Sykkelen først

Jeg vil gi syklister, som bidrar til å løse problemet med forurenset luft, den samme skatteletten som bilister som forurenser luften får. Terje Carlsen kaller forslaget nyliberalisme i et innlegg på Manifest Tidsskrift 23. oktober. Det er svakt begrunnet.

De største byene våre er i dag alle blant Europas mest forurensede. Luften i Oslo er så forurenset at Eftas overvåkingsorgan vurderer å trekke Norge for retten fordi staten utsetter innbyggerne for helseskadelig luft. Hovedårsaken er forurensingen fra dagens bilisme. Konsekvensen for folk i Oslo, særlig i Groruddalen, er store lidelser for barn med astmaproblemer og folk med kols og andre luftveislidelser. Hovedløsningen er at flere lar bilen stå, og i stedet velger å gå, kjøre kollektivt og sykle.

Trenger flere syklister
Dagens skattefradrag for arbeidsreiser gir folk som velger å pendle med bil fra Halden til Oslo hver dag gjennom et helt år et skattefradrag på minst 60.000 kroner for å forpeste Groruddalen. Det er vanskelig å forstå hvorfor det skulle være nyliberalisme dersom samfunnet gir den samme gulroten til groruddøler som setter seg på sykkelen og i stedet  bidrar til bedre byluft.

En av grunnene til at det ikke kommer flere sykkelveier, er rett og slett at det er for få syklister og at syklistene derfor blir neglisjert som pressgruppe.

I Norge er både staten og mange kommuner dårlige på å tilrettelegge for sykkel. Konsekvensen er at vi er håpløst langt etter våre svenske naboer i sykkelandel. Skal Norge lykkes med å få flere til å sykle, er det systematisk tilrettelegging av sykkelveier som må til. Dette kommer ikke av seg selv, og det tar tid. I tillegg sier forskningen at det er nødvendig med en kritisk masse med syklister for at andre skal ta hensyn til syklistene.  En av grunnene til at det ikke kommer flere sykkelveier, er rett og slett at det er for få syklister og at syklistene derfor blir neglisjert som pressgruppe.

Det er bare å se på debatten om infrastrukturutbygging i Oslo-området. Kravet om å bruke minst 50 milliarder kroner på ny E-18 inn til Oslo står vesentlig sterkere enn kravet om å bruke de få milliardene som skal til for å doble sykkelandelen i Oslo.

Fagfolk og syklister for
Å gi folk en økonomisk gulrot for å sykle, kan derfor bidra til en god sirkel med flere syklende og dermed sterkere krav om bedre tilrettelegging, som igjen kan lede til resultater. Jeg vil poengtere at forslaget vakte allmenn begeistring blant forskere og syklister på årets sykkelkonferanse arrangert av Syklistenes Landsforening, Oslo kommune og Statens vegvesen tidligere i oktober og det er tross alt de som vet hvor skoen trykker.

Ordningen der fellesskapet subsidierer folk for å kjøre bil, men ikke for å kjøre sykkel, er blodig urettferdig.

Statens Helsetilsyn, Miljødirektoratet og Statens Vegvesen er skjønt enige om at samfunnsgevinsten av at flere sykler til jobb er stor. I august i år demonstrerte de, ved å sammen dele ut 100 kr til hver syklist i Lillestrøm, summen vi som fellesskap tjener på at folk velger å sykle i stedet for å kjøre bil.

Hvis Terje Carlsen er enig i at det er viktig å få flere til å sykle, burde det være mulig å være enig om at ordningen der fellesskapet subsidierer folk for å kjøre bil, men ikke for å kjøre sykkel, er blodig urettferdig. Å bruke en økonomisk gulrot som grep for å få flere folk til å sykle, og dermed bidra til giftfri byluft og bedre folkehelse, kan være ett av flere riktige grep.