Finansterrorisme

Deutsche Bank sine lokaler i Frankfurt. Foto: Carsten Frenzl Deutsche Bank sine lokaler i Frankfurt. Foto: Carsten Frenzl

Det er en gisselsituasjon. Bankene terroriserer hele samfunn.

Kapitalismen i krise: Suppekjøkken og matstasjoner må settes opp i by etter by, fra Hellas og Italia til Spania og Storbritannia. I Athen overlater arbeidsløse foreldre barna sine på kirketrappa. Vest-Europas befolkninger er rammet det verste økonomiske tilbakeslaget siden depresjonen på 1930-tallet. Eurosonens økonomi ligger an til å krympe også i 2013.

Situasjonen er mer dramatisk enn nordmenn flest kan fatte, mener investor Øystein Stray Spetalen. Milliardæren mener storbankene holder hele befolkninger – som den greske – som gisler, og utøver en «finansiell terror» som rammer ikke bare de fattige og offentlig velferd, men hele samfunnets økonomiske helse.

– Det er en gisselsituasjon. Bankene terroriserer hele samfunn. Med råvarespekulasjon driver de matpriser til himmels, eller de setter ulevelig rente på lån stater som Hellas er helt avhengige av. Denne utpressingen rammer befolkningen, og bidrar overhodet ikke til verdiskaping, sier den samfunnsengasjerte investoren når Manifest Tidsskrift møter Spetalen i hans hovedkvarter på Skøyen i Oslo.

Øverste 0,1 prosent
Øystein Stray Spetalen er sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole, og har bygd en milliardformue som investor og trader. Han forvalter i dag i overkant av to milliarder egne kroner gjennom det Oslo-baserte investeringsselskapet Ferncliff. To tredeler av kapitalen går til direkte, aktive investeringer i næringsvirksomhet, resten står i eiendom og finans.

I norsk sammenheng tilhører han den rikeste tusendelen, de 0,1 på toppen av det økonomiske hierarkiet. Spetalen ønsker ikke av den grunn å glorifisere de superrikes samfunnsrolle.

De 0,1 prosent på toppen er ikke nødvendigvis innovatører og verdiskapere. De er ofte karrierefolk som har åla seg inn i et finansielt system der de sitter sammen med kompisene sine og tapper systemet for enorme verdier.

–   De 0,1 prosent på toppen er ikke nødvendigvis innovatører og verdiskapere. De er ofte karrierefolk som har åla seg inn i et finansielt system der de sitter sammen med kompisene sine og tapper systemet for enorme verdier, hevder investoren.

Finans betyr her ikke å yte kreditten som er nødvendig for forskning og utvikling, utbyggingsprosjekter eller boligkjøp. Det handler om «finans» uten konstruktiv tilknytning til virkelig verdiskaping, et globalt kapitalistisk kasino der spillerne gambler med verdier finanssektoren først har hentet ut fra merverdiproduksjonen i de produktive områdene av økonomien.

Den nye liberalismen
Denne spekulative formen for kasinokapitalisme ble holdt nede gjennom tiårene etter andre verdenskrig. Etter den lange depresjonen som fulgte børskrakket i 1929 hadde selv det erkeliberalistiske USA innført inngripende reguleringer av bankene og finansbransjen for øvrig. Med den nye liberalismens inntog på 1980-tallet fulgte ideologiske angrep mot disse reguleringene, som ble avskaffet bit for bit fram mot årtusenskiftet.

– Et bakenforliggende problem var den svekkede veksttakten i økonomiene. Med økende knapphet på gode investeringsmuligheter innen mange industrigrener, virket det mer attraktivt å satse på gevinster gjennom finansvirksomhet. Samtidig hadde amerikanske arbeidere ikke hatt reallønnsvekst siden tidlig på 1970-tallet. De trengte mer tilgang til lån for å holde forbruket oppe. Så etter hvert slapp man dette helt løs, oppsummerer Spetalen.

Resultatet ble en eksplosiv vekst i gjeldsmengden.

Fra andre halvdel av 1990-tallet fikk vi så en bølge av «finansiell innovasjon», som i praksis betyr at bankene finner opp stadig mer intrikate metoder for å ta uansvarlig høy risiko med andres penger.

– Så nå kunne de låne ut 30 ganger mer enn før per million i egenkapital, eller det kunne i visse tilfeller være helt ubegrenset.

Kasinokapitalisme
Bankene ble de største låntakerne. De lånte inn enorme summer for å bruke dem til spekulasjon. Gjeldsberget som bankene på denne måten skapte helt selv, gjennom «giring», utgjorde en mye større andel av gjeldsbyrden som under krisa i 2008 truet med å dra hele finanssystemet i USA ned i avgrunnen enn gjelda knyttet til den mye mer omtalte boligbobla.[1]

Spekulativ virksomhet er virksomhet som i stor grad stjeler profitten sin fra de produktive sektorene. Dette er tyveri, uansett om det er lovlig tyveri.

For hver dollar i dette gjeldsberget av fantasisummer, tok meglere, banker og direktører sin andel i form av honorarer og gebyrer. Deretter tok de den enorme risikoen gjeldsberget utgjorde og dyttet den over på første og beste idiot man møtte i finansmarkedet, for eksempel en såkalt Terra-kommune i Nord-Norge.

– Etter hvert utgjorde spekulativ virksomhet 30 prosent av BNP i USA. Dette er virksomhet som i stor grad stjeler profitten sin fra de produktive sektorene. Dette er tyveri, uansett om det er lovlig tyveri, mener Spetalen.

– Bankene har tjent store penger på bare å flytte rundt på gjeld. Under de såkalte krisetiltakene i EU kunne banker låne inn til 1 prosent rente og så låne ut til Hellas for 6 prosent, for eksempel, forteller investoren.

–  Dette gir bankene enorme inntekter ut av ingenting. Og da går bonusen til direktøren i taket, til 100 millioner i året. Og i styret sitter det folk og nikker og sier at dette ser bra ut. Sånn har det holdt på. De har gjort det med statslån, med usikre boliglån og så videre.

Med disse spillereglene fikk banksjefene sterke insentiver for å gjøre gjeldsberget – og dermed risikoen – størst mulig.

– Jo større fantasisummer de kunne ta noen prosent på, jo mer gigantisk årsinntekt til direktørene.

Too Big to Fail
Før USAs fjerde største bank, Lehman Brothers, kollapset 21. september 2008, var «giringen» av bankens verdier 32 til 1. Det vil si at banken hadde lånt inn 32 dollar for hver dollar den hadde i egenkapital.[2]

Når disse verdiene så ble satset i det globale finanskasinoet, sier det seg selv at ved en skikkelig nedtur ville Lehman stå overfor en alvorlig risiko for å gå konkurs. Lehman Brothers gikk konk, og Vestens finanssystem gikk helt i stå. Finanskrisa var et faktum.

Ett år før denne gigantkonkursen, tok de 50 øverste makthaverne i Lehman Brothers ut bonuser tilsvarende fire milliarder kroner. I snitt blir det 80 millioner per finansgeni. På ett år. For å kjøre en 158 år gammel bank utfor stupet.

De har gamblet med andres penger, de har beriket seg grotesk på samfunnets bekostning, men de skal ikke ta regningen. De er parasitter.

Jo større sjanser storgamblerne i toppen av finanssystemet tok, jo høyere drev de sin egen bonus. Men det var andre folks penger de tok risiko med, understreker Spetalen. Selv investerer han kun egne midler. Banksjefer og meglere med gigantbonus beriker seg ved å gamble med andres midler. De belønnes når det går bra og får en gyllen fallskjerm når det går dårlig.

– Så de har gamblet med andres penger, de har beriket seg grotesk på samfunnets bekostning, men de skal ikke ta regningen. De er parasitter, sier Spetalen.

– Disse finansfolkene er parasitter, men de er beskyttet av kameratene sine, som de har i styre og stell, og de er ofte beskyttet av staten. Jo før resten av samfunnet forstår at dette er parasitter, jo bedre.

