Kullsvart kupp av klimatoppmøtet

Det er nå bred enighet om at temperaturen på jorda i gjennomsnitt ikke bør stige mer enn to grader, og at klimakrisen må løses. Men det er fortsatt mye uenighet om hvilke løsninger som er de beste for å få ned de globale utslippene og hvem som skal ta ansvar. Skal vi ha noe som helst håp om å oppnå det såkalte togradersmålet, er vi nødt til å la 80-95 prosent av de kjente ikke-fornybare energireservene bli liggende under bakken, ifølge det internasjonale klimapanelet (IPCC) og det internasjonale energibyrået (IEA).

Endrer ordene vi bruker
Fossilindustrien har tatt i bruk kreative former for lobbyvirksomhet. En av dem er å gi seg ut for å være miljøorganisasjoner. Strategien later til å virke. Når industrien bruker retorikk som «grønne fly», og begrepet «bærekraft» benyttes i enhver uttalt ambisjon, er det lett å bli forvirret. Kan fly være miljøvennlige?

Lobbyistene jobbet hardt for å få klimatoppmøtet til å enes om løsninger som gagnet selskapene de representerte.

Industrien har langt vei har lykkes med å utvanne begreper og har bidratt til at definisjonen på bærekraftig utvikling i dag er noe helt annet enn økonomisk, sosial og miljømessig holdbarhet i all uoverskuelig fremtid. Men i tillegg til å ha definisjonsmakt ser det nå ut til at de lykkes med noe enda farligere, nemlig å oppnå institusjonalisert makt. De er ikke lenger kun en lobbyaktør på lik linje med andre interessegrupper, de har også ulike roller inne i institusjonene som jobber med klima og miljø. Klimaforhandlingene er intet unntak, og det er all grunn til å bli skremt over utviklingen. Det toppet seg imidlertid på klimaforhandlingene i fjor i Warszawa.

Kull-COP i Polen
Det er langt fra likegyldig hvem som arrangerer klimatoppmøtene. Vertslandet setter i stor grad dagsorden, og skal sikre informasjonsflyt, inkludering og godt samarbeidsklima under møtet. Polen var vertslandet til COP19 i 2013, og det er ingen tilfeldighet at nettopp dette klimatoppmøtet ble et av de mest fossiltunge noensinne. 90 prosent av energien som brukes i Polen kommer fra kull, og det råder applaus hver gang landet benytter seg av vetoretten i EU for å bremse politikken på energi- og miljøfeltet.

I en rapport fra organisasjonen Corporate Europe Observatory (CEO), som jobber med å etterforske og avdekke industri- og finanslobbyen i EU, kan man lese i detalj om hvordan lobbyistene påvirket forhandlingene i Warszawa. Lobbyistene jobbet hardt for å få klimatoppmøtet til å enes om løsninger som gagnet selskapene de representerte. Rapporten beskriver tette bånd mellom COP og de som har aller mest å vinne på at klimatoppmøtene ikke resulterer i en juridisk bindende avtale med tallfestede mål om å redusere klimagassutslipp. De tette båndene oppstod blant annet gjennom sponsing av selve toppmøtet, der blant andre Emirates Airways og IKEA, samt bil- og motorselskapene Opel, BMW og General Motors var blant sponsorene.

Flere organisasjoner som var tilstede under klimaforhandlingene så med vantro på hva som skjedde, og rapporterte om det frie tale- og spillerommet propagandaen fra fossilbransjen fikk.

I forkant av klimatoppmøtet ble det arrangert en egen konferanse som samlet 40 ministre, forhandlere og næringslivsledere, der det polske miljødepartementet aktivt søkte offisielle sponsorer til toppmøtet. Møtet var kun for inviterte, og lukket for presse og sivilsamfunn, Samtidig med COP19 ble det arrangert en egen internasjonal kull- og klimakonferanse i regi av finansdepartementet i Polen og Verdens kullorganisasjon (WCA). Dette arrangementet fikk stor oppmerksomhet, og talerlisten inneholdt blant andre Polens visestatsminister og finansminister, så vel som en hjertelig velkomst fra FN og selveste generalsekretær for klimakonvensjonen, Christina Figueres. Da Figueres valgte å tale på denne kullkonferansen, valgte hun samtidig bort å snakke på et internasjonalt ungdomsmøte.

