til Finland for å lære, men «norsk skole har ikke lært noe av sitt finske forbilde,» klager Aspaker i VG. Manifest Analyse vil bidra til lærekurven med følgende fakta om Finland.

Skolemat til alle
Finland innførte i 1948, som første land i verden, gratis skolemåltider og gir alle elever varm lunsj. Hele åtte prosent av det totale utdanningsbudsjettet per elev går i Finland til skolemat.

I Norge går Høyre til valg på å ta fra elevene selv den vesle rasjonen med frukt og grønt som Norge har tatt seg råd til, melder Aftenposten i dag.

Oslo Høyres skolebyråd Torger Ødegaard tror at magen og hjernen konkurrerer.

Mens skolemyndighetene i Finland kaller den kostbare skolematsatsingen sin for «Investering i læring», tror Oslo Høyres skolebyråd Torger Ødegaard at magen og hjernen konkurrerer. Han setter Høyres «trykk på læring» opp mot SVs «frukt og grønt» og «varme lunsjer».

Nei til nasjonale prøver
Finnene ønsker ikke testbasert kvalitetsutvikling og gjennomfører ikke nasjonale prøver. Finske pedagoger råder Norge til å droppe denne typen prestasjonstester.

I Norge er ingen mer svorne tilhengere av nasjonale prøver, innført av Kristin Clemet, enn Høyres politikere.

Nei til konkurranse
I boka Finnish Lessons – What can the world learn from educational change in Finland? dokumenterer Pasi Sahlberg (direktør i det finske Utdanningsdepartementet) lærdommen Høyre ikke vil høre: «Finland oppnådde framgang uten å gå gjennom den strevsomme og kontroversielle prosessen med å innføre konkurranse, fritt skolevalg og testbasert ansvarliggjøring.»

Høyre framhever Finland som forbilde, selv om finsk skole har gått motsatt vei av det Høyre vil.

Dette er samme budskap Høyre kan få fra verdensledende skoleforskere som professor Robin Alexander ved Cambridge og USAs tidligere viseutdanningsminister (under Bush senior) Diane Ravitch, i denne korte filmen.

Finske lærdommer
Høyre framhever Finland som forbilde, selv om finsk skole har gått motsatt vei av det Høyre vil, både når det gjelder testing, privatskoler, konkurranse og skolemat.

Sannheten er at Høyres skoleforbilde ligger nærmere. Riktig nok har også Sverige råd til mat i skolen. Men Sverige har satset på testing og konkurranse. Sverige har satset på privatskoler.

Sverige har gått den forretningsaktige veien som Høyre vil føre norsk skole inn på.

Sverige har gått den forretningsaktige veien som Høyre vil føre norsk skole inn på. Men resultatene i den svenske skolen har ikke blitt bedre. De er i tilnærmet fritt fall – «kunnskapene i matematikk og lesing faller raskere enn i noe annet OECD-land».

Er det derfor Høyre later som partiet har Finland som forbilde?

Les også: En skole i fritt fall