Det lille problemet ved denne formen for kasinokapitalisme, er de ekstreme økonomiske forskjellene den medfører. Det store problemet er at gjeldsboblene sprekker og hele samfunn rammes av kapitalistisk krise.

– Banken finner jo til slutt ut at boligkunden ikke de pengene til å betale det lånet. Og at Hellas ikke har en økonomi som tåler all gjelda. Så da går egentlig banken konkurs. Men da reddes banken av staten, påpeker Spetalen.

De store bankene har visst at de er «Too Big to Fail». De skal reddes av skattebetalerne. Sånn at de kan fortsette.

Han mener de modige finansmenn med sine gigantiske bonuser har visst det hele tiden. De har visst at boblene ville sprekke. Og at staten ville redde dem.

– De store bankene har visst at de er «Too Big to Fail». De skal reddes av skattebetalerne. Sånn at de kan fortsette.

Finn Lied & Co
Spetalen mener finansbransjen må krympes og spekulasjonen holdes nede, mens det må satses stort, kunnskapsbasert og langsiktig på industri. Den nye liberalismen som tok over på 1980-tallet gjorde det motsatte. Mens finanssektoren har blåst seg boblestor, har mye industri blitt flyttet til fattigere land, som Kina.

Alt pratet om frihandel og markedsteorier er latterlige 80-tallsdogmer som faktisk ikke fungerer i virkeligheten.

– Resultatet av denne liberalismen er at arbeidere og middelklassen i mange land ikke har hatt lønnsøkning på 20 år. Det holder ikke. Et system der 0,1 prosent stikker av med hele gevinsten er ikke bærekraftig.

– Vil ikke skolebokøkonomer påstå at det lønner seg for alle at den industrien legges til Kina, på grunn av teorien om komparative fortrinn?

– Alt pratet om frihandel og markedsteorier er latterlige 80-tallsdogmer som faktisk ikke fungerer i virkeligheten. Den kortsiktige gleden ved å flytte industri til fattige lavkostland, hva oppnår man rundt neste sving? Jo, at man underminerer hele bærekraften i sin egen økonomi og skaper en katastrofe for eget samfunn. Dette har jeg forgjeves forsøkt å fortelle til Høyre.

Politikere er som siv i vinden. De bøyer seg den veien det blåser. Nå bøyer de seg for finansmakta, fordi de selv har gjort seg helt avhengige av finanssektoren.

Han kommer ikke til å stemme rødgrønt i år. Men han tror ikke et regjeringsskifte vil gjøre noen særlig forskjell.

– Politikere er som siv i vinden. De bøyer seg den veien det blåser. Nå bøyer de seg for finansmakta, fordi de selv har gjort seg helt avhengige av finanssektoren. Hvis bankene går i stå, får ikke velgerne huslån. Og staten har jo selv sine tusentalls milliarder investert der ute, i stedet for å satse mer på forskning her hjemme.

Da var det visst litt bedre før.

– Det smarteste Norge gjorde da vi fant olje, var å opptre proteksjonistisk. Å si at denne ressursen skal nyttiggjøres her, at også landbasert industri skal legges til Norge. Dette sa Finn Lied og co. Og dette har tjent Norge.

Kontrollert kapitalisme
Spetalen er svoren tilhenger av kapitalismen. Men han vil ha den i en bestemt tapning. Det må være «kontroll på det», mener han.

– Vi må ha kontroll på selskaper som Statoil, Telenor, Statkraft og ikke minst: kredittinstitusjonene. Vi må bruke denne kontrollen til å satse på kompetanse og langsiktig næringsutvikling og holde spekulasjon og privat berikelse nede.

Jeg tror vi kommer til å legge om kursen. Men det vil bli verre først. Polariseringen fortsetter. De 0,1 prosent på toppen vil rane til seg enda mer.

Hva tror du blir utfallet, nå som store befolkninger i Europa lider nød og systemet synes å gå i retning et eller annet sammenbrudd?

– Hva jeg tror? Jeg tror vi kommer til å legge om kursen, for vi har ikke noe valg. Men det kommer til å bli verre først. Polariseringen fortsetter. De 0,1 prosent på toppen vil rane til seg enda mer, svarer Spetalen.

– Men jeg tror også folk flest rundt om i Europa er møkk lei. De er møkk lei av politikere som er bare ute etter egen karriere og ikke bryr seg om vanlige folk, men er fulle av store ord.

– Jonas Gahr Støre, for eksempel, er flink til å snakke. Men det er bare store, tomme ord, mener Spetalen.

– Trond Giske er smartere. Han er en god næringsminister. Men det holder ikke å si at du skal få kontroll på lederlønningene i statseide selskaper, og så får han Rune Olsø fra Arbeiderpartiet tre-fire millioner for å sitte i en stol på Entra. Du må ikke bare si det, du må gjøre det.

 • Enig

  Takk! Situasjonen er lik world wide. Med politikere som har et 4 års perspektiv så fortsetter de å gi jamt blaffen.

  • Volandina

   Nei. Kina går som det suser. De produserer alt som kjøpes i verden. Og samtidig befolkning sparer ca 30% av sin lønn – de lever ikke av lønte penger.

 • Stian

  Bra skrevet. Helt enig at det å flytte industri til «lavkost land» for så å selge et produkt tilbake i eget land til dem som går arbeidsledige som følgen er helt idiotisk. Det er den egentlige trusselen mot Norge, og ikke «boligboblen». Politikerne er nærvøse for nordmens gjeldsgrad når arbeidsledigheten kommer til å gå opp. Det synes i media i det siste.

  • Zzack0

   Det ER faktiskt et stort problem at nordmenn har så mye i lån. Setter man ikke næring etter tæring, så kan et mini-Hellas dukke opp her også – kjappere enn vi aner. Det er farlig å låne til ny bil, nytt hus, ny hytte, ny cabincruiser for svøpen kan slå tilbake før vi aner det og da står på samme stup-kanten som resten av Europa.

 • Osloborger

  Meget bra.

 • http://www.facebook.com/anita.gjerde.7 Anita Gjerde

  dette er helt riktig… spetalen har skjønt det,,, og sier det………..

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002115885594 Solveig Grønnerud

   Jeps…. ærlighet … bra… det er håp!

  • Roald Bikset

   Spetalen skriver fornuftig! Les Dybwad Brochmanns bøker, og våkn opp!

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002535316379 Dag Berntsen

   Jeg tror mange av oss har skjønt det lenge.
   Men de som virkelig burde skjønt det har ikke ville skjønne det pga egen makt og fortjeneste som dette systemet medfører.
   Jeg har skrevet flere innlegg, alt for mange år siden, der jeg har forutsett sammenbruddet som er nødt til å komme.
   Hele systemet er fungerer som et pyramidespill, der noen få på toppen tjener enormt på bekostning av alle andre. Disse personene bidrar ikke med noe som helst annet enn å stjele andres penger, lovlig eller ikke.
   Økonomien baserer seg på vekst fra år til år. Til evig tid.
   Det er denne veksten som skal finansiere årets overforbruk, og det sier seg selv at det ikke kan vare, og nå ser vi at historien innhenter oss.
   Mange land har gått med underskudd i flere tiår. og regningen som en gang må betales er astronomisk.
   USA har gått med underskudd i 40 år! Bortsett fra et par års tid under Clinton.

   • digi_owl

    Problemet er ikke statsøkonomien, men privatøkonomien. Og da mer spesifikk, privatgjelda. Det som har satt USA i klemme nå er at folk setter nedbetaling av gjeld framfor luksusforbruk, noe som fører til at industri og service mister inntektsgrunnlaget. Inntekter som i neste omgang skulle blitt til lønninger som igjen skulle gått til mer forbruk, men som atter en gang forsvinner i gjeldshullet.

    • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002535316379 Dag Berntsen

     Jeg ser av innlegget at du er økonom.
     Evig vekst i privatgjeld løser alle problemer, mener du?

     • digi_owl

      Jeg har ikke en blåst anelse hvordan du fikk den forståelsen ut av hva jeg skrev.

     • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002535316379 Dag Berntsen

      «…folk setter nedbetaling av gjeld framfor luksusforbruk.»
      Problem oppklart.

     • digi_owl

      Heh, jeg lurte på om den formuleringen kom til å bite hånden som krev den. I streng forstand er all forbruk som ikke er direkte nødvendig for overlevelse luksus. Så når gjelda må håndteres så vil totalforbruket tilsvarende reduseres ned mot ett eksistensminimum.

      Misforstå meg rett, uhemmet kreditt er umulig å opprettholde i lengden. En viss kreditt jevner ut signinger i inntekt vis a vis utgifter. Men det vi ser i dag er enden av en prosess som startet rundt 80-tallet. Når skadene på infrastruktur og produksjonskapasitet fra andre verdenskrig hadde blitt reparert, og den vestlige verden igjen fant seg i den situasjonen at produksjon overgår konsum.

      Så for å opprettholde den veksten som kapitalen ser på som hvordan ting skal være så gikk dem til angrep på arbeiderlønningene. Men siden dette ville samtidig strupe konsumet så ble kredittmarkedet (blant annet) deregulert.

   • Kommentereren

    Alt det her er gitt ut i fra den kunnskap vi har. Dermed tror jeg ikke på at noen ikke har skjønt det. Enten har du skjønt det og ønsker en endring, eller så har du skjønt det og bruker det mot en endring, for å gi deg selv mer makt.
    Noe annet er ufattelig naivt!

   • Kommentereren

    The hadde vært interessant å se hvilke partier medlemsmassen i pyramidespillet T5PC The 5 Percent Community stemte på i sin tid. For pyramidespill er et veldig treffende begrep.

  • Kommentereren

   Karl Marx beskrev alt det her i detalj for 150 år siden. Så det er enormt mange som har skjønt hva som skjer og vil skje. Man trenger ikke å være kommunist for å forstå det han skrev. Man kan godt ha et annet mål om hvor man vil. Men metodikken er kjent, og hvor den fører har han hatt rett i. Så må man velge om man vil følge metoden for å komme til A eller til B ut i fra ens egne verdier.

 • http://www.facebook.com/people/Magne-Jenssen/1805417894 Magne Jenssen

  Meeeget bra skrevet, for ikke å snakke om hvor SANT det er. Ja, slik kjører 0,000001 % av befolkningen en hel verden på ræva.

 • Bayfront

  Thomas Jefferson (U.S. President 1801-1809), in a letter to John Taylor (1753-1824) in 1816. He wrote, «And I sincerely believe, with you, that banking establishments are more dangerous than standing armies; and that the principle of spending money to be paid by posterity, under the name of funding, is but swindling futurity on a large scale.»

  Thomas Jefferson’s comment to John Wayles Eppes, «Bank-paper must be suppressed, and the circulating medium must be restored to the nation to whom it belongs.»

 • KimTiger

  Meget god journastikk, liker at det er fortsatt folk som graver opp ulumskheter i samfunnet. Takk!

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002115885594 Solveig Grønnerud

   Helt enig… men heter det ikke UHUMSKHETER ? eller har jeg lest feil i «hundre år» ? Det var et veldig bra og veldig ærlig og egentlig betryggende innlegg for oss vanlige folk. Fatter ikke stormannsgalskapen som rir deler av det norske folk idag… DET er det mest skremmende!

 • http://www.facebook.com/people/Leif-Tore-Rytterbakken/609376354 Leif Tore Rytterbakken

  Svært bra artikkel, spesielt delen om utflagging av bedrifter, her burde regjeringen lagt til rette for økt vekst i Norge.

  • digi_owl

   Desverre finnes det bare to måter å gjøre det på. Stenge grensene for importvarer, noe som de fleste blåruss vil ordlegge seg kraftig i mot, eller brekke ryggen på arbeiderorganiseringen slik at lønna kan presses til, eller kanskje over, sultegrensa. Så med mindre en ber blådressene holde kjeft eller pakke sekken så ender det hele som ett løp mot bunnen.

 • Enig

  Virker å være god og opplyst journalistikk. Spetalen er ærlig, til tross for at det ikke setter han i det beste lyset, vi trenger flere slike!

 • Tom B

  Har aldri skrevet inn noe på slike sider. Må si han Spetalen treffer på samtlige punkt. Han er blandt de 0.1% men ser galskapen i det som skjer. Når skal vi skjønne at det er forskjeller som skaper uro, krig og ett samfunn en ikke kan være stolt av. Tar av meg hatten for Spetalen. Håper noen av politikerne i vårt lille land også tenker likedan.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002115885594 Solveig Grønnerud

   Helt enig !!

 • Johnnyfragangstistan

  Spetalen burde vært finansminister. Men det ville vel gått til helvete hvis en som faktisk «har» greie på økonomi hadde våket pengebingen….

 • http://www.facebook.com/people/Magni-Moen/100000603640203 Magni Moen

  Endelig en fornuftig mann som har skjønt situasjonen og hvordan det fungerer! Noe flere av oss egentlig har skjønt i mange år.

 • Volandina

  Respekt til denne mannen! Han sier det som mange også tenker, men våger ikke å uttale!

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002115885594 Solveig Grønnerud

   Skulle vært flere ærlige mennesker i verden…. som ikke lar seg styre av griskhet og frykt!!! respekt til Spetalen herfra også! takk

  • Athox

   Er mange av dem i kommentarfeltene i avisene, som blir latterliggjort av de som tror alt er gull og grønne skoger.

   Til alle: Neste gang du leser noe du tror er konspirasjonsteorier, prøv å sjekk opp litt før du svarer.

   • http://www.facebook.com/enettum Erland Nettum

    Det er jo dessverre slik at det er utrolig mye i avisenes kommentarfelter som fullt ut fortjener å bli latterliggjort.

    • Athox

     Har du sjekket?

     (Er ikke uenig med deg, jeg bare spør)

  • Kommentereren

   Liker at han er ærlig om en reell situasjon samtidig som han er ærlig om at Høyre fremmer hans personlige interesser til tross for at han skyter av dem føttene her. Hvis noe som ikke tilhører «eliten» leser denne artikkelen, og allikevel stemmer Høyre, så fortjener de virkelig ingen sympati. Han nevner 0,1%-toppene, men hva med resten av prosentene som stemmer borgerlig? Lever dem i en drøm eller hva?

 • http://www.facebook.com/kjetil.berg.5 Kjetil Berg

  Han sier det jeg har sagt i en årrekke og jeg er ikke økonom engang. Vanlige folk skjønner at treet ikke vokser inn i himmelen og at vi ikke bare kan sitte å forvalte $$. Noen må faktisk skape noe mer enn tall på et papir. Bra artikkel !

 • Kristendommen

  Det er ond sky over Europa.

  • Volandina

   Hva de som lagt ned produksjon i Europa tenkte på? At hele verdens del kan eksistere av å male, danse og klippe hver andre? I Sovjetene på skole lærte vi at primar industri er grunnstein i sammfunnet (andre sak at sovjetiske maktene levde ikke etter sin egen lære).

 • http://www.facebook.com/people/Erling-Nilsen/100003438655203 Erling Nilsen

  At det må en kursendring til, er valget i Italia en klar indikasjon på. Mario Monti hadde startet en prosess for å få økonomien tilbake på sporet igjen, men folk ville ikke ha dette. Valget ble en ren protest, og til og med Berlusconi, som jo er den som sendte økonomien i grøfta, er tilbake på arenaen. Jeg tror vi vil få de samme protestvalgene i de andre middelhavslandene, og etter hvert også i Frankrike og Storbritannia. Det spørs om kursendringen kommer tidsnok til at skipet ikke grunnstøter.