Som en reaksjon på det fossiltunge COP19 forlot store deler sivilsamfunnet møtet under fanen “Polluters talk, we walk”. Det ble også gjennomført flere aksjoner og kampanjer hvor man forsøkte å sette søkelys på hva som faktisk foregikk. Flere organisasjoner som var tilstede under klimaforhandlingene så med vantro på hva som skjedde, og rapporterte om det frie tale- og spillerommet propagandaen fra fossilbransjen fikk.

Erstatter fossil energi med fossil energi
Under fanen «grønn økonomi» har fossilindustrien fremmet løsninger som for eksempel skifergass, utvidelse av kvotemarkedet, økt satsning på atomkraft, prissetting på karbon og karbonlagring. Av disse løsningene er det få som har vist seg tilstrekkelige for å nå nevneverdige klimakutt. Som i tilfellet med atomkraft, kan noen av dem til og med få negative konsekvenser for miljø og samfunn. Når fossilindustrien belager seg på at ny teknologi og markedsløsninger skal løse klimakrisen, vitner det om en manglende forståelse av hva som er årsaken til klimaproblemet, nemlig fossil energi.

FN har fått økende tro på at det er selve fossilbransjen som må fremme løsninger.

Selv om det er vanskelig å si hva lobbyaktiviteten faktisk har å si for resultatene av klimaforhandlingene, er det ikke tvil om at lobbyvirksomheten fra fossilindustrien bidrar til å sakke framdriften og svekke resultatet av forhandlingene. I tillegg bidrar den til at oppmerksomheten flyttes vekk fra løsninger som også tar inn over seg historiske og sosiale dimensjoner.

FN + fossilbransjen = sant?
Å la aktører fra bransjer som er storforbrukere av fossil energi sponse klimatoppmøtet, var et påfunn fra polske myndigheter i samarbeid med FN, og spesielt FN Global Compact. FN Global Compact er et nettverk med omtrent 6000 bedrifter som gjennom deltakelse i nettverket åpent kan flagge med sin «grønne» profil, selv om de fortsetter utvinning og bruk av ikke-fornybare energikilder.

FN har fått økende tro på at det er selve fossilbransjen som må fremme løsninger. Det er med andre ord ikke bare Polen som vertsland som ser ut til å omfavne fossilindustrien. Et av resultatene fra COP19 var et «veikart» for fossilbransjen frem mot toppmøtet i Paris i 2015.

Organisasjoner fra sivilsamfunnet krever nå at det kommer regler og retningslinjer på plass for å regulere lobbyvirksomhet.

Andre offisielle sponsorer for toppmøtet i Lima var International Emissions Trading Association, FN Global Compact og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) som hvert år arrangerer «Global Business Day» i forkant av COP. Organisasjonen har vært mot en juridisk bindende avtale med sosiale og miljømessige standarder for multinasjonale selskaper.

Frankrike har sagt lite om sin rolle som vertskap for klimaforhandlingene i 2015, og det er foreløpig uklart hvorvidt fossilindustrien vil være velkomne inn i selve forhandlingslokalene i Paris. Organisasjoner fra sivilsamfunnet krever nå at det kommer regler og retningslinjer på plass for å regulere lobbyvirksomhet. Det var flere toppledere på FNs klimamøte i New York i september som uttalte at fossilalderens tid er forbi. Med den type press fossilindustrien legger på klimaforhandlingene, er det langt fra sikkert.

 

Artikkelen er også trykket i desemberutgaven av Attacs magasin «Utveier».