Ti leger krever slutt på at offentlige sykehus tvinges til å leke butikk. – Sykehusene styres mer og mer som produksjonsbedrifter med profittmål, sier overlege Torgeir Bruun Wyller til Manifest Tidsskrift.