Sirkler inn seieren

INTERVJU: – Spania er i en sosial unntakstilstand, og da er ikke den tradisjonelle høyre-venstre-aksen viktig som en identitetsmarkør, sier Ángel Valiente, talsperson for Podemos Norge.

Spania har på rekordtid fått et nytt, stort venstreparti som har lokallag over hele verden, også i Norge. Podemos, som betyr «vi kan!», er et spansk parti som ble stiftet i januar 2014, og som nå ligger øverst på meningsmålingene i hjemlandet. Som Lotta Elstad nylig skrev i Manifest Tidsskrift, er partiet organisert i lokallag som kalles sirkler, og det finnes nå over tusen Podemossirkler i Spania. Siden svært mange spanjoler bor i utlandet, særlig etter finanskrisen som har sendt mange unge ut av landet på jakt etter jobb, har partiet også åpnet for lokallag i utlandet bestående av eksilspanjoler. Det har vært en kjempesuksess, og Podemossirkler som deltar i partiarbeidet over internett har dukket opp over hele verden. Nå finnes det Podemossirkler i over 50 land, og lørdag 24. januar deltok Manifest Tidsskrift på siste stormøte i Podemos Norge i Oslo. I dette intervjuet forteller Ángel Valiente, en av Oslosirkelens talspersoner, om hvordan man driver et partilag i utlandet og hva Podemos jobber med nå.

– Når startet dere en Podemossirkel i Oslo, og hvordan går det?

Vi startet for en fire-fem måneder siden, og har vel opp mot 70 medlemmer. Vi har fellesmøter omtrent en gang i måneden, og det varierer litt hvor mange som kommer. Og så er vi organisert i fire arbeidsgrupper som møtes oftere, og er en del av Podemos’ internasjonale gruppe og representert der.

Det er morsomt når fienden begynner å kopiere deg, det viser at du er inne på noe.

Hvordan er Podemos organisert, hvorfor sirkler?

– Det springer ut av 15M-bevegelsen, som var store demonstrasjoner i 2011 som siden trakk seg tilbake i folks lokalsamfunn og nabolag. Alle som vil kan starte en sirkel, det er ingen medlemsavgift og organiseres med internettavstemninger. Forrige uke arrangerte høyrepartiet Partido Popular også et møte hvor de for første gang snakket i sirkel som aktivister. Det er morsomt når fienden begynner å kopiere deg, det viser at du er inne på noe. Den eneste forskjellen var at de hadde kanapéer og god vin etterpå, det burde vi også ha.

Klare for forandring
Lørdag 31. Januar i år arrangerer dere en «Marsj for forandring» eller «Marcha del cambio» over hele verden, også i Oslo. Hva er det for noe?

– Det er ikke en Podemos-demonstrasjon, men en demonstrasjon av folket for landet vårt. Vi vil markere at 2014, et år fullt av frustrasjon og sinne er over. Nå starter 2015, året vi tar makt og forandrer Spania. Demokratiet vårt er kidnappet av troikaen og finanseliten, det skal det bli slutt på nå. Det er håp i Spania, vi kan føle forandringen. Og sammen med andre venstresidekrefter skal vi bygge en motmakt mot innstrammingspolitikken i Europa.

Det er en politisk krise i Europa nå, og ting forandrer seg veldig fort.

Hvor viktig er det europeiske prosjektet?

– Det er veldig viktig å få til en allianse på venstresida i Europa, og jeg tror det kommer. Tsipras er nå talsperson for venstregruppa i Europaparlamentet, og Syriza og Podemos er de største partiene i Hellas og Spania. Vi ser også bra tegn i Irland. Det er en politisk krise i Europa nå, og ting forandrer seg veldig fort. Det er også en representasjonskrise nå, folk er lei av tradisjonelle partier og opplever at de ikke artikulerer den indignasjonen de føler. Vi er redd det sinnet kan falle i svært farlige hender, som vi alt har sett med Marine LePen og mange andre europeiske land.

Er dere selv populister?

Det kommer an på hvordan man definerer populisme. Da protestbevegelsen 15M var på sitt sterkeste fortalte meningsmålinger at 80 prosent av befolkningen støttet kravene til demonstrantene, da de sto for sunn fornuft. Likevel hadde ikke kravene noen representasjon innenfor det politiske systemet. Derfor trengte vi en populær bevegelse som setter kravene til vanlige folk foran andre hensyn.

