Jeg beklager at dette svaret kommer skammelig sent. Grunnlovsprosjektet tok dessverre mer tid enn jeg kunne ha forutsett. Samtidig er det kanskje passende å avslutte denne serien med et tilsvar til den glitrende kritiske artikkelen du leverte for litt over to uker siden.