Give me some lov!

Det er sein natt i Brasils hovedstad Brasilia. Jeg har tatt noen øl og ber drosjesjåføren kjøre meg til en nattklubb. Når han ikke forstår hva slags klubb jeg er ute etter, legger jeg til noen klumsete dansebevegelser og snøvler ordet bonitas!, portugisisk for pene jenter. Nå går det et lys opp for taxisjåføren. Han setter på taksameteret og kjører ut i natten.

Tjue minutter seinere er jeg innenfor dørene til en nedslitt murbygning. Det tar meg ikke lang tid å forstå at jeg ikke er blitt kjørt til en nattklubb, men til et horehus (eller det motstandere av sexkjøpsloven kanskje vil kalle et sexutsalg, eventuelt en sexfabrikk). En kort, men fyndig krangel med dørvakten følger, men til slutt slipper jeg med skammen og hundre brasilianske reais i «inngangspenger» og kan begi meg ut i natten på jakt etter nye eventyr.

Preget av vold
Foruten å være en historie om en grenseløst naiv nordmann i på fylla i Latin-Amerika, forteller denne anekdoten noe om hva som skjer med land der kjøp og salg av sex ikke bare er lovlig, men også helt normalt. I Rio de Janeiro alene finnes mer enn 150 steder for salg av sex, og mange turister innser først dagen derpå at de faktisk har kjøpt sex. For unge menn på ferie som ikke er interessert i å kjøpe sex er det en reell bekymring å holde seg unna prostituerte. Selv har jeg sjelden lengtet så mye etter den norske sexkjøpsloven som under sommerens fotball-VM i Brasil. Norske menn har all grunn til å juble for en lov som hindrer aggressiv salg av sex på gater og utesteder.

Rapporten er en knusende dom over Høyre, Frp, Venstre og andre som vi reversere sexkjøpsloven.

Men nå er det en gang ikke for norske menn sexkjøpsloven har blitt innført. Den eksisterer for å hindre at fattige og desperate kvinner utnyttes og drives ut i prostitusjon. Blant lovens motstandere er det en utbredt oppfatning av at legalisering av sexkjøp vil gi prostituerte ordnede forhold og gode vilkår. Det er i alle fall ikke tilfelle i Brasil, til tross for at salg av sex fra statens side blir definert som et helt ordinært yrke. Mellom 250.000 og 400.000 brasilianske barn er drevet inn i sexsalg, ifølge en rapport fra Plan Norge og tre andre barnerettighetsorganisasjoner som kom denne sommeren. Vold mot prostituerte florerer, og aksept for salg av sex kombinert med stor fattigdom er en voldelig cocktail.

Fungerer etter hensikten
I Norge er salg av sex ikke ansett som et vanlig yrke. Sexkjøp er tvert imot ulovlig. Det fungerer strålende, skal vi tro Vista Analyses evaluering av sexkjøpsloven, gjort på oppdrag fra regjeringen. Vistas dom er klar: Loven har bidratt til lavere etterspørsel etter sex, med færre prostituerte og færre bakmenn. Sammenlignet med en utvikling uten lov mot sexkjøp kan «reduksjonen være omkring 45 prosent», anslår Vista. Rapporten slår videre fast at sexkjøpsloven har bidratt til mindre menneskehandel med adresse Norge, og til tross for at «prostituerte opplever en større utrygghet og redusert forhandlingsmakt» konkluderer rapporten med at «sexkjøpsloven ikke har noen målbar effekt på vold og trusler mot prostituerte».

Loven har gitt mindre sexkjøp, mindre menneskehandel og ingen målbar effekt på vold mot prostituerte.

Loven har med andre ord gitt mindre sexkjøp, mindre menneskehandel og ingen målbar effekt på vold mot prostituerte. Den har med andre ord fungert helt etter sin hensikt. Rapporten er en knusende dom over Høyre, Frp, Venstre og andre som vi reversere sexkjøpsloven. Det eneste motstanderne av loven nå står igjen med er liberalistiske skrivebordsteorier.

Flertall for loven
Høyres Heidi Nordby Lunde leverte et noe anakronistisk eksempel på dette tidligere denne uka da hun i et intervju med NRK sa at sexkjøpsloven forbyr «noe som er tillatt mellom samtykkende voksne mennesker som ellers er lovlig». Hva dette noe skal være er ikke greit å bli klok på. Mener Lunde at sexkjøpsloven forbyr vanlig seksuelt samkvem mellom to voksne mennesker? Eller ser hun ikke forskjellen på et slikt forbud og et forbud om å gjøre samleie til en vare som kan selges og kjøpes? Man skal ha gått rimelig lenge på liberalistisk studiesirkel hvis man ikke klarer å skogen av menneskehandel og bakmenn i sexindustrien for bare lovlige samleier.

Det eneste motstanderne av loven nå står igjen med er liberalistiske skrivebordsteorier.

Forhåpentligvis lytter regjeringen til sin egen evaluering og flertallet i befolkningen, og gir opp kampen mot sexkjøpsloven. Alternativet, et samfunn der prostitusjon sees på som et helt ordinært yrke, vil føre til mer sexkjøp, flere bakmenn og mer menneskehandel.

Sist, og så definitivt minst, vil det gjøre det litt mer slitsomt for norske menn som meg å gå ut en lørdags kveld.