Det Høyre ikke sier

Høyre begrunner ofte politikken sin med at tiltakene vil gjøre ting bedre for vanlige arbeidstakere og samfunnet generelt. Men hvor godt står disse teoriene seg i møte med forskning og erfaringer fra virkelighetens verden, og hvilke interesser ligger egentlig bak? Her er seks eksempler på at Høyres motiver kan tenkes å være annerledes enn det de sier selv:

Eksempel 1: Formuesskatt

Politisk tiltak: «Høyre vil trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten.

Høyres begrunnelse: «Formuesskatten tapper kapital fra norske arbeidsplasser og gjør det mindre lønnsomt å spare og investere

Realitet: En gjennomgang av økonomien i over 70.000 norske selskaper viser at det er de mest solide selskapene som får formuesskatt, og at de ikke har problemer med å betale den. «Eksisterende kunnskap gir ikke dekning for å si at skattelette til de aller rikeste er nødvendig av hensyn til verdiskapningen», skriver de to professorene Guttorm Schjelderup og Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole i VG.

Det Høyre ikke snakker om: 189 milliardærer vil spare 670 millioner kroner årlig på kutt i formuesskatten. Mange av dem gir pengestøtte til Høyre (Klassekampen 10.08.2013)

Eksempel 2: Privatskoler

Politisk tiltak: Høyre vil «sikre adgang til å etablere og drive offentlig finansierte friskoler som et alternativ til
 den offentlige skolen

Høyres begrunnelse: Konkurranse virker skjerpende, og vil føre til bedre kvalitet både i de offentlige og private skolene.

Realitet: I 1992 åpnet Høyres søsterparti Moderaterna for skattefinansierte privatskoler i Sverige. Resultatet er at Sverige er ett av de landene i OECD som har hatt størst nedgang i alle fag i PISA-resultater fra 2000 til 2009. Samtidig har klassebakgrunn fått mer å si for hvilken skole eleven begynner på og resultatforskjellene mellom skolene har økt drastisk, ifølge det svenske Skolverket.

Det Høyre ikke snakker om: Flere privatskoler gir ressurssterke foreldre og elever bedre mulighet til å velge seg bort fra fellesskolen. Dessuten ser mange private selskaper på utdanningssektoren som et lukrativt investeringsområde.Privatskoleselskapet Anthon B. Nilsen er blant selskapene som støtter Høyre økonomisk.

Eksempel 3: Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Politisk tiltak: Høyre vil bygge vei, jernbane, sykehus, fengsler og studentboliger med offentlig-privat samarbeid (OPS), der et privat selskap finansierer, bygger og eier infrastruktur og bygg, mens det offentlige leier over en periode på 20-40 år.

Høyres begrunnelse: OPS gir raskere, billigere og bedre utbygging.

Realitet: Staten får billigere lån enn private aktører. OPS-prosjekter blir derfor dyrere enn tradisjonell utbygging. Erfaringer har vist at OPS-prosjektene kan bli forsinket fordi det kan være vanskelig for private aktører å få lån til så store byggeprosjekter. I Storbritannia kuttes det i helsetilbud på grunn av dyre OPS-kontrakter, og den britiske legeforeningen mener OPS-modellen er et hinder for at helsevesenet kan tilpasse seg samfunnsendringer og teknologisk utvikling.

Det Høyre ikke snakker om: For private selskaper er investeringer i infrastruktur og offentlige bygg svært lønnsomt. Mange av Høyres økonomiske støttespillere har sterke interesser innenfor OPS.

Eksempel 4: BSU

Politisk tiltak: Høyre vil øke det årlige sparebeløpet i Boligsparing for ungdom (BSU) til 25.000 kroner, og maksgrensa til 300.000 kroner. De vil også øke skattefradraget til 28 prosent.

Høyres begrunnelse: Å øke BSU-fordelene bekjemper klasseforskjellene på boligmarkedet.

Realitet: Sju av ti som klarer å fylle opp BSU-kontoen sin gjør det med bidrag fra foreldre eller besteforeldre. De fleste unge som ikke får hjelp hjemmefra klarer ikke å fylle opp BSU-kontoen, og seks av ti av de som klarer det, bruker ikke kontoen når de kjøper bolig, uttaler privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 til NRK.

Det Høyre ikke snakker om: Med økt maksbeløp og bedre skattefordeler vil de med god råd, eller med foreldre med god råd, bidra mindre til fellesskapet.

Eksempel 5: Fritt behandlingsvalg

Politisk tiltak: Høyre vil innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten, altså bruke offentlige midler til å dekke behandling hos private, uten begrensninger.

Høyres begrunnelse: Fritt behandlingsvalg vil gjøre helsevesenet bedre, og avskaffe klasseforskjellene i dagens helsevesen (der de med penger i større grad kan kjøpe seg behandling hos private).

Realiteten: Professor i helseøkonomi Jon Magnussen skriver i Dagens Medisin at tiltaket «gir sterke insitamenter til privat sektor, både for å selektere lønnsomme pasienter og for å gjøre for mye med dem.» Det offentlige blir sittende igjen med de tunge tilfellene, mens større kapasitet gir økt etterspørsel og økt kø, ifølge en rapport utarbeidet for Helsedepartementet av professor i helseøkonomi Terje P. Hagen. Helseprofessor Steinar Westin mener det er absurd å bruke begrepet «helsekø» slik Høyre gjør det. Til NRK forklarer han at antallet henvisninger ikke sier noe om hvor lenge folk faktisk må vente på behandling, som er det avgjørende.

