Redaktør for Manifest Tidsskrift

Vi søker en offensiv redaktør som har solid redaksjonell erfaring, skriver godt og kan videreføre Manifest Tidsskrifts rolle som en progressiv aktør i den politiske og kulturelle offentligheten. Du leder arbeidet til redaksjonen og redaksjonsrådet. Du finner og rettleder de gode skribentene. Du skriver dagsaktuelle kommentarer og hever blikket i den langsiktige idékampen.

Redaktøren inngår i Manifests stab, med de oppgaver det innebærer.

Søknaden bør inneholde en liste med ideer som illustrerer hva søkeren ønsker å tilføre prosjektet. Kvinner oppfordres til å søke. 

Søknadsfrist: 20. august.

Søknader og henvendelser sendes til fungerende redaktør Ellen Engelstad: ellen.engelstad@manifestanalyse.no