Tilsvar Schafer

Den anonyme skribenten «Doremus Schafer» har i Manifest Tidsskrift rettet et kritisk søkelys mot undertegnedes artikkel i Minerva i august om asylvergers aktivistiske holdninger.

Schafer kritiserer en upresis gjengivelse av meningsinnhold og noen uklarheter. Dette har jeg ikke noe problem med å beklage. Forøvrig virker artikkelen å bære litt preg av at Schafer skyter spurv med kanon. Det er såvidt meg bekjent ingen som har hevdet at asylverger eller mottaksansatte gjør noe formelt galt.  I den grad artikkelen skulle ha skapt et slikt inntrykk er det beklagelig, men det var altså aldri intensjonen.  Jeg finner det likevel interessant å belyse hvilke holdninger hvilke de som jobber i denne delen av asylfeltet har.

Schafer er uenig. Han etterspør hva som skulle være budskapet eller nyhetsverdien i en sik artikkel.

Det er i og for seg en relevant innvending og jeg er i utgangspunktet glad for all mediekritikk. I motsetning til Schafer har jeg heller ikke veldig sterke oppfatninger om hvilke saker som bør eller ikke bør underlegges et kritisk søkelys. Når det er sagt slår det meg at det er meget som publiseres i norske medier, som kanskje i noe større grad savner noen umiddelbar aktualitet, men som enkelte likevel kan finne interessant. Hvis slike vurderinger er noe Schafer er interessert i å gjøre mer av , kan jeg for anbefale å søke eksempelvis etter omtale av dyrebilder og kulturpersonligheters ymse gjøremål på enkelte noe større nyhetssteder enn Minerva.