Høyresiden forsøker å nedgradere frihetskampen til en kamp mot statlige reguleringer. På Globaliseringskonferansen 2014 samles mennesker som legger andre prinsipper til grunn for frihetsbegrepet.

Jeg beklager at dette svaret kommer skammelig sent. Grunnlovsprosjektet tok dessverre mer tid enn jeg kunne ha forutsett. Samtidig er det kanskje passende å avslutte denne serien med et tilsvar til den glitrende kritiske artikkelen du leverte for litt over to uker siden.