Ufør journalistikk

NRKs TV-nyheter presenterte i dag tidlig følgende som fakta: «Ungdom kan tjene dobbelt så mye på å ligge på sofaen og motta trygd som på å jobbe.» (Se TV-reportasjen «Mer lønnsomt å gå på NAV enn å jobbe» et stykke ned på sida her).

Det høres uhyrlig ut når NRK forteller at «det er mer lønnsomt for Aleksander å gå på NAV enn å jobbe». Så viser det seg at reportasjen handler om en lærling.

Villedende formuleringer
Aleksander har til nå fått 2.500 kroner i måneden. «Med minstestønad på NAV ville han fått dobbelt så mye,» forteller NRK megetsigende.

Vel, hadde han gått studieforberedende (allmennfag) og ikke i læra, hadde han fått kroner null.

Dette er altså en skoleelev. NRKs formuleringer er uinformerte og fungerer villedende. Lyttere og seere vil tro det handler om folk som er i jobb. Ikke om elever.

Hvorfor ikke følge opp med en sak om at «ungdom kan tjene langt mer på å ligge på sofaen og motta trygd enn ved å studere ved universitetet»?

Uten dokumentasjon
NRK fremmer også påstander de ikke har dekning for. «Mange unge får mindre igjen for å jobbe enn det de får i stønad fra NAV,» heter det i reportasjen.

Påstanden bidrar kanskje til at (det villedende) eksemplet med Aleksander føles mer nyhetsrelevant for vaktsjefen. Men den bidrar ikke til å informere seerne. Snarere tvert imot. NRK har ingen dokumentasjon for at det fins «mange» i en slik situasjon.

Nektes læreplass
Derimot viser Brennpunkt i kveld dokumentasjon for at det mangler flere hundre læreplasser bare i Telemark fylke. Det betyr at 16-åringer som begynner på en utdanning i offentlig regi, etter to år får vite at de ikke får fullføre.

De faller ikke fra. De sorteres vekk.

Uten fullført videregående, er de så å si sjanseløse i arbeidsmarkedet. Jobben går til en svenske som godtar kortidskontrakt og er her for å jobbe mest mulig i en avgrenset periode.

Inntil samfunnet sørger for at det faktisk fins læreplasser til alle lærevillige, bør begrepet «frafall» avskaffes på dette området. De faller ikke fra. De sorteres vekk.

Storstilt systemsvikt
Dette er ungdom som sliter. Som fratas muligheter og får sine framtidsutsikter formørket av et skolesystem som liksom skulle gi like muligheter til alle. Dette lages det få sjokkoppslag om i nyhetene.

Dette er ikke kritisk journalistikk. Det er ukritisk formidling av middelklassemyter.

Men når den arbeidsløse mottar en mager NAV-ytelse, da kommer NRK på banen. Og journalistene slår fast i nyhetsform at dette problemet handler om «å ligge på sofaen og motta trygd» i stedet for «å jobbe».

I stedet for å bringe fakta og dokumentasjon, legger NRK i denne reportasjen ansvaret for en storstilt systemsvikt – at tusener nektes å fullføre utdanningen sin – over på skuldrene til de som rammes av denne systemsvikten.

Dette er ikke kritisk journalistikk. Det er ukritisk formidling – i nyhetsform – av middelklassemyter om at de fattige egentlig er snyltere og at de som rammes i dette systemet er de velstående.

Innlegget er også publisert på NRK Ytring.