Partiet for privat berikelse

Er det for dumt til å være sant? Høyre vil at staten skal overlate finansieringen av prosjekter i milliardklassen til private firma som betaler langt høyere rente enn staten.

Så skal fellesskapet betale hele gildet på avbetaling. Ikke bare den høyere renta skal vi bære, men også profitt til de private eierne. Dette er Høyres visjon for utbygging av sykehus, skoler, fengsel og vei: Privatisering gjennom såkalt OPS.

Dobler prisen
Onsdag lanserte samferdselspolitisk talsperson Øyvind Halleraker valgflesket på veifronten: Høyre vil ha 17 OPS-prosjekter i første runde.

Hvor mye dyrere blir det? Ifølge Samferdselsdepartementet, blir Sotrasambandets kostnader doblet fra to til fire milliarder på grunn av høyere renteutgifter, hvis Høyre får gjennomføre det som OPS.

To milliarder tapt. Og det på kun ett av de 17 veiprosjektene der Høyre vil påføre skattebetalerne en ekstra milliardregning.

To milliarder tapt. Og det på kun ett av de 17 veiprosjektene der Høyre vil påføre skattebetalerne en ekstra milliardregning.

Hør på Hegnar
Er ekstremkostnaden ved OPS noe regjeringen bare finner på? Lesere med rødgrønn allergi kan lese Trygve Hegnar. Han sa seg på lederplass i Finansavisen enig i at OPS er private kapitalinteressers forsøk på å melke offentlige budsjetter.

Hegnar påpekte at «renten kan faktisk være både ett og to prosentpoeng høyere for private investorer som må finansiere seg i markedet, og følgelig må finansieringskostnadene bli veldig mye større». (Finansavisen, 18.8.2004.)

Det virker for dumt til å være sant. Men Øyvind Halleraker virker ikke dum.

Det er ikke småpenger som står på spill. Når over 500 milliarder skal investeres i veibygging gjennom de kommende tiårene, kan merutgiften for skattebetalerne ved OPS-privatisering bli på titalls milliarder. Om ikke hundretalls.

Ingen dumming
Det virker for dumt til å være sant. Men Øyvind Halleraker virker ikke dum. Han har i alle fall blitt visepresident i en europeisk lobbyorganisasjon for selskaper som driver med bompenger og veifinans.

Denne forretningslobbyen – ASECAP – driver et iherdig arbeid over for EU og nasjonale myndigheter for å fremme privatisering gjennom … OPS.

Ops, ops, ops!
Det stopper ikke der. Bergensavisen avdekket i mars at Høyres Halleraker var saksordfører for en bomvei som nå drives av selskapet til Ingrid Halleraker. Hans kone.

Selskapet heter Via Futura og jobber blant annet med et aksjeselskap for tunnel mellom Arna og Bergen, som skal arbeide for «å utrede aktuelle finansieringsmodeller, herunder OPS».

De fire første årene som stortingsrepresentant var han samtidig styreleder for Norvegfinans, et lobbyselskap som promoterer privatisering gjennom … OPS.

Noen har privat berikelse på fellesskapets bekostning som forretningsidé. Høyre er partiet for dem.

Herr Halleraker opplyste aldri Stortinget om fru Hallerakers forretningsinteresser. Heller ikke opplyste han om sin private rolle som visepresident for de europeiske bomveilobbyistene.

Ikke så gåtefullt
Det som virker for dumt til å være sant, er kanskje ikke så gåtefullt likevel. Kanskje handler det om noe så klassisk som privat berikelse på fellesskapets bekostning.

Skattemilliardene som renner ut av statens OPS-lommer forsvinner jo ikke. Noen får pengene. Aldri så galt at det ikke er godt for noen! Og noen har privat berikelse på fellesskapets bekostning som forretningsidé. Høyre er partiet for dem.

Tabubelagt tema
Jeg kan gjette reaksjonene på dette innlegget Det er ufint. Det viser at venstresiden er «desperat». Og at det er under ethvert minstemål av saklighet å antyde at noen fører en politikk for privat berikelse på fellesskapets bekostning.

Man forsøker å etablere et tabu mot å påpeke interesser og motiver bak høyresidens politikk. Slike er visst forbeholdt noen andre.

Men er det saklig å anta at private særinteresser ikke lenger forsøker å vri statlige milliarder i sin retning. Eller er det naivt? Og forresten: Når ble det mer ufint å varsle om et planlagt tyveri enn å stå for planleggingen?