Nye redaktører ansatt

Manifest Tidsskrift har fått nye redaktører: Ida Søraunet Wangberg og Ellen Engelstad. De tar over tidskriftet etter Mímir Kristjánsson, og tiltrer stillingen i slutten av september. Inntil da er Ellen Engelstad konstituert redaktør.

Ida Søraunet Wangberg er historiker og journalist med bakgrunn fra NRK og Klassekampen. Hun har hovedansvar for den politiske dekningen. Ellen Engelstad, som er utdannet litteraturviter og har bakgrunn som kulturredaktør i Fett og Universitas, er redaktør med ansvar for kultur og vitenskap. Sammen vil de utvikle tidsskriftet videre etter målsetningen om at politiske, akademiske og kulturelle spørsmål skal tenkes gjennom fra bunnen av på en mangfoldig og romslig måte. Ved spørsmål eller innspill, ta kontakt på epost!