Nytt redaksjonsråd på plass

manifestlogoliten copy

Medlemmene i redaksjonsrådet i Manifest Tidsskrift er:

harald.eia

Harald Eia (f. 1966) er sosiolog med bakgrunn som avisbud og mest kjent for TV-programmer som Lille Lørdag, Åpen post, Team Antonsen og Hjernevask. Han har stått bak teaterstykket Kafka og skal dramatisere Karl Ove Knausgårds Min Kamp for Nationaltheatret.

geirgulliksen

Geir Gulliksen (f. 1963) er forfatter av lyrikk, dramatikk og romaner som Våkner om natten og vil noe annet (2001) og Tjuendedagen (2009). Gulliksens innflytelsesrike essayistikk står samlet i Kan vi gjøre det igjen. Tilnærmet samlet sakprosa (2013). Jobber som forlegger i Oktober.

ISF. Foto: Kyrre Lien / www.kyrrelien.no

Julia Orupabo (f. 1982) er sosiolog fra Universitetet i Oslo og stipendiat ved Institutt for samfunnsforskning (disputerer 30. januar!). Hun har bakgrunn fra tidskrifter som Prosa, Sosiologi i dag og Comparative Social Resarch.

annickprieur3

Annick Prieur (f. 1959) er professor i sosiologi ved Aalborg Universitet og professor II i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Hun har først og fremst arbeidet med studier av sosiale forskjeller knyttet til klasse, etnisitet, kjønn og seksualitet, i stor grad med inspirasjon fra Bourdieus sosiologi.

agnesravatn

Agnes Ravatn (f. 1983) er forfatter av romaner som Veke 53 (2007) og Fugletribunalet (2013) , samt essaysamlingen Stillstand. Sivilisasjonskritikk på lågt nivå (2009). Hun mottok i 2013 Arne Hestenes’ journalistpris og skriver fast i Dagbladet og Dag og Tid.

slagstad

Rune Slagstad (f. 1945) er professor emeritus ved Institutt for samfunnsforskning, tidligere redaktør av Nytt norsk tidsskrift (1984–2009) og forfatter av bøker som Constitutionalism and Democracy (m/Jon Elster, 1988), De nasjonale strateger (1998), (Sporten) (2008) og Rettens ironi (2011). Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur og tidligere nestleder i SV.

 

 

 • http://www.skogholt.org Pål Julius Skogholt

  Flott redaksjonsråd, men er det eit medvite val at alle høyrer heime i Oslo?

  • Magnus Marsdal

   Hei Pål Julius!
   No er det ei sanning med modifikasjonar at alle seks høyrer heime i Oslo, for Annick Prieur høyrer til i Aalborg. Og det er ikkje sanning på noko vis at dette er seks Oslo-folk. Slagstad er frå Bergen, Ravatn frå Ølen, Gulliksen frå Kongsberg og Eia frå Rykkin (men då nærmar vi oss Oslo, ja). Prieur er født i Frankrike, kor mykje Oslo-tid ho har bak seg veit eg ikkje, medan Orupabo kan henda er vaskeekte Oslo-jente (det finn vi vel ut om vi spør). På den andre sida: Det er ikkje ideelt, nei, at ingen i rådet til dagleg lever i Noreg utanfor Oslo. Men det er praktisk, sjølvsagt, at dei fleste i eit redaksjonsråd finst der redaksjonen er. Det gjer arbeidet meir mogleg, praktisk og økonomisk. Verdt å nemna at redaktøren er frå Stavanger (og litt Island). Så på sett og vis er vel folk med Oslo-bakgrunn diskriminert her …

   • http://www.skogholt.org Pål Julius Skogholt

    Eg trur at det har betydning kvar folk har sin daglege gange, og ikkje berre kvar folk vaks opp. Og, med dagens gode hjelpemiddel på nett, med både videokonferansar og anna meiner eg at det praktiske er eit mindre relevant argument.

 • Halvorsnakkeralvor

  Herr Eia, er han med som narr eller sosiolog? Eller kan det være hans udiskutable A-kjendis posisjon som gir ham fripass rett inn i redaksjonen? Nåja, ikke missforstå, jeg tror Eia er en ressurs og en fin figur på rett plass, men det slår meg jo (igjen) hvordan sammensettingen denne type «arbeidsgrupper» alltid består av akademikere, kjendiser og profilerte synsere/ meningsytrere. For hvor er vanlige folk? Folk av type: frisører, postbud, søppelkjørere, navere, kantinepersonell eller de berømte/ beryktede kassadamene i RemaRimi?!! Hæ?