Liste over leger som ikke vil hjelpe deg

logotilnett

På 70-tallet publiserte det feministiske tidsskriftet Sirene en «Liste over leger som ikke vil hjelpe deg» med oversikt over hvilke norske leger som ikke ville gi prevensjonsveiledning og hjelp i abortsaker. Snart 40 år senere ser vi oss dessverre nødt til å gjøre det samme.

reservasjonsrett

Solberg-regjeringen vil innføre reservasjonsrett for fastleger som ikke vil henvise til abort. Reservasjonsretten betyr at man setter legenes hensyn foran kvinnenes, og legger stein til byrden for dem som allerede står i en vanskelig situasjon. For å sitere helseminister Bent Høie før han gikk i regjeringsforhandlinger med KrF: «Det er en fastleges plikt og ansvar å gi henvisningen til abort videre i helsetjenesten. Fastlegene kan ikke la sin moral hindre at pasienter får det tilbudet de har krav på.»

Det er ikke vår hensikt å henge ut noen. All informasjonen på den vedlagte listen er offentlig tilgjengelig allerede på legelisten.no.  Denne listen er bare en sammenstilling av informasjon som finnes, og er ment som hjelp til alle oss som ønsker å møte reservasjonslegene med deres eget våpen: Å reservere oss mot dem.

Listen over legene som har reservert mot å henvise til abort eller sette inn spiral finner du her.

 • http://twitter.com/johanhal Johan Høgåsen-Hallesby

  Snakker vi ikke mer: 41 treff på Google viser 18 leger som har reservert seg…?

 • Marmor

  30 leger som har reservert seg mot henvisning abort, 11 som ikke har reservert seg mot henvisning, men «kun» mot å sette inn spiral (mange spesifiserer kobberspiral, noe som kan gi store skader på et barn dersom egget fester seg og moren bestemmer seg for å beholde barnet på tross av forsøk på å bruke prevensjon. Ser ikke et problem med at de nekter å sette inn kobberspiral….hormonspiral derimot…. ).

 • http://radikalportal.no/ Vegard Velle

  Godt jobbet. Her begynner dere å bli litt gutsy!

 • Fasch

  Herlig. Jeg skal straks skifte fastlege til en av disse legene – i pur sympati.

 • Did u know that

  >> Snart 40 år senere ser vi oss dessverre nødt til å gjøre det samme.

  Synd dere ikke var noen år tidligere ute da dette jo er de samme som har ‘reservert’ seg i mange år allerede – uten at man har hatt mulighet til å vite det på forhånd slik man får nå.

 • Tom Andreas Selven

  Er all denne gaulingen på grunn av 18 leger? Jeg er forsåvidt enig i prinsippet om at leger må gjøre jobben sin, men dette er vel i overkant?

 • Håkon

  Regjerngens forslag er akkurat at det skal være en registrering og liste over reservasjonsleger. Det er akkurat dette de vil, Aksel.
  Og så skal pasientene til de legene få brev om at legen har reservert seg mot henvisning til abort og også hvilken lege som anbefales til dette av reservasjonslegen.
  Også i dette skrivet skal være informasjon om hvordan bytte fastliege.

  Så dette er akkurat det regjeringen legger opp til. Reservasjonslegene skal miste pasientene sine.

  Det er derimot før dette forslaget – under de rødgrønne – at denne listen din ville hatt en effekt. For da visste man ikke hvor mange og hvilke leger dette dreide seg om. Og jentene fikk sjokk på legekontoret.

  Når det kommer til leger som ikke vil gi ut prevensjon må de behandles på en annen måte. De må miste sin rett til å være fastlege. De bør vite at et embryo/foster ikke skapes av at man tar av seg klærne. Ei heller at man gir en klem eller kyss. Ei heller ved samleie eller orgasme. Det skjer ved sammensmelting av sædcelle og egg.
  Altså – prevensjon har ikke noe med abort å gjøre.

  Til slutt : Hvorfor gå til lege om vi vil ha abort? Sykehuset kan møte deg uten henvisning. Henvisning tar bare mer tid og koster egenandel!