Ta ekstremistene på alvor

Den såkalte Islamske Stat (IS) viser total mangel på respekt for menneskeverd og menneskeliv. De har med stolthet vist hvordan de korsfester, halshogger og massakrerer motstandere. Nå kjemper kurderne for livet. De vet at barn og eldre ikke vil bli spart om jihadistene når dem.

Ekstremister truer nesten alle verdiene venstresiden er stolte av. Likevel er det oftest høyresiden som er klarest i sin motstand mot islamister. Det gir ikke bare feil signal til folk, det svekker også kampen mot ekstremisme.

Forsterker gruppetenkning
Ekstremister lever på tanken om at noen grupper er mer, eller mindre, verdt enn andre. Ekstreme islamister som IS rekrutterer unge som føler at de ikke har en plass i samfunnet, unge som tror de kun kan få en plass hos dem. De lever på en «oss»- og «dem»-retorikk. For at det skal gå an å rekruttere folk slik, må det finnes folk som føler seg som del av en utstøtt gruppe. Jo flere som føler seg utstøtt, jo større kan rekrutteringen bli.

Å forskjellsbehandle, selv med gode intensjoner, bygger opp under gruppetenkingen som kan skape ekstremisme.

FrP og andre partier langt til høyre har i årevis utstøtt folk med sin retorikk mot innvandrere, og spesielt muslimer, med utsagn som «islam er en ideologi basert på vold og rasisme», «[snikislamisering] kan komme til Oslo» og «hijab minner om nazistenes davidstjerne».

Venstresiden har mange viktige svar på utstøting. Vi vil ha flere i jobb, sikre tilgang på billig eller gratis barnehage og SFO, og bygge opp gode fritidstilbud for alle. Men for mange på venstresida oppfører er likevel med på å underbygge gruppetenkingen som kan skape grobunn for ekstremisme.

Umyndiggjør
Noe av det viktigste vi kan gjøre for å stanse rekrutteringen til ekstremisme er å bryte opp gruppetenkingen. Vi kan forstå hvordan muslimer føler seg utstøtt når FrP snakker stygt om hele islam. Men vi glemmer at gruppetenking ikke bare lages av negative ord, men også kan underbygges med positive intensjoner og retorikk.

Jeg mener at alle mennesker skal dømmes på bakgrunn av sine handlinger, ikke på grunnlag av hvem de er eller hvordan de ser ut. Om du er muslim eller ateist, hvit eller mørk, skal ikke ha noe å si. Derfor synes jeg det er skremmende at noen på venstresiden er villige til å fordømme høyreekstremisters handlinger, men ikke vil bruke de samme ordene om lignende handlinger fra ekstreme islamister. Vi bidrar til å skape et «oss»- og «dem»-samfunn når vi dømmer på bakgrunn av utseende og religion, og ikke bare på grunnlag av handling.

Ekstremister bør få akkurat samme behandling uansett hvilken tro de har.

Sosial bakgrunn har mye å si for hvilke valg vi tar, men når vi nekter å dømme folk for deres politiske valg, umyndiggjør vi dem. Vi må se påvirkningene, men vi må også se at folk kan fatte selvstendige politiske valg. Anders Behring Breivik hadde en fæl oppvekst, men ikke alle med lignende oppvekst ble terrorister. Om vi trodde alle med en vanskelig oppvekst identifiserte seg med Breivik, ville vi ment at det å fordømme ham kunne støte dem alle. Å fordømme Breivik er ikke bare riktig, det viser også andre med lignende bakgrunn at vi forstår at de ikke er lik ham. Derfor vil de heller ikke såres om vi fordømmer ham. De som ikke vil fordømme islamister av frykt for at alle muslimer skal bli støtt, forteller muslimer at de tror muslimer som gruppe identifiserer seg med islamister.

Trenger kraftigere skyts
Det er på tide at venstresiden igjen står opp for våre verdier om likestilling, menneskeverd og respekt. Vi burde være like høylytte i vår kritikk av kvinneundertrykking hos islamister som hos kristenkonservative. Vi ville ikke godtatt det om kristne kvinner måtte dekke til fjeset sitt i offentligheten, og vi burde heller ikke godta niqab. Vi må stanse dem som kutter i små gutters peniser, selv om de fleste som gjør dette kommer fra minoritetsmiljøer. Venstresiden må være unison i fordømmelsen av arrangerte ekteskap og undertrykkende familiestrukturer.

