Et nytt radikalt parti

De siste åra har blokkuavhengig vært politikkens store moteord, både i Norge og Europa. Det spanske partiet Podemos hevder det verken står til venstre eller høyre, men for menneskerettighetene, på tross av sin klare venstreradikale politikk. Her i Norge har Miljøpartiet de Grønne lenge vært de som nektet å ta stilling til høyre/ -venstreaksen i politikken, og forrige uke fikk de følge av Feministisk Initiativ, direkte importert fra Sverige. Dette er, som flere på høyresida alt har påpekt, et strategisk selvmord, kannibalisme og flaut.

Venstresida er og blir en massebevegelse med arbeiderklassen som sin drivende kraft, det endrer seg ikke selv om den mørkeblå regjeringa snakker om et kunnskapssamfunn og privilegerte middelklassefolk i Oslo vil ha hvert sitt politiske parti. Verken miljøsaken eller feministiske spørsmål kan løses utenfor et sosialistisk folkestyre, noe MdG og FI innerst inne vet utmerket godt. Likevel velger de å sabotere venstresida så mye de kan, noe som ser ut til å virke. Det er selvsagt lov å stifte nye partier i Norge, men det gjør det ikke særlig lurt.

Verken miljøsaken eller feministiske spørsmål kan løses utenfor et sosialistisk folkestyre.

Resultatet er som kjent at Rødt og SV ligger under eller nær sperregrensen, MdG har foreløpig en representant på stortinget som knapt møter opp, mens FI går en ukjent framtid i møte. Eller så ukjent er den ikke, det går mot under sperregrensa for dem óg, mens høyresida er eneste vinner.

Vi i Manifest har lenge fulgt denne utviklinga og latt debatten gå i spaltene våre uten å ta stilling selv. Det er det imidlertid slutt på. Etter intens møtevirksomhet med enkeltpersoner og utvalgte lokallag i SV, Rødt og miljøbevegelsen i våre nøytrale lokaler de siste månedene, er vi nå klare til gå ut med resultatet: Et nytt radikalt parti på venstresida i norsk politikk. Partiet blir hetende Solidaritet, etter venstresidas grunntanke og overordnede prinsipp, samt selvfølgelig den viktige påminnelsen om arbeidermakt og demokrati vi fikk fra Polen.

Manifestmiljøet partiet springer ut av har allerede gjennom sin tankesmie god kontakt med fagforeningene, og dermed arbeiderklassen, i norsk politikk.

Manifestmiljøet partiet springer ut av har allerede gjennom sin tankesmie god kontakt med fagforeningene, og dermed arbeiderklassen, i norsk politikk, og vil stille til valg for første gang under stortingsvalget i 2017. Det kan virke underlig kontraproduktiv å hindre partispredningen med å starte nok et parti på venstresida, men det er det motsatte. Målet til Solidaritet er å forene SV, Rødt, MdG, FI og andre grupperinger på venstresida i et rødt, grønt og rosa parti etter modell fra greske Syriza, og vi vet vi vil lykkes.

Det nye partiet vil diskuteres i våre spalter fram mot kommunevalget, som vi er sikre på at vil bevise vårt eksistensbehov og grunntanke: at det ikke finnes noe alternativ. Partiet vil offisielt stiftes på en sommerleir ved Martin Tranmæls fødested utafor Trondheim i august, hvor vi vil legge strategien for hvordan vi skal bli det eneste partiet til venstre for Jonas Gahr Støre før neste stortingsvalg. Feminisme og miljøvern er viktige saker, for all del, men de er verken viktige i seg selv eller uten en samlet, sosialistisk analyse. Manifest Tidsskrift skal fortsette å være en uavhengig stemme og debattarena på venstresida, men vil selvsagt også bli et partiorgan for det nye partiet. Vi oppfordrer alle gode krefter til å slutte opp, så venstresida igjen kan styrke seg og bygge en framtid hvor folket har makta.