Nå har begge mine foreldre nådd pensjonsalderen og mottar et lite grunnbeløp med supplerende sosialstønad. Dessverre greide ingen av dem å bli integrert i arbeidsmarkedet, som det heter.