Hva var det egentlig Erna sa?

Erna Solberg på stortingets talerstol. Foto: Stortinget

Satte Erna Solberg skosålen i ansiktet på Knut Arild Hareide i går? Hør bare hva som skjedde.

KNUT ARILD: Justisministerens politiske framferd er ikke en statsråd verdig, hun krenker mennesker og undergraver redeligheten og anstendigheten i det offentlige ordskiftet, hun sår mistillit mellom mennesker. Hun har ikke vår tillit og nå må statsministeren sette en høyere standard for regjeringens bidrag i det offentlige ordskiftet.

SYLVI BARE: Jeg er utsatt for ondskap, knebling og heksejakt. Stortinget er blitt en barnehage, bare jeg opptrer voksent. Krf prøver å kneble den vestlige verdien ytringsfrihet, som er under forferdelig sterkt press i vårt land. Min unnskyldning av det Facebook-innlegget, ser jeg nå, kom som følge av et forsøk på å kneble debatten. Jeg angrer ingenting. Jeg står fast på alt fra gullstol til imamsleiking, jeg skal fortsette nøyaktig som før. Og Krf er fullstendig uten ryggrad.

ERNA BARE: Jeg gir Sylvi Listhaug mine beste skussmål, jeg var villig til å ofre min statsministerpost for hennes skyld og ønsker henne hjertelig velkommen tilbake i min regjering. Dessuten synes jeg stortingsrepresentanter fra opposisjonen må lære å passe munnen sin, for her er det mye splittende retorikk.

HVA? Etter at KrF har slått utvetydig fast at Sylvi Listhaugs politiske praksis er helt uforenlig med tillit fra Krf, etter at Listhaug har gått av, til og med, velger Høyres statsminister å gå aktivt ut for å legitimere hennes høyreradikale virke, enda en gang.

Jeg er usikker på om Høyres leder har lært noe som helst. Kanskje tenker hun at alt som ble sagt den siste uken bare var et spill? Forstår hun ikke at stortingsflertallets anliggende var å sikre at Listhaugs borgerkrigsaktige retorikk ikke utstyres med legitimitet av landets regjering og Kongen i statsråd?

I alle fall var Erna tilbake til business as usual fra det øyeblikk statsråden var felt. I den bisnissen, er det dessverre slik at uten listhaugianernes mobiliseringskraft, får ikke Høyres sponsorer flertall for skattekuttene de har bestilt. Listhaug utfordrer ikke Solbergs strategi, hun inngår i den. Det kan Krf dessverre ikke gjøre noe med.