Derfor stifter vi Feministisk Initiativ

Feministisk initiativ i Bergen – Hordaland. Foto: Anette Basso. Feministisk initiativ i Bergen – Hordaland. Foto: Anette Basso.

Den feministiske bølgen skal fosse inn i maktens korridorer.

Manglende likestilling er et globalt problem. I Norden eksisterer det en myte om at vi mer eller mindre har oppnådd likestilling og frihet fra diskriminering. Fakta om blant annet lønnsforskjeller og menns vold mot kvinner forteller oss noe annet.

Foto: David Goehring/Flickr
Foto: David Goehring

For fortsatt lønner det seg å være mann. Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Det tallet har vært mer eller mindre stabilt siden 1997. På kampanjen Taushet Tar Liv sine hjemmesider kan vi lese at hvert fjerde drap i Norge i perioden 1991 til 2011 var en kvinne drept av sin partner eller eks-partner. Den internasjonale kampanjen 16 dager forteller at en av fem kvinner i Norge har blitt utsatt for vold av en partner. Vi er langt fra et likestillingsutopia som Norge ofte tas til inntekt for. Likevel ser vi på langt nær nok tiltak rettet mot å bekjempe menns vold mot kvinner, sexisme, rasisme og diskriminering.

Feminisme er fredspolitikk. Feminisme er arbeidslivspolitikk.

Feministisk Initiativ trengs for å demme opp under denne savnede og underprioriterte dimensjonen i norsk politikk. Vi trenger en kraft som problematiserer og utfordrer kjønnsmaktordningen, heteronormativiteten og hvordan dette inngår i formingen av andre komplekse maktstrukturer. Strukturell diskriminering gjennomsyrer nær sagt alle deler av samfunnet og kan derfor ikke ses på som en særinteresse.

Nødvendig press
Ved å ha feminisme som det styrende perspektiv, vil vi oppnå en mer inkluderende og systemkritisk politikk, bedre egnet til å endre de strukturene som diskriminerer. Her kommer de andre partiene ofte til kort. Den rødgrønne regjeringen gjorde en del bra, for eksempel barnehageutbygging og utvidet pappaperm. Det var imidlertid omtrent null framgang på viktige saker som likelønn, voldsbekjempelse, økt kvinneandel i maktposisjoner og kampen mot skjønnhetstyranniet. Dette er selvsagt ikke ting som kan forandres ene og alene fra regjeringskontorene, det krever dyptgripende ideologiske og kulturelle endringer. Den store debatten om kjønn og makt som sårt trengtes ble imidlertid aldri startet. Kvinnebevegelsen, som kunne spilt en nøkkelrolle, fortsatte å være ekstremt underfinansiert sammenliknet med resten av sivilsamfunnet.

FI er viktig for å få de etablerte politiske partiene til å ta feminismen mer på alvor.

Foto: Women's eNews/Flickr
Foto: Women’s eNews

FI er viktig for å få de etablerte politiske partiene til å ta feminismen enda mer på alvor. Det er først nå SV har synliggjort feminisme som en egen hovedsak i partiprogrammet. Det er selvfølgelig positivt, vi feminister ønsker at alle partier skal ta feminisme og likestilling på alvor.

Oppfattes FI som en trussel som kan stjele stemmer fra andre partier, betyr det at vi løfter politikk de andre partiene ikke klarer å formulere. Hvis SV, Rødt og Ap er så flinke feminister som det de påstår, ville ikke FI blitt ansett som en trussel. SV og Rødt er partier under eller nær sperregrensa – argumentet om ikke å svekke venstresida kan dermed rettes tilbake til dem: Hvorfor slår de seg ikke sammen med andre partier for å hindre at venstresida svekkes? Grunnen til det er nok mye den samme som vi har for å etablere FI: Vi mener de andre partiene ikke fremmer de sakene vi er opptatt av godt nok. Høyrepartiene i Norge er dessuten dårligere på feminisme enn tilsvarende partier i for eksempel Sverige. Den blåblå regjeringen har fremmet politikk for å reversere likestillingen på flere områder. Vi mener dette skaper potensiale for FI til å appellere til feministisk innstilte velgere som ikke vil stemme på de tradisjonelle venstrepartiene.