 • Jan Petter Veraas

  Dette er bra skrevet. Det viser desverre at vi vanlige folk blir overkjørte, med innkompetente og udugelige politikere og byråkrater i spissen.
  Mange av topplederne i de store banker og firmaer i Norge er og innen vennekretsen til forannevnte personer.
  Det er bankene som styrer landene ut i vanskelige situasjoner. Feks, når folket skjønner at vi er i en endring økonomisk, går bankene, meglerne, feks, med støtte fra Norges Bank, og sier at vi har intet å frykte, for så å igjen noe senere si at «vi så ikke dette komme».

 • Inge Joar

  Godt å lese hva de som vet hvordan systemene blir misbrukt, mener. Så er det opp til oss andre også, å bli mer bevisst på hva vi vil fremover

 • Terje Johansen

  Håper riktig mange leser intervjuet med Spetalen. Detter er kort og godt «folkeopplysning». Det blir interessant å se innholdet i det motangrep som vel kommer. Regner med at medierådgivere og andre «eksperter» nå jobber på spreng. Sannheten må for all del manipuleres til noen intetsigende økonomiske teorier slik at «hvermannsen» holder seg i ro

 • http://www.facebook.com/sveinerik.jacobsen.3 Svein Erik Jacobsen

  En tankevekkende artikkel. Spetalen er en mann som snakker fra «levra»!! Det er bare så synd at finansdep. og poltikerne ikke tar det til seg, men bare kjører på med det en valgløftet etter det andre. Ref. Valg i september.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002115885594 Solveig Grønnerud

  Interessant og dystert og skremmende…. godt man ikke har penger som hovedinteresse her i livet!

  • Antimobb

   Det kan fort bli det i det øyeblikket de ikke tikker inn på konto lenger.

 • sandit

  Dette var en sann befrielse å lese!!!!

 • terjeja

  Spetalen har forstått hvordan verden fungerer, som også resulterer i at han ønsker å kaste de rød-grønne så langt bort fra regjeringskontorene som overhode mulig. Vi får ønske ham, og landet, lykke til i september.

  • starless80

   Du får lese det som du vil, men han snakker vel om politikere generelt, Spetalen later ikke til å være nevneverdig imponert over alternativet heller.

   • terjeja

    Stemmer nok det. Det finnes ingen høyreside i Norge, og Spetalen har ingen grunn til å være imponert over utvalget sosialister vi kan velge i Norge.

 • http://www.facebook.com/erland.flaten Erland Flaten

  Flott sak! Hadde vært fint med en oversikt over hvilke gjeld diss banken sitter på. Hvilke eiere disse bankene har slik at man hadde sett konsekvenser av konkurser. Noe som vet? mener å ha sett en slik grafisk oversikt en gang også, men borte fra pannelappen nå.

  • digi_owl

   Takket være CDOer og lignende er nok ett slikt kart vanskelig å tegne i dag.

 • Maskefjes

  Det er ikke «0,1 prosenten» som egentlig er det store problemet i denne sammenheng, men den store prosenten som befinner seg i skiktene under – og som higer etter «avansement»!
  De vil ikke ha endringer for mottoet er: «Greed is good»!
  Dessuten er det mer en nok av «nyttige idioter» i alle typer av samfunn!
  Gjennom historien har imperier og samfunnsystemer oppstått og forsvunnet.

 • http://www.facebook.com/havard.johansen3 Håvard Johansen

  Meget godt innlegg av Spetalen. Så får vel snart alle land sin egen valuta å vært land må sørge for sine. litt rart er det jo, at ingen har tatt Island på alvor. hvor noen få mennesker kunne få et land i praksis konkurs.

 • http://twitter.com/richardpaulsen Richard Paulsen

  Jeg håper aller er klar over premisset i uttalelsene hans? Det er at staten ikke skulle garantert for bankene eller kundene innskudd, ettersom det muliggjør gambling uten risiko for bankenes del. I Spetalen sin verden skulle halvparten av bankene gått konkurs i 2008, sammen med kundenes oppsparte midler osv. Personlig mener jeg han har rett, så lenge staten ikke garanterer for bankene, ville de heller ikke oppført seg slik de gjør. Det er Rune Bjerke og Sigbjørn Johnsen som representerer denne problemstilling i Norge.

  • http://twitter.com/richardpaulsen Richard Paulsen

   Det er ikke sikkert alternativet er mer forlokkende http://www.nordnetbloggen.no/04/03/2013/finansterror/

  • Future_Shock

   Det er forskjell på å redde kundene og å redde bankene.

   Kan fint garantere innskytere dekning for en viss sum (2 mill. som nå) og likevel la banken gå konk.

   • digi_owl

    Dette. En ser jo stadig at bedrifter blir hakket i biter, slik at dem delene som går med underskudd kan selges eller legges ned. Undres på om det hadde vært mulig å skille ut innskuddsdelen av en krisebank og latt utlånsdelen falle sammen.

 • Bjørn Magne Sund

  Heia Spetalen!
  Jeg håper det kommer endringer snart, men det må nok bli verre først – mye verre.
  Politikerne evner ikke å ta tak i det, for enten har de gått på BI, ellers så har de rådgivere som har gått på BI, og der lærer de om kapitalismens fullkommenhet, og dette bruker de i praktisk politikk. Galematias!

  • digi_owl

   Var det ikke en tidligere minister som ga ut bok nylig, hvor hun beskrev at hun kunne gjøre fint lite i sin stilling fordi det var en vedtatt sannhet om hvordan ting skulle være mellom energidepartementet, finansdepartementet og statsministerens kontor? Da ikke mellom selve ministerne, men mellom funksjonærene og byråkratene som blir sittende mellom regjeringskiftene.

 • Ravn

  Dette er det mest fornuftige som er sakt i den såkalte moderne tid.

 • Joffe69

  Øystein Stray Spetalen høres ut som en meget fornuftig mann. I motsettning til den rød/grønne dritten som styrer landet rett i hælvete.

  • Archer Sterling

   Du er klar over at ideologien han forkaster i dette intervjuet i stor grad tilhører Høyre?

   • faktaorientert

    Jeg er ikke umiddelbart enig. Spetalen angriper hele den politiske og økonomiske eliten, også de rødgrønne. Samtidig er det viktig at folk forstår at Høyre/FrP overhodet ikke er et alternativ til regjeringen. Det beste er om folk hadde støttet opp om de mest radikale delene av fagbevegelsen, organisasjoner som Attack osv. Da kunne man kanskje ha tvunget frem endringer.

    • digi_owl

     Ja AP kunne fint ha farget rosa lilla eller lyseblå for slik politikken er der i gården så går det etter beste «regner det på presten så drypper det på klokkeren» stil. Med andre ord, det virker som tanken er at for å hjelpe arbeideren så må en være så storkapitalvennlig som en bare klarer.

 • Jens

  Mye bra om nasjonal og global økonomi her, forskjellen på fattig og rik blir stadig større desverre og dette kommer av blandt annet fri-handel og undertrykking fra de største bankene. Synes dog han burde begrunne hvorfor han mener Jonas Gahr Støre kun er tomme ord.

 • http://www.facebook.com/tor.e.henriksen.5 Tor E. Henriksen

  Kunne ikke sagt det bedre selv. Kast ut alle Tordenskjolds soldater som sitter i styre og stell og bevilger goder til seg selv

 • http://www.facebook.com/erland.flaten Erland Flaten

  http://demonocracy.info/infographics/eu/debt_greek/debt_greek.html

  Oversikt over banker som eier gjelden i Hellas.

 • Gry Elly Fordelsen

  Noe av det beste jeg har lest på lenge!! Håper virkelig det finnes enkeltindivider blandt våre politikere som tenker i disse baner og ikke lar «alt går rett vest» som tause vitner (som kanskje har skodd seg privat på dette..) Noen i det systemet må nå vel enda ha sin integritet i behold, eller? Og jobbe for å snu denne trenden? Men hvem?
  Takk til Spetalen som setter ord på galskapen!

 • Jan

  Bra. Endelig. Men…. 1. hvem er bankene? 2. noe som er basert på en evig vekst er nødt til å kollapse. Uansett om Spetalen liker kapitalismen eller ikke….