De tradisjonelle partiene ville likt det veldig godt om vi ble plassert i en kategori for ekstremvenstre sammen med de gamle kommunistpartiene. På grunn av det har vi sagt helt fra begynnelsen at vi ikke er ekstremvenstre, snarere i sentrum. Med det mener vi ikke et ideologisk sentrum, men i sentrum av interessene til majoriteten i Spania.

Lenin snakket bare om venstresida når han gjorde narr av sosialdemokratene, sin egen politikk omtalte han som brød og fred.

Vi fornekter ikke vår venstresidebakgrunn, og er inspirert av marxistiske og post-marxistiske tenkere som Antonio Gramsci, Louis Althusser og Ernesto Laclau. På bakgrunn av det har vi forstått at dagens Spania er i en sosial unntakstilstand, og da blir den tradisjonelle høyre-venstre-aksen ikke viktig som en identitetsmarkør. Vi vil ikke puttes i allerede etablerte rammer, da vi mener det som trengs er å artikulere et sterkt motsvar som forsvarer interessene til majoriteten, interessene til folket.

Fienden vil at vi skal gå rundt med hammer og sigd og snakke om historisk materialisme, for folk skjønner det ikke og det er ikke farlig. Derfor er det bedre å snakke om menneskerettigheter og demokrati. Lenin snakket bare om venstresida når han gjorde narr av sosialdemokratene, sin egen politikk omtalte han som brød og fred. Han skjønte hvordan man snakker med majoriteten. Den revlusjonæres plikt er ikke å ta bilde av seg selv med en hammer og sigd, den revlusjonæres plikt er å vinne.

Norskkurs for integrering
– Hva jobber dere med her i Norge?

– Det er tre ting vi gjør som lokallag i utlandet: For det første er vi et nettverk for spanjoler i Norge, for det andre vil vi spre informasjon om situasjonen i Spania og hva Podemos er gjennom media, og for det tredje delta i partiarbeidet ved å ha representanter i den internasjonale gruppa og møte i Madrid.

Jeg synes den norske stat burde tilby gratis norskkurs, vi kommer hit ferdig utdannet og vil jobbe, norskkurs burde være en billig investering for dem.

På møtet i Oslo nå var norskkurs et viktig tema for mange. Det er noe dere jobber med?

– Ja, vi ønsker å arrangere gratis norskkurs for innvandrere, for det er veldig viktig for integrering, og viktig for folk. Uten å kunne norsk blir de værende i korte vikariater og får ikke brukt evnene sine. Mesteparten av de som kommer hit til Norge er høyt kvalifiserte folk som enten ender med å utføre jobber langt under deres kvalifikasjon, eller tjener mye mindre enn det norske lønnsnivået. Jeg synes den norske stat burde tilby gratis norskkurs, vi kommer hit ferdig utdannet og vil jobbe, norskkurs burde være en billig investering for dem. Nå koster det rundt 5000 kroner på folkeuniversitet, det er veldig mye penger, like mye som en husleie og de fleste har ikke råd til det. Det finnes noen få tilbud med møteplasser hvor man kan snakke litt norsk, men det vi trenger er intensivkurs. Vi organiserer gjerne kursene selv, for alle innvandrere, men trenger penger til å lønne en lærer. Vi har kontaktet LO om det, og den spanske ambassaden, men det har vist seg vanskelig…

Er det andre saker dere jobber med i Norge?

– Ja, en annen viktig sak vi jobber med er spanske sjømenn som har jobbet i Norge. Det var rundt 12 000 av dem som jobbet i den norske handelsflåten mellom 1950 og 1994. De betalte skatt, men de får nå ikke utbetalt pensjon. De hadde lovlige kontrakter og betalte skatt, men siden de ikke var bosatt i Norge mener den norske staten at de ikke har krav på pensjon. Det er tull, så vi jobber for å hjelpe dem med å fremme sine krav og gjøre saken kjent.

 

Podemos arrangerer en «Marcha del Cambio/ Marsj for forandring» lørdag 31. januar over hele verden. I Oslo på Youngstorget kl.14.

Samme dag, lørdag 31. januar kl.16, arrangerer Attac Norge seminar om Podemos og ungdommers situasjon i krisetider. Der snakker talsperson for Podemos Norge Alicia Rosmundo Pérez og redaktør i Manifest Tidsskrift Ellen Engelstad.