Høyresiden forsøker å nedgradere frihetskampen til en kamp mot statlige reguleringer. På Globaliseringskonferansen 2014 samles mennesker som legger andre prinsipper til grunn for frihetsbegrepet.