 • http://twitter.com/lhektoen Lars Hektoen

  Fint at Spetalen, etter å ha tjent sine penger nettop på finans, nå har gjennomskuet systemet. Spørsmålet er; hva gjør vi nå? Som vi vet er finanslobbyen sterkt representert i Washington, Obama får ikke gjort på langt nær så mye som han lovet. Og argumentene for at vi trenger «en sterk finansnæring» overskygger spede forsøk på reform også her hjemme. De som er interesserte i alternativer kan ta en titt på nettsidene til Global Alliance for Banking on Values: http://www.gabv.org det er faktisk mulig med en annen praksis!

 • Per S.

  Spetalen har delvis rett. se filmen Ethos ( http://vimeo.com/24706064 ). Wake up people!

 • starless80

  Befriende med en kapitalist som er i stand til å skille mellom reell verdiskapning og parasittisme. Synes markedstilhengere i stor grad generaliserer det til en slags determinisme: man fortjener alltid det man har. Men da må man også være villig til å snu på flisa og si at også de som har lite eller ingenting fortjener sin situasjon. Å anta at innsats, kompetanse og samfunnsnytte alltid er 1:1 med årsinntekt er utrolig naivt.

 • http://www.facebook.com/people/Willy-Hansen/568540775 Willy Hansen

  Spetalen har helt rett. Så sanr som skrevet hvert ord, og politikerne er landssvikere som lar seg styre av EU.

 • Ørjan Grut
 • http://twitter.com/endrehka Endre Helgeland

  Mye bra fra Spetalen her, og han viser til mange av de største problemene med kapitalismen vi har idag. Men skulle gjerne sett han gå mer inn i detalj om frihandel og produksjon utenlands. Det er åpenbart langt mer hold i teorien om det komparative fortrinn enn at den kan avfeies, slik den blir her. Skal vestlige land fortsette produksjonen av alt selv? Eventuelt hvilke produkter er det ok å la andre produsere? Hvordan skal utviklingen i Asia og Afrika fortsette med langt mindre handel?

  • Volandina

   Er ikke på tiden at vi Europa skal ikke tenke på Asia og Afrika, men på vårt egen krisa?

   • http://twitter.com/endrehka Endre Helgeland

    Både ja og nei! Men er svaret på den Europeiske krisen er å produsere våre egne t-skjorter til et lønnsnivå 20 ganger høyere enn vi kjøper dem for idag? Eller burde vi fortsette med å produsere i (og utvikle) mer høyteknologiske industrier?

    Det er så klart et svært forenklet og banalt eksempel, og satt på spissen. Men det illustrerer tanken bak det komparative fortrinn, og poenget mitt er at Spetalen aviser dette altfor enkelt i dette intervjuet.

 • ole

  Hva ryker først demokratiet eller bankene?
  Vi går inn i en tid med totalt uforutsigbare valg i europa.

 • http://www.facebook.com/orjangrut Ørjan Andersen Grut
 • Henrik

  Spetalen har åpenbart mange gode poenger. Intuitivt kan man forstå at ingen mennesker er så fantastiske at de fortjener de belønningene bransjen ilegger seg selv.

  Det som er mindre intuitivt er den underliggende årsaken til at systemet er slik som det er. Ikke minst hva som kan gjøres for å forbedre det. Hvis jeg forstår Spetalen riktig så mener han årsaken er mangelfull kontroll og at løsningen er mer kontroll (av finansinstitusjoner).

  Jeg skulle likt å høre mer om hvorfor dette vil fungere. Mer kontroll av finansinstitusjoner kan vel likefullt bare føre til at en ny kompisgjeng tar over for den forrige? Kan det ikke hende at det er mer hensiktsmessig å fjerne noen av styringsmekanismene slik at aktørene tvinges til å stå til ansvar for risikoen de tar? For eksempel kan det jo hende at markedet har en bedre forståelse av en bærekraftig kjernekapitalrate enn «sivet i vinden»…

 • Erik Løvaas

  Nydelig!!!

 • debitor

  Godt sagt det der om finansnæringen som parasitter.

 • Sun Eagle

  Vi nordmenn er for godtroende, vi blir lovt gull og grønne skoger, får dritt og sitter igjen med å akseptere det. Informasjonen Spetalen kommer med har vært der ute i mer enn 7 år. Nordmenn ignorerer informasjon på youtube, google og generelt internett. Men til TV’en er troen og håpet intakt. Det eksisterer generelt i sin helhet en maktelite på globalt nivå som tapper verdenssamfunnet på samme måte som den norske elite terroriserer det norske folk. Det er noen super skittne mennesker som har designet samfunnet for oss slik at vi skal holde hodet varmt med TV, underholdning, produkter, lyster og tilfredsstillelser av egoet slik at de kan bøffe moder jord for ressurser og energi, holde oss nede og seg selv på toppen. Som Eddie Griffin sier, det kalles for TV program, altså Television program, ikke sant? «Tell-a-vision and program»..programmer hva da? Sinnet på seeren..våres hjerner. Slutt å se på TV og gå ut i naturen! Vi lever i en tid med stor undring, dette er tiden indianerne snakket om, hvor det vil være en renselsesperiode, snusk vil bli avslørt, pengesystemet vil endres, folk gir slipp på ego og alle vil leve sammen i harmoni, med et perfekt system som vil kaste oss ut i fremtiden raskere enn vi hadde trodd :)

 • Anders Vikøren

  Goldman Sachs er framleis god butikk sidan dei såg bustadbobla og drog ut proppen. På 2 veker gjekk dei frå å vedda 23% av eigenkapitalen på bustadoppgang til å vedda 64% på bustadnedgang. Samstundes kappa dei opp sine låneengasjement (bustad) i småbitar og selde det ut i 3 omgangar bla. til Vik kommune, men i mykje av det til småbankar i Tyskland. Flink bank.
  Dei to toppsjefane laug glatt for senatshøyringa, og vart tekne for det, men det hadde ingen konsekvensar. Den forrige som laug var president Nixon. Han måtte gå av og døydde i vanæra.
  Dette er eit eksempel på at òg USA har oligarki. Nokon er så mektige at sjølv ikkje presidenten vågar seg på dei. Lærdom: Det er greitt å senda halve verden ut i uføre og å tena pengar på det.
  Anbefalar artikkelen i RollingStones 25.mai.2011. The people V.S. Goldman Sachs.

  • Frank el

   Hvor får de norske bankene pengene sine ifra? Jo, Norges bank.. Til veldig lav rente ubegrenset. Derfor stiger boligprisene helt vilt. Ingen sammenheng mellom utlån og innlån lengre. Det startet kaoset i usa..

 • faktaorientert

  Husker vi fikk grisebank og ble hatet av alle for å advare mot dette på begynnelsen av 2000-tallet. Nå er det for sent.

 • http://www.facebook.com/arne.oslo Arne Dahl

  Very, Very Good – A truly «No Bullshit» Article …. Ikke helt samme erkjennelse fra Statsministeren på Ukeslutt på NrK i helgen. Could YOU please translate this into English ?

