Ubesvarte spørsmål om ubalansen i NRK

Der er og blir journalistisk uholdbart at en allmennkringkaster lar representanter for mektige kommersielle særinteresser opptre i rollen som nøytrale økonomieksperter. Temaet bør opp i Kringkastingsrådet, skriver leder i Manifest Magnus Marsdal.

Kommersielle banker skal opptre som nøytrale eksperter i NRK. De rikes tankesmie Civita passer i rollen som kommentator og den massive overvekten av synsere fra borgerlige medier bak mikrofonene på Marienlyst er null problem.

Dette synes å være holdningen til nyhetsredaktør Knut Magnus Berge, som kommenterer Manifest Tankesmies rapport «NRK i ubalanse?» i Klassekampen 23.9.

Berge mener vår rapport begår en metodefeil, når vi plasserer økonomene som snakker på vegne av landets store banker og meglerhus til høyre for midten i norsk politikk. Han synes «det er rart å ta en hel yrkesgruppe under ett».

Denne misforståelsen kan jeg oppklare. Det er ikke yrkesgruppen «økonom» vi snakker om, men et fåtall representanter for noen av de mektigste institusjonene på kapitaleiersiden i det norske samfunnet.

Hvis Berge vil plassere Nordea, DNB eller meglerhuset First på venstresiden, hører jeg gjerne argumentene for dét. Alternativt, kan han mene at banker og meglerhus er nøytrale aktører. Også dét har formodningen mot seg.

For det første har disse aktørene tydelige særinteresser knyttet til økonomisk politikk. Så gir de da også årlige kommentarer om statsbudsjettet med meninger som spenner fra høyre til sentrum/høyre.

For det andre, har bankene åpenbare kommersielle særinteresser. De har, for eksempel, de fleste av NRKs seere og lyttere som motpart i kundeforhold.

Dette kunne vært uvesentlig, hvis den som snakker i bankens navn er ubundet av interesser og uttaler seg som privatperson. Men slik er det selvsagt ikke.

Som E24 har påpekt, skjer det ikke at «forbrukerøkonom og DNBs kanskje viktigste reklameprofil Silje Sandmæl» gir publikum det rådet flest kan spare mest på: bytt bank. Tvert imot. Da God Morgen Norge stilte Sandmæl spørsmål om DNBs renteendringer, anklaget hun TV 2 for å opptre «upassende».[1]

Der er og blir journalistisk uholdbart at en allmennkringkaster lar representanter for mektige kommersielle særinteresser opptre i rollen som nøytrale økonomieksperter. Temaet bør opp i Kringkastingsrådet.

Det er ikke Manifest Tankesmie som påstår at Aftenposten er «ideologisk forankret i et liberalkonservativt samfunnssyn», det er avisas egen formålsparagraf.

Berge har et litt bedre poeng når han mener det er irrelevant å plassere kommentatorene fra medier som Aftenposten, Dagens Næringsliv og VG på en ideologisk skala, fordi Norge ikke har partipresse og fordi VGs kommentator Aglen har vært innom SV og Sp.

Men det er ikke Manifest Tankesmie som påstår at Aftenposten er «ideologisk forankret i et liberalkonservativt samfunnssyn», det er avisas egen formålsparagraf. Slik Aglens forrige arbeidsgiver, Adresseavisen, er «et konservativt blad» og Dagens Næringsliv (hvis eiere også finansierer Civita) er en stolt fanebærer for markedsliberalismen.

Det går ikke en direkte linje fra eiere og formålsparagrafer til den enkelte kommentators tastatur. Likevel har ingen av de profilerte kommentatorene som NRK er megafon for utviklet en ideologisk profil som deres overordnede og eiere ikke er komfortable med. Og det store flertallet av disse befinner seg i segmentet sentrum/høyre, særlig hva angår økonomisk politikk.

Hvis det er sant som Berge antyder, at andre mediers ideologiske ståsted er irrelevant for evnen til å fungere som kommentator i NRK, må det være lov å spørre hvorfor Klassekampens kommentatorer er fullstendig marginaliserte sammenlignet med de fra Dagens Næringsliv. Klassekampen har jo flere lesere på papir enn DN nå.

Så til den famøse beslutningen det var å sette Civita-leder Kristin Clemet i rollen som valgekspert under hele NRKs lange sending om Riksdagsvalget i 2018. Berges forsvar for bommerten er at Clemet «har god greie på denne debatten». Han anfører at «vi opplyste selvsagt også om hvor hun kom fra og hvem hun representerer», og dessuten var sendingen «innom Agendas valgvake».

Sannheten er at NRKs programledere introduserte Clemet side om side og i samme rolle som en forsker ved UiO, og kun med tittelen «leder for den liberale tankesmia Civita». «Liberal» er en merkelapp omtrent hele SV og halve Arbeiderpartiet ville satt på seg selv, tipper jeg. Den tilslører mer enn den opplyser seerne om hva og hvem Civita representerer.

Meg bekjent, opplyser NRK faktisk aldri sitt publikum om hvem Clemet egentlig representerer. Midlene til hennes lønn betales av landets økonomiske maktelite: Milliardærer som tobakksarving Johan H. Andresen, rederiarvingene Sundt, kapitaleiernes interesseorganisasjon NHO, med videre.

Hvis Clemet i rollen som valgekspert er så uproblematisk som Berge vil ha det til, vil jeg foreslå at NRK ved neste lokalvalg setter LO-lederen til å være nøytral kommentator i studio.

Hvorfor er dette aldri verdt å nevne for NRKs publikum, Berge? Tenker du at en oppegående, maktkritisk journalist bør anse disse økonomiske bindingene som irrelevant informasjon?

Hvis Clemet i rollen som valgekspert er så uproblematisk som Berge vil ha det til, vil jeg foreslå at NRK ved neste lokalvalg setter LO-lederen til å være nøytral kommentator i studio. Han har jo god greie på sakene. Og så kan sendingen svinge innom Høyres valgvake, for balansens skyld.

Som demokratisk valgt representant for nær en million medlemmer blant folk flest, burde ikke LO-leder Gabrielsen tilkjennes å ha et vel så representativt ståsted – i et demokratisk samfunn – som en Civita-sjef hvis inntekt er avhengig av rederes, arvingers og milliardærers velvilje?