Å skrive historia på ny i voks

Øystein Stray-Spetalen driver historieforfalskning ved å ville lage et antisosialistisk skrekkabinett med både Hitler og FInn Gustavsen, skriver hans barnebarn Margrethe Gustavsen.

Min første reaksjon da jeg så Øystein Stray Spetalens planer om å plassere en voksstatue av nazisten Adolf Hitler i et museum over sosialismens forbrytelser var å le. Neste var å planlegge familieutflukt til skrekkabinettet, for å supplere familiealbumet med min bestefar og SFs første leder Finn Gustavens nye vokskompiser Hitler og Leonid Bresjnev. Jeg så meldingene på sosiale medier med beskjed om «hitling» og «mer penger enn vett» og fniste litt til.

Et forsøk på å skrive om historia
Så sank det gradvis inn hvordan dagens ufrivillige komikk kan bli morgendagens sannhet. Spetalen lager nok museum som hobby, og det kan være vanskelig å ta uttalelsene hans seriøst. Likevel, hvis Spetalens forvrengte bilde av norske folkevalgte blir stående i voks, vil mine barns generasjon le like hånlig, eller vil Spetalen få lov til å skrive historien? Mange fniste nok litt av Christian Ringnes’ småflaskemuseum da det kom. Lite visste de at mannen som laget utstillingene med pornoestetikken få år etter skulle få et stort område av byen til fri benyttelse for å «hylle kvinnen».

Hvis Spetalens forvrengte bilde av norske folkevalgte blir stående i voks, vil mine barns generasjon le like hånlig, eller vil Spetalen få lov til å skrive historien?

Historieforståelsen som ligger til grunn for å samle min bestefar og Hitler i voks er absurd. Finn Gustavsen var en av de tydeligere kritikerne av ikke-demokratiske kommunistiske regimer på venstresida, noe som blant annet førte til at han mistet sitt eget ungdomsparti som SF-leder. Han var ikke noe mindre tydelig kritiker av den typen «sosialisme» Spetalen mener Adolf Hitler sto for.

Hitler var ikke sosialist
Forsøket på å gjøre Hitler til sosialist er noe jeg trodde høyresida i Norge hadde lagt bak seg, da det også er en fåfengt retorisk øvelse som blir pinligere for hver gang. Likevel er det lite som indikerer at Spetalen er en spesielt dum eller historieløs mann. Det er derfor grunn til å tro at han med dette ønsker å skrive historien han vil ha, snarere enn at det er en misforståelse som bunner i uvitenhet.

Jeg kan ikke annet enn si at jeg fremdeles ikke klarer å forestille meg Spetalens skrekkabinett. Likevel er hans mer eller mindre ville planer en påminnelse om at det aldri er for sent å skrive om historien. Det er noe vi sosialister ikke kan tillate oss å glemme.