Ny skandale ved Nasjonalmuseet

Oversiktsbilde over byggetomta til det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen, "det største museet nord for Paris". Foto: Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet

En arbeider fra Litauen står og bygger det nye Nasjonalmuseet ved Aker Brygge med en grunnlønn på 25,60 kroner i timen. Med tillegg hadde han for mars i år en timelønn på 109,40 kroner, ifølge en rapport fra KPMG som Manifest Tidsskrift har fått tilgang til. Den ulovlige underbetalingen kan beløpe seg til så mye som 140 000 kroner på årsbasis.

Rapporten ble levert 12. august av revisjonsbyrået KPMG til Statsbygg, som er byggherre for Nasjonalmuseet. Gigantprosjektet til omlag seks milliarder kroner har tidligere kommet i hardt vær på grunn av ulovlig innleie av arbeidsfolk fra fattigere land i Øst-Europa. Ansatte har også påpekt livsfarlige arbeidsforhold.

Ulovlig lønn og arbeidstid
Med stikkprøver fra tre av de innleide til byggeprosjektet, finner KPMGs revisjon av entreprenørkonsernet Cavarions litauiske selskap flere brudd på norsk lov.

  • Arbeiderne har hatt ulovlig lange arbeidstider, opptil 62 timer i uka.
  • Arbeiderne har hatt ulovlig lav lønn.
  • Arbeiderne har gått på midlertidige kontrakter i firmaet som leier dem ut, noe som ikke er tillatt.

Litaueren med 109 kroner i timelønn for mars hadde i snitt for perioden februar, mars, april en timelønn på 129 kroner, ifølge KPMGs gjennomgang av timelistene. Det er langt under laveste lovlige lønn for ufaglærte i bransjen, som er 184,36 kroner i timen, ifølge den allmenngjorte minstetariffen. Kollegaen hans hadde 113 kroner i timen i snitt i mars og april. Det tilsvarer en underbetaling på årsbasis på omlag 140 000 kroner.

KPMG konkluderer at «minstelønnskravet ikke er oppfylt» for disse arbeiderne som bygger Norges nye Nasjonalmuseum. Videre påpeker KPMG at «det framkommer ikke av lønnsslippene at det er satt av feriepenger etter norsk regelverk».

Hvis Statsbygg ikke engang klarer å unngå at det går øst-europeere med 25 kroner i grunnlønn på anlegget til nasjonens fremste kulturbygg, sier det litt om hva slags forhold som har fått bre seg i norsk arbeidsliv.

– Et monument
Leder for Manifest Tankesmie Magnus Marsdal hevder skandalene ved Nasjonalmuseet står som et monument over en feilslått arbeidslivspolitikk.

– Hvis Statsbygg ikke engang klarer å unngå at det går øst-europeere med 25 kroner i grunnlønn på anlegget til nasjonens fremste kulturbygg, sier det litt om hva slags forhold som har fått bre seg i norsk arbeidsliv, mener Marsdal.

– Dessverre er sosial dumping ved Nasjonalmuseet et talende uttrykk for hva slags Norge vi bygger på EUs frie arbeidsflyt: Praktbygg for den norske middelklassen og overklassen reises gjennom underbetaling av den etniske underklassen.

Caverion uenig
Det finsk-eide Caverion Group (tidligere YIT) er en stor aktør med rundt 15 000 ansatte i ti land og over 20 milliarder kroner i samlet årsomsetning. Avtalen om innleie av ansatte fra Caverion Litauen til Caverion Norges arbeid med Nasjonalmuseet ble inngått 17. april i år.

Caverion mener de betaler høyere lønn enn KPMG har kommet fram til og viser til såkalte håndpenger, kalt «daily allowance», på opptil 53 euro per dag. Disse utbetalingene er imidlertid ikke innrapportert for beskatning. KPMG avviser at dette er å regne som lønn, og «vurderer «daily allowance» å være diett/utgiftsdekning».