 • http://www.facebook.com/sigmund.aardal Sigmund Aardal

  Bra skrevet .Og eg er redd han har rett

 • http://www.facebook.com/frode.skavnes Frode Skavnes

  Noe å tenke på for de som tror skatter og avgifter i sin helhet er det som skaper «velferd»….mens avdelinger på sykehus blir stengt og skoler lagt ned, så går pengene til bankene som skaper økonomiske kriser og så må vi berge dem med skatte…eh «velferdspengene». Skal gi min stemme til politikere som tar dette som Spetalen sier på alvor…uten oljen hadde vi vært et mini-Hellas, men med den høye boliggjelden i gamle søppelhus er det vel bare et tidsspørsmål før folk innser det og da er vi der også…

  • Knut Bakkehaug

   Det var mange gode poenger i artikkelen. men det er vel litt for enkelt. Den viser også menneskets natur enten de er kapitalister eller kommunister. Ingen har vel klart å skapet et vanntett system mot menneskets dårlige sider. Alle systemer vil over tid gå gjennom kriser og store endringer. Veldig ofte vil det gå utover vanlige mennesker. Å ta artikkelen til inntekt for eller i mot regjeringen i Norge skal en være forsiktig med. Jeg tror kanskje likevel at hvordan vi investerer vår oljeformue er et spørsmål som bør diskuteres grundig. Kanskje er det et av de få områdene hvor Frp stiller et fornuftig spørsmål ved balansen mellom kjøp av verdipapirer ut og investeringer hjemme

 • Frustrasjonen

  Statsråds postene burde vært høyere lønnet/mer attraktive slik at disse jobbene hadde vært mer attraktive for utdanna eller flinke folk. Et eks en flink major i forsvarsdep eller feks en Spetalen som finansminister. Tenk at vi i dag styres av en flertallsregjering som overhodet ikke vet hva de driver med. ..kikket på nyhetene i går og ble overbevist atter en gang .sverige klarer å bygge ut infrastrukturen sin fullstendig(mens våre prosjekt går i snegletempo) uten oljepenger og bomringer. merkelig nok måtte statsråden vår (Arn»sta») påpeke at vi nordmenn med vårt terreng jo står ovenfor andre utfordringer i veiutbyggingen. Hæææ .handler vel om prioriteringer ,når Østerike med sitt fjellanskap ,kan bygge 4 felts motorvei landet rundt ,for bare 650 i året pr bilist.kanskje de blir tvunget til det med sine høye fjell, men vi har jaggu noe å tjene på det her på Bjerke og. Så stem Borgerlig og ny kurs .La nisselua ligge hjemme .

 • Yessmann

  Jeg blir helt matt av denne fremstillingen. Som at å redde bankene med skattebetalernes penger har noe med liberalisme å gjøre. Eller det at pengemengden er økt noe helt vanvittig (skapt enorme gjeldsberg) for å «stimulere» økonomien a la Keynes, samt holde renten langt under markedsrente (sentralbanken setter renten) har noe som helst med liberalisme å gjøre.
  I liberalismen er det vantette skott mellom myndighetene og økonomien og det er det så langt ifra å være idag som det nesten kan være.
  Spetalen pleier å uttale seg fornuftig, men jeg mistenker at hans uttalelser er kraftig farget av Manifest Analyses vanvittige verdenssyn.

  • sandersen

   Kan du forklare hva liberalismens «vanntette skott mellom myndighetene og økonomien» består i? Det høres for godt ut til å være sant, i mine ører.

   • Yessmann

    Myndighetene har ikke noe med økonomien å gjøre. Ingen skatter, ingen subsidier, ingen regulering av hva partene inngår av avtaler (ikke minstelønn, oppsigelsesvern, etc.) ++++
    I liberalismen har staten kun en oppgave: å sørge for at individets rett til å være i fred for overgrep beskyttes. Dvs. kun en rettsstat.

    Så kan du si at rettsstaten må finansieres og at det derfor trengs skatt for dette. Vel, tar man liberalistiske prinsipper helt ut, bør rettsstaten finansieres av frivillige donasjoner. I en rasjonell kultur vil det store flertallet betale det som trengs, og tåler å se på at det en noen som sniker seg unna.

    Det var kortversjonen. For godt til å være sant? Vel, når vi liberalister ALDRI får fremføre vårt syn i media og bare vrangforestillinger slipper til, kan det jo aldri bli sant.

    • Adaephon

     The gilded Age heter din sagnomsuste utopi. Liberalismens akilles er nettopp den manglende forståelsen av makt.

     Dette frie samfunnet du beskriver ville ved fravær av demokratisk kontroll ha mange maktvakum. Det spesielle er at disse aldri forblir slik. Man kan nesten kalle det en naturlov. Private interesser og makt flyter inn, der demokratisk kontroll er forsvunnet..

     • Yessmann

      «Demokratisk kontroll» som du så fint kaller der betyr at flertallet som lar seg lure av politikernes tåkeprat kan bestemme over et mindretall av produktive og rasjonelle folk. Ingen god situasjon.
      Liberalisme betyr bare at folk skal få være i fred. Bare de som ønsker å herske over andre har noe å frykte fra et slikt system.

     • Adaephon

      «Demokratisk kontroll» som du så fint kaller der betyr at flertallet som
      lar seg lure av politikernes tåkeprat kan bestemme over et mindretall
      av produktive og rasjonelle folk. Ingen god situasjon.

      ————
      1. Du har lest for mye Ayn Rand. 2. Det er ikke ideellt eller feilfritt, men alternativet (the gilded age) er langt verre.

      Liberalisme betyr bare at folk skal få være i fred. Bare de som ønsker å herske over andre har noe å frykte fra et slikt system.
      —————-
      Se forrige innlegg om maktvakum. Disse finnes ikke over tid. Det er alltid noen som ønsker å herske over andre (private har ikke vist seg noe bedre i slike situasjoner enn demokrati, tvert imot) og sette seg på tronen der ingen andre sitter, for øyeblikket.

     • Yessmann

      Vet du hva liberalisme er? Tror du blander sammen med anarki. Liberalisme innebærer en sterk rettsstat der nettopp individets beskyttelse står helt sentralt. Da kan ikke noen herske over andre.
      At noen i et slikt samfunn vil ha mer makt og penger enn andre er så, men dette baserer seg på at de er så produktive at folk ikke klarer å la være å kjøpe produktene eller tjenestene deres.

 • AMO

  En bra artikkel, men vi har allerede lest mye av det i boka til Adair Turner «Economics after the crisis» og Keynes…Historien gjentar seg…det er tydelig at dett må gjøres noe i I-landene…

 • Anonym

  Dessverre mye feil i det ØSS sier. Idiotien i kommentarene er ikke verd å kommentere.

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=659285489 Olav Østebø Olsen

   Takk for det opplysande og velbegrunna innlegget, Anonym.

 • Tore B. Krudtaa

  En interessant greie her er at det finnes en vei ut av uføret. Og veien, er antakelig, og igjen gjøre det slik at de enkelte stater/land utsteder sine egne penger. Penger som igjen kan lånes ut rentefritt til ulike prosjekter som landet er avhengig av, for at hjulene skal gå rundt. Videre må man antakelig også ettergi den gjelden som er ‘påtvunget’ disse landene.

  Se på USA feks. Landet er jo egentlig konkurs, og har vært det i svært mange år. Men så trenger jo staten penger… og de tar noen telefoner til FEDERAL RESERVE (Fed) og ber om x antall nye milliarder penger. Og så LÅNER Fed villig ut disse pengene til staten. Det er jo helt latterlig uansvarlig av en stat og be et privat kartell trykke opp pengene, og så låne penger av det samme PRIVATE KARTELLET til skyhøy rente. Staten USA kunne, dersom de ville, trykket pengene selv, og så lånt ut pengene, rentefritt til de ulike prosjektene.

  Ha ha.. tenker du sikkert nå. Dette er jo bare ikke mulig.
  Vel, er det ikke? Et slikt pengesystem har vært benyttet flere ganger før i USA, og i mange andre land, med stort hell. Men hver gang er det griske profitører som ønsket å tjene penger på å låne ut pengene som fikk satt en stopper for praksisen.

  Når det gjelder Fed, så ble dette kartellet opprettet i 1913, etter at de rikeste hadde planlagt og så ‘lurt’ den amerikanske kongressen til å tro at dette var lurt.

  Her er en god dokumentarfilm som bla. ser på dette, en god bok og en video om fractional banking:

  The Secret of OZ:
  http://www.youtube.com/watch?v=h8qLkpA_PSs

  Les Boka: No more national debt:
  http://www.billstill.com/nomorenationaldebt/

  Fractional banking:
  http://www.youtube.com/watch?v=nH2-37rTA8U

  :::

  • sandersen

   Anbefaler Patric Carmacks «The money masters».

 • lene

  inponert!

 • trondb

  Dette er noe av det mest sannferdige som har stått på trykk på lang tid. Rensket for politisk korrekthet. Rett og slett herlig! Spetalen for president!!