Gudrun Schyman startet FI i Sverige. Foto: New Oresund/Flickr
Gudrun Schyman startet FI i Sverige. Foto: New Oresund

Knus heteronormativiteten
De etablerte partiene har lenge latt feminisme spille en birolle i sin politikk. Selv om noen partier har fornuftige formuleringer om feminisme i sine programmer, blir dette i praksis gjerne nedprioritert og ansett som mindre viktig enn andre «tunge» saker. De bygger sin idé om feminisme og likestilling på mangelfulle oppfatninger av makt og snevre perspektiver på kjønn, klasse og sosial bakgrunn. Andre kategorier enn kvinne, mann, hetero, homo og lesbisk nevnes vanligvis ikke.

Feminisme er grunnleggende antirasistisk.

Der de nevnes, fremstår det som et avvik fra «normen». At partiene usynliggjør utradisjonelle identiteter og andre måter å leve på, påvirker holdningene i majoritetsbefolkningen. Vi trenger et parti som kan tale disse gruppenes saker på deres egne premisser, uten å anvende de standardiserte kategoriene vi så ofte plasserer mennesker inn i.

Jo, det er en helhetlig ideologi
Feminismen er en ideologi med et begrepsapparat og analyser som kan føre oss videre. Med analytiske ressurser tuftet på det vi kaller «interseksjonell feminisme», det vil si å se ulike former for undertrykking og diskriminering i sammenheng, kan vi lettere nå målet om at alle mennesker skal ha reelt like muligheter uansett kjønn, kjønnsidentitet, tro, hudfarge, etnisitet, funksjonsevne, seksualitet, alder, klasse og statsborgerskap.

Feminisme er fredspolitikk. Feminisme er arbeidslivspolitikk. Feminisme er grunnleggende antirasistisk. Feminisme er solidaritet med menn og kvinner i andre land. Vi trenger et feministisk parti som er sentrert rundt feminisme og som ikke nedprioriterer disse sakene når det virkelig gjelder.

I Sverige har FI klart å få nesten samtlige partier til å kalle seg feminister, og Stefan Löfven sin nye regjering har proklamert at de er en feministisk regjering. Uten FI hadde ikke dette vært mulig. Vi ønsker at den feministiske bølgen som nå skyller over Norge skal fosse inn i maktens korridorer. For å gjøre det trenger vi å være et parti som favner bredt og starter på nytt.

 • Ivar Staurseth

  Siden dere er opptatt av det strukturelle: Hvordan tror dere den typiske Fi-velgeren vil være? Høyere eller lavere utdannet enn snittet?

  • Frithjof_Eide_Fjeldstad

   Hva får deg til forutsette at velgerne nødvendigvis defineres av utdanningsnivå?

   • Ivar Staurseth

    Jeg har ikke sagt at noe enkeltindivid lar utdanningsnivået bestemme partivalg. Eller at de ensidig defineres av det.

    Og dersom fordelingen av ulike utdanningsnivåer er fullstendig likt i alle partier, og helt i tråd med landet som helhet, er spørsmålet mitt overflødig. Men er det grunn til å tro det? Jeg mener å ha sett statistikk som tyder på noe annet, dvs. at ikke bare gjennomsnittlig inntekt varierer fra parti til parti, men også «profilen» når det kommer til utdanningsnivå, bostedsmønster osv.

    Her snakker jeg makronivå og rent deskriptivt.

    Vil Fi appellere til den litt kuede hjemmeværende kvinnen som står ved oppvaskmaskinen mens mennene snakker høyt og søler øl i stuen? Eller til beleste velutdannede (vordende) middelklassekvinner- og menn i Oslo med lang utdannelse fra Blindern?

    For all del: Jeg dømmer ingen, og heller ikke noe parti for å rette seg inn mot intellektuelle fremfor folk flest. Det er heller intet argument mot partiets politikk.

