Heikkis skamløshet

SVs Heikki Holmås vil gi skattelette på ti kroner per kilometer til dem som sykler til jobb. Forslaget kan gi skatteletter på over en million kroner i løpet av yrkeskarrieren for de sprekeste av oss, og er ren nyliberalisme.

Med forslaget sitt avpolitiserer Holmås helsespørsmål, og gjør det til den enkeltes ansvar å holde seg frisk. De som ikke greier det, skal straffes på pungen ved å betale mer skatt enn de som er friske og har fysisk lite krevende jobber, og som kan sykle og stå i arbeidslivet til de er over 70 år.

FrP kom med et liknende forslag i 2009. De ville gi skattelette i form av fri folketrygdandel for folk som hadde lite sykefravær. Denne typen forslag tar ikke høyde for at vi i Norge har rekordhøy sysselsetting for begge kjønn. Dette innebærer at folk som i andre land ikke ville vært i jobb på grunn av sykdom og lyte, deltar i arbeidslivet. Å innføre ordninger som belønner friske og spreke, straffer derfor samtidig dem som ikke har god helse. SVs forslag om skattelette for å sykle til jobben straffer både dem som ikke har helse, eller bor nært nok jobben, til å sykle, og dem som ikke er på jobb på grunn av dårlig helse.

Det som gjør SVs utspill ekstra usmakelig, er at det skjer i en sosialpolitisk lavkonjunktur, der mange uføretrygdede føler at eksistensgrunnlaget deres er truet. Forslaget fra SV er å vri kniven om en ekstra omgang på dem som er trygdet eller som blir syke av permitteringsspøkelset og røde tall i bedriftenes kvartalsregnskaper. Når Heikki Holmås framstiller det å sykle til jobben som et valg alle har like forutsetninger for å ta, stigmatiserer han samtidig kvinner i tunge omsorgsyrker og andre slitere, som kan ha mange gode grunner til å ikke sykle til jobben.

SVs ønske om å belønne syklistene innebærer en overgang fra årsakstenkning til en individualiserende ansvarstenkning. Den som ikke sykler til jobben skal føle ekstra skam fordi han eller hun ikke tar seg sammen og treffer de riktige valgene. Forslaget viser at SVs Heikki Holmås er langt fra å forstå implikasjonene av SVs slagord ”del godene”.