 • http://www.facebook.com/birger.carlsen Birger Carlsen

  Endelig! Jeg har lurt på om jeg noen gang kom til å oppleve at en høyt profilert nordmann ville snakke åpent og ærlig om dette, og kalle en spade for en spade. Takk skal du ha, Spetalen

  • sandersen

   Spetalen er ikke mer radikal enn at han selv går fri – nå med stjerne i boka til mange sosialister o.a. Han sverger fortsatt til kapitalismen og tar med største selvfølge sin prominente plass, i et økonomisk system som slavebinder menneskeheten og som er årsak til ufattelige lidelser, særlig blant de fattigste.

 • Knut Inge Sandvik

  Har en følelse av at Sovjetunionen m/flere direkte og indirekte var med på å holde styr på kapaitalismen. Da det alternativet de representerte forsvant kunne vestlige politikere som hadde glemt sin historie la finanssektoren gå berserk. Å demonstrere kapitalismen overlegenhet med hensyn til å skape velstand for alle var ikke viktig lenger. Synes forøvrig at Spetalen gjør en utmerket oppsummering fri for «korrekt» (havarert ??) økonomisk teori.

 • http://hundr.wordpress.com/ Christian Evensen

  Interessant at Spetalen bruker samme metafor og ordelag om finanskapitalismen som Karl Marx en gang gjorde. Jeg siterer fra tredje bind av Kapitalen:

  «The credit system, which has its focal point in the allegedly national banks and the big money-lenders and usurers that surround them, is one enormous centralization and gives this class of parasites a fabulous power not only to decimate the industrial capitalists periodically but also to interfere in actual production in the most dangerous manner – and this crew know nothing of production and have nothing at all to do with it.»

 • http://www.facebook.com/christian.balerud Christian Bålerud

  Den største terrortrusselen mot europa kommer verken fra ekstreme islamister eller andre fraksjoner vi skal skremmes med. Den største terrortrusselen mot norge kommer fra bankesystemet. hva med å ta krigen mot terror på alvor og inn i styrerommene!

 • http://www.facebook.com/christian.balerud Christian Bålerud

  Parasitter og terrorister jakter mann på og utsletter. sånn er det jo bare !

  • sandersen

   Våpenmakten er om mulig enda mer skjevfordelt enn pengemakten, og aldri har finansfyrstene vært rustet mer til tennene enn nå.Dessuten står det 100 nye, rede til å ta plassen etter de gamle,

 • http://www.facebook.com/DonNordy Don Fawkes Nordy

  Historien om koloniherrene som kaster cents til plantasjearbeiderne gjentar seg, bare i en annen form. LES; Koloniherrene = Bankene. Plantasjearbeiderne=De som skaper verdier ved å jobbe. Det er ingen konspirasjon, det er en realitet. Kynismen på toppen av finanspyramiden, er MYE større enn man både ønsker og tror. Det er trist om bare en person er så naiv som mange virker her, det viser en total mangel på historisk innsikt og psykologisk forståelse.

 • http://www.facebook.com/people/Per-Knutsen/644291301 Per Knutsen

  Her er det et nivå som er så bra at jeg må lese den en gang til.

 • http://www.facebook.com/people/Thomas-Kenworthy/532291382 Thomas Kenworthy

  Øystein Stray Spetalen er inne på noe men heller ikke mer.

  Finansnæringen er gjennomregulert under et eget departement. Bankdrift er konsesjonsbelagt. I sentrum finner vi Norges Bank et statlig pengemonopol som fastsetter renter ved dekret.

  Å benevne dette med kapitalisme og liberalisme er mentalt lite fruktbart.

 • gal utvikling?

  Interessant artikkel! Først en faktafeil, Lehman søkte om såkalt kapittel 11, og kollapset mandag morgen den 15. September 2008. Da Bank of America annonserte sitt oppkjøp av Merril Lynch dagen i forveien, var det ingen annen potensiell oppkjøper av Lehman, og the Fed hadde gitt uttrykk for at Lehman ikke ville bli reddet. For alle som er interessert i hva som foregikk i kulissene kan jeg varmt anbefale både Greg Farrells Fall of Titans, og the Big Short av Michael Lewis.

  Og så, når Spetalen konstaterer tingenes tilstand og halvparten av alle kommentarer er i form av at dette er noe vi har visst lenge( vi har alle sikkert sett Zeitgeist osv). Hvorfor skjer det ingenting? Er det bare nordmenn som er så bortskjemte og naive at vi bare ikke gidder? «alle» mener noe om at finansfolk er griske, politiske kompiser på begge sider av fargekartet, kartellvirksomhet i fagforeningene, høye lønninger og bonuser, men vi synes jo det er greit? Vi stemmer ved valg på de samme trygge politikervennene våre, synes at det er fælt at norske arbeidsplasser er ulønnsomme og legges ned, men skal alle ha 4-5 % økning til våren.. så lenge vi bare kan få konstatere at noe er galt, så kan det bare fortsette. Da kan i det minste noen si «hva var det jeg sa?»

 • http://www.facebook.com/people/Tor-O-Steine/614289781 Tor O Steine

  Man skal lytte til sinte ingeniører som Dilbert og Spetalen!!!

 • sandersen

  Spetalen har skjønt endel men unngår å nevne det mest sentrale, nemmelig hvem som eier retten til å skape penger. Gamle Mayer Amschel Rothschild formulerte det ganske klart selv, da han uttalte de berømte ordene: «Give me control of a nation’s money and I care not who makes the laws.»

  Problemets kjerne er at retten til å skape penger er på private hender og at dette, over tid, gjør menneskeheten til slavene deres.

 • LocoMotives

  Spetalen for president.

 • Jan karlsen

  Mon tro om statsministeren og hans nermeste krets av banksjefer og finansfolk for ikke å snakke om udugelige politikere har lest dette. Neppe da flere av dem neppe er lesefør eller klarer å følge tråen i en såpass langt innlegg.

 • Audun

  Ja, Spetalen sier et og annet fornuftig, men det er viktig å merke seg at dette er ført i pennen av Marsdal. Han er en mann fra ytterste venstre fløy, trådte sine barnesko i Rød Ungdom som er rødere enn Rødt, http://rødungdom.no/som er virkelige revolusjonære (opprørsakademiet?). Ja, man sliter økonomisk i (Syd)europa, men å skylde på finansnæringen blir etter min mening helt feil. Jeg ser på disse finansielle problemene som et biprodukt av det å ha demokrati som styreform. Her har myndighetene i en årrekke valgt å ikke sette tæring etter næring. «Hvorfor» kan man spørre seg. Jo, det er fordi de bevilger penger for å bli gjenvalgt. Upopulære avgjørelser som å si at «Nei, dette har ikke Hellas råd til nå.» gir ikke stemmer. Nå kan man selvfølgelig komplisere situasjonen mer enn som så, men dette er grunntrekket.

  • Arbeideren

   Jeg for min del liker å overveie fornuften i et argument uansett hvilken politisk ideologi den som framfører argumentet vedkjenner seg. Slik jeg ser det så har Spetalen et poeng. Jeg er likevel enig med deg at det er problematisk at Spetalens ideer videreformidles av en som ikke tar avstand fra at medarbeidere i publikasjonen oppfordrer til klassehat.

 • Sun Eagle

  GLEM politkere og regjeringen, det er FOLKET som må ENDRE situasjonen. Regjeringen er der for folket, det har vi totalt glemt!! Hvorfor klarer resten av Europa å løpe ut på gata med hånden hevet, men ikke det norske folk? Er det fordi vi lever under illusjonen av at vi har det godt? Å kunne velge farge og smak på sin milkshake er IKKE frihet! Hvis vi virkelig hadde levd i et fritt samfunn, så skulle ikke demokrati og frihet blitt nevnt i det hele tatt. Når var sist folket fikk stemme for en lov de ønsket eller ikke ønsket? Korporasjonene styrer og herjer somd e ønsker med lover og regler, slik at de tjener best på det. Politiet er deres vaktbikkjer! og TV’en og media er deres hypnotisør!!