    Men for et parti som nettopp bruker statistikk på makronivå som bevis på patriarkale strukturer (at kvinner er litt mer representert i offentlig sektor og i jobber med noe lavere lønn enn der menn er mer representert, handler om strukturell diskriminering) må det da være relevant og interessant hvilket sjikt i denne strukturelle stigen man selv retter seg inn mot?

    Og nå lurer jeg bare helt oppriktig…

   • Knuteva

    Hva får deg til å forutsette at velgerne nødvendigvis defineres av kjønn?

    • Frithjof_Eide_Fjeldstad

     Det gjør vi på ingen måte.

 • erik resentvig

  fi står det ikke for facistisk initiativ for de snakker da lige som musolini med at socialisterne havde gjordt meget for arbejderene men bare ikke nær nok på mange områder og derfor måtte han og hans vener med samme overbevisning nok heller tage over og søger for at hans politik ikke kun blev blev lavet i palamentet med at der også skete en kulturel og idiologisk ændring af hele samfundet og af kritikkere var antifasister og der med onde mennesker der ikke sku debateres med men bare svines til og overfaldes uanset og de havde saglige agumenter mod den førte facistiske politik og lovgivning byt ordet fasisme ud med feminisme og du vi se historien gentage sig

 • Mina Larsen

  Kvinnediskriminering er et enormt problem på universitet og høgskoler. Ute i virkeligheten ser det annerledes ut. Det er kjempeenkelt å komme seg frem som kvinne i Norge i dag, men det gir ikke like saftige overskrifter i media. Jeg vet at dere ikke vil høre det, men kvinnediskriminering er mange ganger mindre enn dere tror. Man skulle tro at *det* var en gladnyhet, men noe sier meg at det ikke er det….

  • håvard norback

   Hvilke skoler er det et problem? Når UiO har en kvinneandel på 90%?
   Nei,det som plager feminister idag er utfall. Mulighet og rettigheter er like,men hvor man ender til slutt varierer, od det er ikke diskriminering.

 • Arnt Rune Flekstad

  Mon tro om dere hadde vært fornøyd om like mange menn ble drept av sine kvinnelige partnere? Forsåvidt interessant at kvinner tjener mindre fordi de har mer fritid enn menn. Det er også langt færre kvinner som tar sitt eget liv, og det er også langt færre kvinner enn menn som blir utsatt for drap og vold. Noe som gjør det hele dobbeltmoralsk, fylt med floskler, newspeak og tildekte behov for å regulere og kontrollere andre menneskers tanker.

  Frihet handler om fravær av tvang, hverken mer eller mindre. Følelser skal holdes helt og holdent utenfor. Når man ser ledere og tilhengere av FI som åpenlyst er motstandere av rettsprinsippet og i praksis blant annet ønsker å gjøre mennesker skyldige inntil det motsatte er bevist får man sterke assosiasjoner til andre totalitære ideologier.

  Om dere ønsker en presis og saklig diskusjon og debatt hadde dette vært flott, basert på overnevnte tekst er det tydeligvis få håp om dette. I mellomtiden vil jeg anbefale interessert i å ta en titt her:

  http://www.liberalistene.org/kunnskap/

 • Tarjei Mattisson Funderud

  «Fakta om blant annet lønnsforskjeller og menns vold mot kvinner
  forteller oss noe annet. For fortsatt lønner det seg å være mann.
  Kvinner tjener 85 kroner for hver 100-lapp menn tjener. Det tallet har
  vært mer eller mindre stabilt siden 1997.»

  Er det ikkje slik at kvinnur fær betalt like mykje for sama arbeid, men at dei vel yrke som betalar dålegare?

  «På kampanjen Taushet Tar Liv
  sine hjemmesider kan vi lese at hvert fjerde drap i Norge i perioden
  1991 til 2011 var en kvinne drept av sin partner eller eks-partner.»

  Og hokken er dei andre tre?

  • Kim Ole Berntsen

   Ikke bare yrke. Men arbeidstider også. Helt utrolig at kvinner tjener 15% mindre enn menn når de ikke jobber like så mye. Må være alle disse offentlige topp-jobbene.