I vår iver etter å være anti-rasister har vi glemt at anti-rasismens grunnlag ikke er at folk aldri skal dømmes for sine handlinger.

Ekstremister bør få akkurat samme behandling uansett hvilken tro de har. Å forskjellsbehandle, selv med gode intensjoner, bygger opp under gruppetenkingen som kan skape ekstremisme. Venstresiden har blitt kjent for å være unnvikende i møtet med islamister. I vår iver etter å være anti-rasister har vi glemt at anti-rasismens grunnlag ikke er at folk aldri skal dømmes for sine handlinger. Grunnlaget for anti-rasisme og venstresidens ideer er at du skal dømmes for valgene du tar, ikke for bakgrunnen din.

Det er på tide at venstresiden bruker kraftigere skyts mot ekstremister i alle farger og fasonger. Slik viser vi respekt for verdiene våre, og slik bryter vi ned gruppetenkingen både høyreekstremister og islamister lever på.

 • Jo Skårderud – bystyrerep.

  Veldig fint innlegg, og jeg tror jeg er enig i alt sammen. Har du noen konkreteeksempler på hvordan du mener venstresiden ikke fordømmer islamister på samme måte som høyreekstreme? Jeg kan ikke huske å ha sett noen på venstresiden ta profetens Ummah med silkehansker feks. En ting jeg kommer på er holdninger til homofile i moskeene, hvor vi har vært veldig fordømmende mot kirkesamfunn som ikke tillater homofile, men styrt unna å sette samme holdninger i muslimske religiøse grupper under lupen. Men når islamistenes holdninger kommer for dagen er jo venstresiden ganske konsekvente i sin kritikk.

  Så er jeg helt enig i at omskjæring av gutter, niqab og arrangerte ekteskap (selv om det er langt mellom mange arrangerte ekteskap og tvangsekteskap) er uting, men forstår jeg deg rett hvis du mener løsningen på alle disse problemene er forbud?

 • Ivan Olsen

  Det er problematisk for venstresida å avvise «gruppetenkning» for å erstatte det med fokus på liberalismens vektlegging av «individets frie valg». Historisk sett er forståelsen av klassesamfunnet og klassesamfunnets struturelle undertrykking venstresidas viktigste bidrag til å forstå og forandre verden. Dette betyr ikke at venstresida forkaster individet og de individuelle rettighetene, men det betyr at den blandt annet forkaster idéen om at individet er fritt i klassesamfunnet, og at den undetrtryktes vei til individuell frihet går gjennom å «shoppe» (idéer, livsstil etc.).

  Det er heller ikke uproblematisk å bruke begrepet «ekstremisme» på en ukvalifisert måte, særlig ikke når det knyttes til etnosentriske vurderinger av kulturelle praksiser som for eksempel tidlig mannlig omskjæring. Det er etter mitt skjønn ikke noe venstresideprosjekt å tre økt risiko for hiv- og hpv-smitte nedover hodene på store deler av verdens befolkning.

  Ettersom norsk idéliv og samfunnsliv amerikaniseres, er det naturligvis ingen overraskelse at også mange på venstresida i Norge posisjonerer seg i det samme landskapet som amerikanske «liberals». Men om dette er et uttrykk for framskritt eller reaksjon, er høyst diskutabelt.

 • Harryen

  Fint innlegg og godt å se at noen på venstresiden har lyst til å ta tak i problemstillingen. Får meg til å tenke på Bill Maher. Han kommer med kraftige skyts mot alle religioner, men venstresiden blir plutselig fornærmet når han snakker om islam. Dette har ført til en splittelse blant liberale/venstresiden i USA. Kanskje Norge blir å se det samme i framtiden?

  Du nevner FrP sin retorikk har ført til at muslimer føler at de står utenfor samfunnet, de blir støtt. Må si meg noe uenig i denne analysen. Jeg vil påstå at deler av venstresiden har klart å dyrke fram en offerrolle blant muslimer. Hvis man stadig vekk stempler kritikk av islam som rasistisk og skylder på framveksten av islamisme på samfunnet som ikke er inkluderende, nok så burde det ikke være så overraskende at dette blir tatt opp. Det er tross alt mye lettere å vri seg unna en ekstremt viktig, men ubehagelig debatt, enn å faktisk ta ett ordentlig oppgjør med de holdningen som finnes i alt for mange muslimske miljøer.

  Litt depressiv statistikk av holdninger som muslimer rundt omkring i verden besitter. Hvor stor grad dette gjelder Norge/Europa vet jeg ikke:

  http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/