Kjære Erna

Bilde

Du har alltid vært langt fra å vinne min stemme, Erna, og etter denne ukas forslag om å innføre obligatorisk sommerskole for lærere er du nå om mulig enda lengre i fra. Jeg kjenner meg ikke igjen i at jeg og mine kolleger mangler utdanning og kompetanse til å utføre vår jobb som lærere. Jeg er lei maset om etter- og videreutdanning. Det er ikke der skoen trykker.

Dagens nyutdannede lærere har minst fire års utdannelse, og gjerne mer. De mer erfarne lærerne har minst tre års utdannelse. Riktignok er det mange lærere som ønsker kompetanseheving, men det finnes allerede flere gode ordninger for de som ønsker etter- og videreutdanning. Problemet er at kommunene ikke er forpliktet til å prioritere disse. Jeg ser derfor ikke behovet for å innføre plikt til enda mer etter- og videreutdanning for lærerne. Start heller med å lovfeste retten til etter- og videreutdanning for lærere, og kommunenes plikt til å støtte dette økonomisk.

Svartmaler skolen
Jeg kjenner meg heller ikke igjen i at det er overbyråkratisering i skolen og at lærere bruker store deler av arbeidsdagen sin på andre ting enn det å være lærer, slik Høyre påstår. Jeg ser derfor heller ikke behovet for å kutte i et ikke-eksisterende byråkrati. (Her vil jeg gjerne legge til at jeg ikke jobber i Oslo-skolen og dermed ikke uttaler meg om situasjonen i Ødegaards’ Oslo, men det er vel neppe deres egen politikk dere vil til livs, eller?)

Det virker som om dere på høyresida tegner et bilde av skolen som passer inn i deres politikk.

Det virker som om dere på høyresida tegner et bilde av skolen som passer inn i deres politikk. For hvem synes vel ikke det høres bra ut med mindre byråkrati og mer kompetanse? Problemet er bare at det ikke er mindre byråkrati og mer kompetanse de fleste lærere trenger. De fleste trenger mer tid. Tid til å se den enkelte elev i timene og tid til å planlegge god undervisning og holde seg faglig oppdatert gjennom hele året.

Min tidsbruk
For dere som er uinnvidde i lærernes tidsbruk kan jeg raskt gjennomgå dette: Jeg skal som ungdomsskolelærer i gjennomsnitt jobbe 43,5 timer i uka de ukene elevene er på skolen. (Ja, det stemmer at det er mer enn den vanlige 37,5 timers-uka og det er slik vi jobber inn avspasering til å ta fri når elevene har fri. Mens andre har mulighet til å ta ut overtid som lønn eller som fridager på valgfritt tidspunkt tar vi fri samtidig med elevenes ferie, fordi det er praktisk).

Jeg vil ikke karakterisere noen av oppgavene mine som unødvendig byråkrati.

I løpet av den gjennomsnittlige uka skal jeg undervise om lag 18 timer, møter og felles planlegging og utviklingsarbeid tar rundt 4 timer, tilsyn i friminuttene i inntil 2 timer. I tillegg kommer elevsamtaler, utviklingssamtaler, annen kontakt med hjemmet, kontakt med samarbeidspartnere som Barnevernet, PPT, BUP og liknende, utarbeidelse av årsplaner, arbeidsplaner, planlegging av timer og vurderingsarbeid. Det sier seg selv at tiden ikke strekker til.

Jeg vil likevel ikke karakterisere noen av de nevnte oppgavene som unødvendig byråkrati, men heller tvert om: Nyttige og viktige deler av min arbeidshverdag som lærer som jeg ønsker å få gjort grundig for å gjøre en god jobb for elevene. Det jeg derimot kunne ha ønsket meg hjelp til er blant annet å reparere stoler og bord og annet vedlikeholdsarbeid. Så skal du slippe til nye yrkesgrupper i skolen, Erna, kan du jo begynne med å ta tilbake vaktmestrene.

Gi oss mer tid
Arbeidsoppgavene er dessuten de samme for alle lærere, om du er nyutdannet eller erfaren. Når vi vet at én av tre lærere slutter i yrket innen tre år er det verdt å se på hva som kan gjøres. De som slutter er stort sett høyt utdannede som kommer rett fra skolebenken. Da er det vanskelig å se at økt etter- og videreutdanning er det som trengs mest. Vi trenger tid. Følelsen av ikke å strekke til og ikke fullt ut kunne utnytte verdifull kunnskap tilegnet gjennom årevis på skolebenken er demotiverende. Dere snakker om å øke lærernes status for å øke rekrutteringen til yrket, men kan du da være så snill ikke å skape et bilde av oss lærere som en yrkesgruppe som mangler kompetanse til å gjøre jobben vår? At dere gang på gang legger fram etter- og videreutdanning som et av deres viktigste midler i kampen for en bedre skole hjelper verken på motivasjonen eller yrkesstoltheten.