 • Knuteva

  Synes dette er kjempegreier. Håper dere oppnår 1-2 %. Da er vi sikker på at verken dere, SV eller De grønne kommer over sperregrensen. Dette får vi håpe er nok til en borgerlig valgseier i 2017.

 • JA41

  ..

 • JA41

  Forslag til partprogram

  Likestilling mellom kjønnene og likestilling mellom samfunnsklasser hører sammen.

  De som har fått en uheldig start på livet pga rusavhengighet og andre årsaker, skal få en ny start med ved voksenopplæring enten det er praktisk eller akademisk utdannelse.

  Feministisk Initiativ vil gjøre en innsats for de lavtlønnede, for sosial boligbygging, og for å hjelpe rusavhengige ut av deres avhengighet.

 • Retardus Rex

  Så det er dette koker ned til? Slettet innlegget mitt? «spam»?
  Lenge leve ytringsfriheten?

 • disqus_VBAq1fawQV

  vi

 • Hogwash

  Hei,

  Flott dere vil stå opp for kvinners rettigheter.

  Hva er deres synspunkt på at 100 000 norske borgere lærer dette hver uke, er det noe dere ønsker å kjempe mot?:

  2:223 «Deres kvinner er en åker for dere, så gå til deres åker slik dere ønsker, alt på beste måte. Frykt Gud og vit at dere skal møte Ham. Bring det glade budskap til de troende.»

  På godt norsk: Kvinner er en manns åker å pløye

  eller:

  4:15 «Hvis noen av deres kvinner begår usømmelighet (hor), skal dere kreve fire vitner mot dem. Hvis de avgir vitnesbyrd, så hold dem i husarrest til døden henter dem, eller Gud finner en utvei for dem.»

  På godt norsk: Dersom 4 menn vitner om at en kvinne er utro eller har sex utenfor ekteskapet skal hun fengsles på livstid.

  eller:

  23: 6-8 (forkortet) «de troende… er de som holder sitt kjønnsliv i tømme unntatt når det gjelder hustruer og slavinner, for da kan de ikke lastes»

  På godt norsk: Sexslaver er ok

  4:34 Menn er kvinners formyndere på grunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer. Derfor skal rettskafne kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart. Dem som dere frykter oppsetsighet fra, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk. Hvis de så er lydige, så forfølg ikke saken. Gud er opphøyet, stor.

  På godt norsk: Hør på mennene deres de er flinkere og smartere enn dere!

  Alle oversettinger er hentet fra islam.no

 • Comrade Pootie

  Det er greit at dere opplever at samfunnet er fullt av feil, og at dere med de kanskje ikke akkurat sjenerende kredible «analytiske metodene» deres og lite tydelige ideologi, mener å sitte med løsningen på det meste.

  Som hvit, heteroseksuell mann som ikke engang befinner meg på rødgrønn side skjønner jeg at min mening automatisk avvises før den er ytret, men personlig ville jeg kanskje valgt en litt litt mindre totalitær og revolusjonær approach. Et parti helt uten erfaring som skal erobre landet og innføre sin egen ideologi og tvinge alt inn i sitt verdenssyn, og helst alt på en gang, kan for mange gi gufne assosiasjoner til mindre heldige skjebner i Europas historie.

  Problemer er bare det at kke er slik at generell diskriminering, teoretiske samfunnstrukturer eller deres unike enkjønnede, men visstnok likevel universelle og likestillende perspektiv som betyr alt her i verden. Feminisme er dessverre, eller kanskje gud skje lov ikke så altomfattende at en kan rett og slett styre landet med feminisme som offisiell ideologi.

  Hva kan egentlig dere om økonomi, demokrati, verdensmarkedet, handel, forskning osv? Hvor spiller feminismen inn i forhold til omstilling etter olje? Vi trenger ikke aktivistpartier på Stortinget. Det er mye som er viktigere for landets innbyggere og Norge enn å endevende alt som er av samfunnsstrukturer ene og alene fordi menn har skapt de.

