Sysselsettingen blant unge menn under 25 har det siste tiåret falt dramatisk, fra 72 til 64,5 prosent. Blant seniorene, vil flere og flere få problemer med å stå lenge nok i arbeid til å få en levelig pensjon, etter hvert som «levealdersjusteringen» tvinger fram høyere pensjonsalder. Manifest mener en vinn-vinn reform er løsningen.