Vil du virkelig hjelpe, kan du ansette flere lærere i skolen.

Vil du virkelig hjelpe, kan du ansette flere lærere i skolen slik at vi får mer tid til alle de viktige oppgavene vi gjerne vil gjøre. Tid til å snakke med elevene, tid til å planlegge undervisningstimer som engasjerer, motiverer og inspirerer til videre læring og tid til å drive med vurdering som skaper læring. I det minste kunne du kanskje vurdert å redusere antallet undervisningstimer til de som er i sitt første yrkesår.

Kjære Erna. Du foreslår obligatorisk sommerskole som for å løse noen av skolens utfordringer, men jeg ser virkelig ikke hvordan sommerskolen din skal hjelpe meg i arbeidshverdagen min. Langt mindre ser jeg hvordan den skal komme elevene mine til gode. Jeg ønsker at dere heller prioriterer å ansette flere lærere slik at jeg kan undervise færre timer i uka og dermed kan bruke mer tid på å planlegge god undervisning og holde meg faglig oppdatert. For det er nemlig ikke det at jeg ikke vet hvordan jeg skal gjøre det – jeg har bare ikke tid!

 • Ida mai lea hagen

  Korstoget mot lærerne og skolen fra Høyre og Venstre stanses kun med en ny rødgrønn regjering!

 • Inger Alsaker

  Kjempeflott Cecilie. Jeg syns kanskje den økende byråkratiseringen er et problem, men ellers treffer du spikeren på hodet i det du tar opp her

 • Espen

  Er lærerne da bare feil person i feil stilling? Å skape motivasjon, engasjement og kunnskap hos elevene er dere jo ikke spesielt dyktige til. Norske videregående skoler har europas høyeste andel av elever som hopper av skolegangen. Kom ikke her å si at lærerne er helt uten ansvar for dette. Som den «gode» sosialist du er, så evner du heller ikke med å komme med noen konstruktive forslag til hvordan resultater i skolen kan forbedres.

  • Ida VB

   Bedre tid = bedre mulighet til å lage gode, engasjerende og motiverende opplegg til timene OG til å faktisk kunne snakke med, veilede og motivere elevene = bedre resultater. Er det så vanskelig å skjønne?

   • Gunnhild VB

    Så enig med Ida VB. Og Cecilie! Dette er virkelig kjernen i utfordringene.

   • Espen

    Hva driver dere egentlig med på alle disse planleggingsdagene da? Dere har jo også to måneder av sommerhalvåret til å tenke gjennom opplegg for å forbedre resultatene i skolen? Hvorfor tar du ikke kontakt med «ditt» politiske parti og foreslår konkrete endringer for at lærerne skal få bedre verktøy i hverdagen? Hva har de rød/grønne fått til de siste åtte årene? Frukt og grønt til elevene? Ikke noe galt med det, men det er jo ikke spesielt innovativt.

    • Ida VB

     «Alle disse planleggingsdagene» går med til faglig oppdatering og grovplanlegging. Mer rekker vi ikke da. Mer detaljert planlegging både må og bør gjøres underveis, siden en dynamisk elevgruppe (som alle klasser er) krever at man hele tiden justerer og tilpasser undervisningen etter hvor de er på gitte punkter i skoleårets løp. Dette er vi jo også pålagt å gjøre, og gjør gladelig, og hvis du tror det nytter å holde på med det i de sommerukene hvor vi har fri kan du ikke ha tenkt særlig godt gjennom det.

     Hva de rødgrønne har fått til kan selvfølgelig diskuteres, men på min skole har vi på grunn av dem fått tre nye lærerstillinger som blir brukt til nettopp å gi meg bedre tid til å følge opp alle – både svake og, like viktig, sterke elever. Supert, synes nå jeg. Dette vil altså de borgerlige ta fra oss igjen. Forstå det den som kan.

     • Espen

      Spørsmålet jeg stiller meg er hvor, eller når var det prestasjonene i skolen begynte å peke nedover? Jeg kan ikke forestille meg at det var like mange som falt ut av videregående da våre foreldre var på den alderen. Her er det snakk om samfunnet og innstillingen til skolegang (nytteverdi/forestilling) som har endret seg. Uansett hvor mange ekstra lærere en skole får, så hjelper ikke det mot umotiverte elever som kanskje heller vil «NAVE» et år.