  Jeg tror vi vil finne lite tegn til helhetlig politikk forankret i realiteter fra FI. I alle fall inntil de finner seg fram til at feminisme kanskje ikke var altomfattende og like nyttig i en hver sammenheng.

  Og rent personlig, synes dere ikke kanskje at, som sellvutnevnte representanter for «alle kvinner», dere har en litt pussig måte å fremme de myke feministverdiene på? Jeg sikter til ordbruk av typen «KNUS heteronormativiteten». Joda, kvinner kan være tøffe de også, men dette er jo direkte aggressiv og maskulint.

 • bartesam

  Noen spørsmål. Hva ligger i et begrep som «vold mot kvinner»?

  Er vold mot kvinner verre enn annen vold? Finnes det ikke vold utført av kvinner?
  Litt av grunnen til at deres «initiativ» vil ha lite effekt er fordi dere ikke kjenner premissene for deres kampsak. Vold mot kvinner skjer ikke fordi kvinner er lavere på rangstigen. Det skjer fordi de bor med en voldelig person. Volden forekommer ikke pga at kvinnen er kvinne og mannen er mann. Den forekommer bl.a. fordi det finne mennesker som har vokst opp med vold selv. Det finnes voldelig kvinner også.

  Dere viser til forskjeller på andel partnerdrap. Men hva med motivene? Hva med bakgrunnen til den som drepte partneren? Dere er så opptatt av å sette kvinner i en offerrolle, at dere overser roten til problemene.
  Saken er at de fleste menn dreper ikke sine kvinnelige partnere. De fleste menn slår ikke sine kvinnelige partnere. Voldelige mennesker er voldelige, uten at det har noe med kjønn å gjøre. Likevel fører deres holdninger til at menn blir betraktet som potensielle voldpersoner. Menn taper mye mer enn kvinner etter et brudd, f.eks. Tid med felles barn; i forhold til økonomi; i forhold til innflytelse over avgjørelser rundt barna, osv. Det er et resultat av feministisk innflytelese.
  Feminisme handler om kvinner. Femina betyr kvinne på latin. Å hevde at det handler om alt mulig annet, blir uredelig.

  Hvorfor skal man presse frem en køt andel kvinnelige ledere dersom de pr. nå ikke har forutsetningene som kreves? Det kan hende at disse kommer med tiden, men ikke dersom kvotering brukes som et virkemiddel.

  Dere refererer til kampanjen «16 dager». Og dermed avdekkes et av de største problemene med feministisk ideologi. Kampanjen hevder at menn har et spesielt ansvar for å bekjempe vold mot kvinner. Samtidig som at dere sier «Likevel ser vi på langt nær nok tiltak rettet mot å bekjempe menns vold mot kvinner, sexisme, rasisme og diskriminering.» Hva skaper en voldelig mann? En oppvekst hvor han selv som barn opplever vold, overgrep og omsorgsvikt. Hvem utsette ham for dette? I stor grad mor. Kvinner utsetter de minste barna for vold oftere enn menn. De slår guttebarn 2-3 ganger mer enn jenter. Voldtektsmenn har ofte selv hvert utsatt for overgrep. I stedet for å rette fokuset på den faktiske årsaken, velger dere å angripe mannen, og legge ansvaret på alle menn. Det understreker bare hvordan feminisme i dag handler om noe helt annet enn likestilling og likeverd.
  Forresten er det like muligheter og rettigheter som er viktig. Likt utfall kan kanskje komme av seg selv over tid, men å tvinge det frem er ikke riktig vei å gå. Dessuten er feminister kun opptatt av forskjeller i høystatus yrker. De snakker aldri om mangelen på kvinner som lagermedarbeidere, lastebilsjåfører, byggebransjen, renovasjonsbransjen, osv.

  Dere kjemper også imot å likestille foreldre etter samvlivsbrudd. Dette viser at dere jobber for at kvinner skal ha en særstilling. og ikke likestilling.

 • Jan Syvertsen

  Hvem er partileder for partiet i Norge?