Liste over leger som ikke vil hjelpe deg

På 70-tallet publiserte det feministiske tidsskriftet Sirene en «Liste over leger som ikke vil hjelpe deg» med oversikt over hvilke norske leger som ikke ville gi prevensjonsveiledning og hjelp i abortsaker. Snart 40 år senere ser vi oss dessverre nødt til å gjøre det samme.

reservasjonsrett

Solberg-regjeringen vil innføre reservasjonsrett for fastleger som ikke vil henvise til abort. Reservasjonsretten betyr at man setter legenes hensyn foran kvinnenes, og legger stein til byrden for dem som allerede står i en vanskelig situasjon. For å sitere helseminister Bent Høie før han gikk i regjeringsforhandlinger med KrF: «Det er en fastleges plikt og ansvar å gi henvisningen til abort videre i helsetjenesten. Fastlegene kan ikke la sin moral hindre at pasienter får det tilbudet de har krav på.»

Det er ikke vår hensikt å henge ut noen. All informasjonen på den vedlagte listen er offentlig tilgjengelig allerede på legelisten.no.  Denne listen er bare en sammenstilling av informasjon som finnes, og er ment som hjelp til alle oss som ønsker å møte reservasjonslegene med deres eget våpen: Å reservere oss mot dem.

Listen over legene som har reservert mot å henvise til abort eller sette inn spiral finner du her.