     • Detertermon

      Hvis det er snakk om samfunnet og innstillingen til skolegang det handler om, hvorfor kritiserer du lærerne da?

 • LunaBoston

  Et veldig flott innlegg Cecilie, og du høres ut som en av de lærerne som jeg selv så sårt trengte og som min datter trengte da hun gikk på skolen. Dessverre er du i mitt synsfelt et unikum som tenker slik. Jeg kjenner mange lærere og noen er veldig flinke men også de sier at byråkratiet og fokus på økt sparing også i skolesystemet ødelegger mye. I tillegg stilles det litt for lite krav til de som utdannes til lærere. Mange er veldig, veldig dyktige fagmessig, men de eier ikke sosial kompetanse og aner ikke hvordan de skal behandle barna. Andre er meget dyktige på det viset, men faller kanskje igjennom med fagkunnskapen. Det finnes heldigvis mye bra med skolene , men dessverre er det mye som må endres. Man kan ikke ta alt og alle under en kam. Du kan heller ikke si at alt de blå vil gjøre er feil, samtidig som de røde slipper unna med alt de har lovet, men ikke gjort de siste åtte årene. Men ikke misforstå, det er kjempefint at du sier i fra. All ære til de flinke lærerne som står på å gjør en god jobb. Fortsett med det :-) Men ikke gi opp kampen om de gode skolene heller. Ingenting er perfekt, alt kan forbedres…også skolen og dens lærere:-)

 • Sunny

  BRA!!! Godt at noen sier fra! Dette er hva jeg, som pensjonist med en fortid i skolen, huskewr som den stadige utfordring.

 • CorvusCoraxx

  Er jo sosialisttankegangen som skader skolen.Ingen skal skille seg ut, en flink elev får sjelden noen videre oppfølging.Helst skal vedkommende trekkes ned på et middels nivå sammen med alle andre.Gud forby at vi utdanner enere for det er jo stikk i strid med den sosialistiske tankegang.Man kan gjerne slå ring rundt sosialiststyret i dette landet, kalle forslag for bedre utdanningen i Norge for korstog mot lærere og slå ut alle piggene på engang, men man kommer ikke utenom at snittet av det som leveres idag er langt under pari sammenlignet med andre land.Tviler på de har så mye mer ressurser og tid.

 • Audun Kr. Høidal

  Det er et godt innlegg, og jeg ser absolutt poenget ditt med mer tid til elevene. Full støtte der. Men til det med krav om etterutdanning: Om det skjer på en sommerskole eller på annet tidspunkt, etterutdanning er viktig! Lærere som har utdanning for (la oss si) 20 år siden trenger så absolutt faglig påfyll. Og de som ikke ser det selv bør vennlig, men bestemt få melding om det. Du er et godt eksempel på en god lærer. Men la oss være ærlige: Det finnes lærere som må ta etterutdanning. Et ordtak til slutt: Den som mener han er ferdig utlært, er ikke utlært. Bare ferdig.

  • annehelga

   Ok. Mener du, Audun, at lærere skal bruke avspaseringstid/fritid til pålagt etterutdanning? Hvilke andre yrkesgrupper med minst fire (tre for eldre lærere) års universitets- og/eller høgskoleutdanning vl synes at det er greit?

   • Audun Kr. Høidal

    Nei. Å etterutdanne seg er (burde ha vært) en del av jobben og dermed betalt. Det er helt vanlig i næringslivet: Pålegger vi en medarbeider å kurse seg, skal han/hun lønnes for det.

    Når det gjelder andre yrkesgrupper får de svare for seg selv. Jeg synes det er åpenbart: Alle uansett alder og utdanning trenger faglig oppdatering og påfyll. Det etterlever jeg i hvert fall selv.

 • Ann-Kristin

  Hm, jeg er enig at lærere må ha mer tid til både elever og etterutdanning i skolen. At det bør ansettes mange fler…; men hvem har styrt landet, og dermed kunne gjort de nødvendige endringer som vil være til det beste for både barn og lærere, de siste 8 årene..? Hvor lang tid tar det å snu et sånt skip og har egentlig AP gjort mye for å bedre situasjonen? I så fall hva?

 • Marit K Pettersen

  Dette var veldig godt skrevet. Jeg kjenner meg så godt igjen. Jeg synes forslaget om sommerskole er et hån mot lærerstanden. Jeg videreutdanner meg gjerne, men ikke slik som jeg har opparbeidet meg de siste 30 studiepoengene mine:helgesamlinger og hjemmestudier på topp av 100% jobb og ansvar for to mindreårige barn. Gi meg et videreutdanningstibud som ikke er lagt til min fritid eller avspaseringstid.