 • piw123

  Marsdal og Speltalen viser seg igjen som vel verd å høre på. Selv om det at Støre er full av store tomme ord, ikke er noe nytt. Så er det er dessverre et faktum at den ellers dyktige Giske ikke makter å holde lønns og pensjonsfesten i sjakk hos sine statlige selskaper. Så hvorfor stemme i 2013?. Det er jo uansett ingen på valg som utgjør noen forskjell.

 • Sun Eagle

  BOK: «sov mitt lille norge» av per-aslak ertresvåg 😉

 • J J
 • http://www.facebook.com/onarchy Onar Åm

  Her er min kommentar til Spetalen:

  http://onarki.no/blogg/2013/03/nekrolog-for-spetalen/

 • http://ravnagaldr.wordpress.com/ Ytringer

  Nederst i denne artikkelen finner man er en god og utdypende film om finanssystemet og hvordan dette råtne systemet egentlig virker:
  http://ravnagaldr.wordpress.com/2013/03/04/menneskerett-eller-menneskevett/

 • http://twitter.com/siljesild silje larsen

  De med skjorte og slips vet – de radikale vet – det er alle i midten som må mobilisere slik de faktisk begynner å gjøre på kontinentet. Det er nå og fremover det gjelder å være gode veivisere – å få tilbake politikken, solidariteten og ikke minst sosial og økologisk bærekraft.

 • hurtig2010

  Jeg er enig med Spetalen om bankenes manglende konkurs. Men da må folk først få opplysninger om hva bankene og finansinstitusjonene driver med. Og at å setteinnsats til side (spare) i dagens banker er rent tullball og risikosport, uansett regnskapstekniske «spareprodukter». Det er bukken som passer på havreposen, og bukken er ikke (lengre?) noen samfunnsinstitusjon som vi har blitt opplært til å tro. Bukken/banken har sin egen agenda.

  Og vi må vite forskjellen på fiktiver , tall (penger/byttemidler) og virkelige verdier. Dette er det viktigste.

  Og at renter kun er tall av tall, og er tyveri når de brukes til å hente ut virkelige verdier.

  Penger er et verktøy/, byttemidler, slik at spesialister kan verdisette og bytte aktivitet mot andre spesialister (oss alle). Det er dette, hoder og hender arbeide, som gir et samfunn velstand.
  Penger har ingen egenverdi for et samfunn. Om i kaster alt av penger, gull og sølv i havet, har vi alle produserte goder fortsatt på land.

  Et samfunns gull er dets mengde av ledige arbeidskrefter ( «arbeidsløse») og
  teknikk og teknologi som hjelper oss til ønsket materiell produksjon og materiell frihet.
  Med priser som stadig går ned ettersom effektivisering og teknologi utvikles.

  Fallende priser og flere «arbeidsløse» er økende velstand. Stigende priser, og knapphet på velstandsgoder og ledige arbeidskrefter, fører til (er) fattigdom.

 • Midtbredden

  Sitter igjen med en følelse av at Spetalen lurer leserne her. Vil han støtte økt beskatning av sine egne casinomillioner, for eksempel ?

 • Arbeideren

  Her argumenterer Spetalen for nasjonalstatlig korporativisme. Hvilket Giovanni Gentile i sin tid også gjorde. Og Manifest ved Marsdal kolporterer dette. Det er med andre ord ingen vanntette skott mellom ideologiene, særlig ikke mellom sosialisme og fascisme. Et tankekors…

 • http://www.facebook.com/people/Eivind-Marcelino/572130860 Eivind Marcelino

  Meget godt skrevet!

 • Ingunn Sigurdsdatter

  Jeg tror det er et viktig premiss å forstå hele bedraget bak
  finanssystemet; hvordan disse strukturene opprinnelig kom på plass
  gjennom manipulering for å tvinge folk av gullstandarden og så innførsel
  av fiatpenger uten verdi, og som i tillegg gjør oss til «debtors» uten
  «legal standing». Pengene vi bruker er i seg selv kontaminerte fordi det
  ligger en innebygd skjult pant i dem. Dette gjør at kommersiell
  lovgivning (Intl commercial code) trer i kraft når vi bruker penger,
  fordi vi trader med det som er definert som et «foreign produkt»
  (sedlene). Kan varmt anbefale boka «They Own It All (including you) by
  means of toxic currency.» En ting er at en bitteliten elite har
  tiltvunget seg retten til å eie seddelpressene/produksjonen av penger og
  gjennom dét kunne kollapse verdens økonomier, og noe annet er måten
  det er gjort på, gjennom implementereing av lovverk som helt reelt gjør
  oss til slaver, eller korporative entiteter som kan omsettes i det
  uendelige.

 • Ingunn Sigurdsdatter

  Finansnæringen er underlangt internasjonale traktater som står over nasjonal lovgivning, f.eks Basel (1+2+3). Deler av traktatene sluses inn i norsk lovverk så det i det minste skal se pyntelig ut på utsiden. Bankvesenets modus operandi er det aller største globale bedraget noensinne.

 • Jarl Inge Roxrud

  Kjempeflott av Spetalen å ta dette opp, men hvorfor er det bilde av unge Reitan som illustrasjon?

 • Geir Aadland

  skjønner egentlig ikke at jeg gadd og lese den, men og ja…bortasket tid. Det er en grunn til at Spetalen er der han er..han har peiling.

 • http://www.monsanto.no/ Tore B. Krudtaa

  Med nytt syn på økonomien
  http://monsanto.no/index.php/no/okonomiske-muligheter/231-med-nytt-syn-pa-okonomien

  Godt at noen tør si ifra om metodebruken til parasittene. På tide at vi nå får fokus på hvorfor nasjon etter nasjon ender opp i nærmest bunnløs gjeld. Kan det ha noe med hvordan penger blir til? Kan det være en sammeheng mellom bunnløs gjeld og det faktum at nasjoner betaler svært mye penger til private karteller/banker for at de samme private banker/karteller skal skaffe tilveie mer penger til en nasjons «kasse». Dette skjer altså til tross for at nasjonen selv kunne skapt de samme pengene, og så lånt disse pengene rentefritt ut til viktige nasjonal-økonomiske prosjekter. Bedraget har pågått i svært lang tid, og er definitivt på tabulista til mainstream pressen. Men hva i alle dager er poenget med en presse som ikke tør/vil ta tak i et slikt enormt grunnleggende problem?

  Hva som skjer, hvem som står bak, og hvordan man kan få nasjonaløkonomiene på rett spor igjen, er godt beskrevet via lenken jeg la ut øverst i kommentaren.

 • Hans Eirik Olav

  Spetalen har rett. Les mer om dette i mine artikler om økonomi i http://www.nytid.no., om den forestående økonomiske kollaps, Forsvarskrift til grekerne, oljefondets problem, og i dag om ukontrollerbar gjeld. Det er ikke snakk om det blir økonomisk kollaps, men når. Og husk: bankene og finansmarkedene kunne ikke oppført seg slik de gjør uten velsignelse og aktiv deltakelse fra politikerne og sentralbankene. Folket blir sittende igjen med regningen i flere generasjoner fremover.

 • Mareno Enge

  Mye rett, men trår jo dønn feil i omfavnelsen av kapitalismen som er det system og den mekanisme som åpner for hele denne tilraninga av penger av en rik elite, fattigdom blant stadig fler, og mer og mer tydelig skeivfordeling. sandersen du er 100% korrekt.

 • svein rolf johansen

  kapitalisismen er det VÆRSTE diktaturet vi har og har hatt !

 • Elisabeth Solberg

  Kan du starte et eget parti, Spetalen, jeg hadde stemt på deg tvert,tror du er rette mannen som finansminister i Norge!!!

 • Geir Hammervik

  Bankene har aldri tjent så godt som under finanskrisen, og særlig tida frem til i dag. Rentenettoen slår alle rekorder. Det borger for stadig større lederlønninger og høyere utbytte til aksjonærene. Det politiske Norge toer sine hender mens bankene, ler hele veien til banken.