Hvorfor trakasserer folk?

«Alt handler om sex, unntatt sex. Det handler om makt», sier Kevin Spaceys rollefigur Frank Underwood i TV-serien «House of Cards». Spacey fikk selv sparken fra serien etter metoo-avsløringer. Foto: David Giesbrecht/Netflix

«Hvorfor være rasist, sexist, homofob eller transfob når du kan være stille?» Spørsmålet sto på t-skjorta til den amerikanske artisten Frank Ocean da han spilte på Panorama musikkfestival i New York i 2017. Han har et poeng. Hvorfor skal du drive og trakassere folk når du like godt bare kan la være?

Så enkelt er det åpenbart ikke. Noe av årsaken til at seksuell trakassering kan være vanskelig å forstå, er nettopp at det rommer ulike hensikter. Hva mente han egentlig med den kommentaren eller med hånden på låret ditt? Var det egentlig ment som vennligsinnet flørting eller en spøk? Prøvde han å gjøre deg ille til mote?

Seksuell trakassering kan ikke reduseres til å handle om enkeltpersoner med dårlige holdninger.

Seksuell trakassering kan ikke reduseres til å handle om enkeltpersoner med dårlige holdninger. Årsakene kan spenne fra at noen kløner det til på sjekkefronten, til noen som anvender seksuell trakassering som et maktmiddel. Samtidig finnes det noen som trakasserer uten å mene det. Det finnes arbeidsplasser der hverdagssexisme er helt innbakt i kulturen og maktstrukturene, noe som gjør trakassering til et middel for å komme seg opp og frem. På andre arbeidsplasser kan det være nulltoleranse for trakassering, men så foregår det likevel.

Vi har identifisert tre ulike motiver, som vi har kalt begjær på avveie, seksuell trakassering som hersketeknikk og trakassering uten vilje. Disse beskrives som adskilte kategorier for å få frem forskjeller, men i virkeligheten er det ofte mer rotete, og motivene kan gli over i hverandre.

Begjær på avveie
Begjær på avveie er nok det de aller fleste forbinder med seksuell trakassering. Det trenger ikke nødvendigvis handle om sex – kanskje søker du bekreftelse på egen attraktivitet, eller kanskje ligger det en genuin romantisk interesse i bunn. Selv når det er uskyldig ment, kan det å pådytte dine følelser og ditt begjær på andre være ubehagelig dersom det ikke er gjensidig. Det er å sette noen i en situasjon de ikke vil være i, og det er en form for maktutøvelse.

Selv når det er uskyldig ment, kan det å pådytte dine følelser og ditt begjær på andre være ubehagelig dersom det ikke er gjensidig.

Når du bryter normer folk anser som allmenne, for eksempel ved uoppfordret å kommentere noens kropp, skaper det usikkerhet. Ved ujevne maktforhold kan også gjensidighet være vanskelig å vurdere. Det kan gå en fin – og tydelig – linje mellom flørting og seksuell trakassering. Trakasseringen begynner når gjensidigheten opphører. Samtidig er det ikke alle tilfeller av seksuell trakassering som er knyttet til seksuelt begjær eller forelskelse.

Seksuell trakassering som hersketeknikk
«Alt handler om sex, unntatt sex. Det handler om makt», sa den fiktive politikeren Frank Underwood i TV-serien House of Cards. Karakterene i serien lever etter denne regelen, og utnytter skruppelløst makten som ligger i seksualiteten. Ironisk nok var skuespiller Kevin Spacey, som spilte Underwood, en av de første som ble sparket etter #metoo-opprullingene i Hollywood.

Sex er både skambelagt og et symbol på suksess – som gjør den særdeles velegnet som hersketeknikk.

Sex er både skambelagt og et symbol på suksess – som gjør den særdeles velegnet som hersketeknikk. Gjennom å utnytte hele registeret av skam som omhyller seksualiteten, kan man holde folk nede eller demonstrere sin egen overlegenhet. Spekteret av maktutøvelse er bredt: Å bruke sin posisjon til å presse noen til seksuelle handlinger er å utnytte deres sårbarhet i relasjonen. Å dele noens intime bilder uten samtykke er en måte å vise at deres ønsker ikke betyr noe. Å stadig kommentere noens klær og utseende kan være ment som en gest, men det er også en måte å utøve definisjonsmakt på.

Trakassering uten vilje
Det tredje motivet for seksuell trakassering er å delta i et trakasserende fellesskap. Hensikten er verken å flørte med eller å skade noen, men kan være å tøffe seg eller å passe inn i gjengen.

Hensikten med å øke bevisstheten omkring seksuell trakassering er ikke at alle skal gå rundt på tå hev, men å skape et bedre miljø for alle.

Flere av formene for seksuell trakassering vi beskriver i denne boka, kan i noen miljøer inngå i den alminnelige omgangsformen. Mange arbeidsplasser, skoler og studiesteder har et såkalt «garderobespråk» der det å være en av gutta handler om å snakke ned kvinner og homofile. Noen steder er også preget av klikker som markerer fellesskap gjennom å fryse ut eller rakke ned på andre. Innad i klikken kan vennlig erting fungere som sosialt lim. I trygge relasjoner oppfattes fleipete bemerkninger gjerne som nettopp det – og ingen skade har skjedd. Problemet er at man ikke alltid kan vite hvor andres grenser går.

Hensikten med å øke bevisstheten omkring seksuell trakassering er ikke at alle skal gå rundt på tå hev, men å skape et bedre miljø for alle. Det må finnes en raushet i samfunnet for kløning og misforståelser, men den rausheten forutsetter at det finnes en tydelig regel om at min frihet stopper der din begynner. En drittsekk fortsetter å trakassere, mens en som driter seg ut, sier unnskyld. Det er forskjell på å drite seg ut og å være en drittsekk.

Denne teksten er et utdrag fra boken «Det jeg skulle sagt. Håndbok mot seksuell trakassering», som slippes i dag, onsdag 17. oktober, på Internasjonalen i Oslo.