Det Høyre ikke snakker om: De private sykehusene vil tjene enormt på Høyres frie behandlingsvalg.

Eksempel 6: Eldreomsorg

Politisk tiltak: Høyre vil gjøre det enklere for private å bygge sykehjem og andre boligløsninger for eldre, og sørge for at omsorgstjenesten blir preget av valgfrihet.

Høyres begrunnelse: Valgfrihet i omsorgen øker den enkeltes mulighet til å mestre eget liv, og konkurranse vil føre til at både offentlige og private skjerper seg.

Realitet: Oslo, som er den kommunen med lengst og bredest erfaring med konkurranseutsetting, er en av kommunene i Norge med lavest grunnbemanning og andel sykepleiere, skriver NOVA-forskerne Heidi Gautun og Anders Kvale Havig på NRK Ytring. Forskning de har utført viser at det er vanskelig å kutte kostnader av betydning på andre området enn på lønn (bemanning og andel faglærte) og pensjon. Fra land som Canada, Australia og USA, som har lang erfaring med kommersielle selskaper, viser forskningen at kommersielle sykehjem systematisk har flest liggesår, får flest avvik og mangler under offentlige tilsynsbesøk og mottar flest klager fra pasienter, pårørende og ansatte.

Det Høyre ikke snakker om: Velferd er en attraktiv sektor for finansselskaper, fordi den forventes å være relativt immun mot konjunkturnedganger. I Sverige, som har gått lengre i å åpne for private, styres tre av fire selskap innen skole, helse og omsorg av risikoinvesteringsselskap.

 • Charlie Hillfield

  Høyre vil gi skatteparadisbaserte internasjonale spekulasjonskapitalister et størst mulig sugerør ned i den norske felleskassa.

 • pornokalle

  Typisk svada fra MT.

  • Wermund W. Vetrhus

   Kom med gode motargumenter som viser at MT tar feil, så er eg sikker på at det blir tatt til etterretning. Men å komme med grunnlause påstandar som dette er berre tull. Det viser berre at du ikkje har noko godt motargument og har med det innrømma at du har tapt diskusjonen.

 • frankfri

  Interessant og lærerik artikkel, men litt i overkant konspiratorisk. Jeg tror ikke at dette viser at høyresiden har en skjult agenda, men snarere at de er naive.

 • OddEgilRamboel

  Glimrende oppsummering.

 • Kjetil Monkvik

  For ikke å snakke om fedrekvote og kampen for å bedre skolen ved å ta frukt fra skolebarna.

  • frankfri

   og ikke glem karakterene. La oss gjøre det nestorer inne skoleforskning sier vi ikke må gjøre: innføre karakterer på barnetrinnet.

   Er vel noen i høyre som _tror_ det er fint.

 • Øyvind

  Interessant.

  Skulle gjerne sett en lignende analyse av andre partier også.

  Forresten er notatet om den svenske skolen utilgjengelig, så det er umulig å verifisere påstandene om at private skoler fører til død og fordervelse.

  Når det kommer til helsesektoren, virker det som om det er enighet om at NOE må gjøres. Problemet med ofentlige instanser synes å være at det ikke er noe insentiv til å forbedre ineffektive rutiner, særlig administrative. Håper på en god løsning enten den er privat eller ikke.

  • Bibliofilen

   Kommentar på svensk friskola. Det finns hur många artiklar som helst. Lärare i friskolor rättar nationella prov till förmån för sina elever och ger högre betyg = betygsinflation. Friskolor har färre lärare per elev, har färre behöriga lärare, har sämre tillgång till kurator och skolsköterska, har sämre eller inga skolbibliotek m.m.

 • Carl Anders Wingren

  Høyre følger svenske Moderaterne «Det Nye Arbeiderpartiet» i fotsporene. Begynnelsen på ett systemskifte hvor velferdsstaten, den innslag av sosialistisk økonomi vi har i det kapitalistiske samfunnet, skal jekkes ned og fagforeninger og folkelige organisasjoner deplasseres.

 • Mats

  «Større kapasitet gir økt etterspørsel og økt kø»
  Mulig jeg missforstår setningen, men er vel ingen parti som ønsker mindre kapasitet for helsesektoren?

 • Privatskole elsker

  Det med å dra inn Sverige er feil. Den
  svenske staten lar eierne av de private skolene ta profitt ut av skolene. I
  Norge er dette ikke lov. Dette gjør at de menneske som ønsker å gi et bedre
  tilbud til ungdom faktisk kan det. Den norske offentlige skolen har dårlige
  lærere, utraderte bøker og overfylte klasser. Etter personlig erfaring er
  privat skole helt topp. Jeg får dekket kostnadene for min skole med stipend og
  jeg har ikke fått noe annet enn en positive erfaringer med private skoler.

  For dere som leser dette manifestet må huske å ha i tankene at dette hviser kun
  de dårlige sidene uten egentlig noe ordentlige kilder.

  Vær kritisk!!

 • Ivar Vangen

  Det er absolutt mulig å ta ut profitt av privatskoler i Norge også. Det er forskjell på utbytteforbud og profittforbud. Utbytte er for amatører.

 • 2Gee

  Ett eksempel E18 fra Arendal til Grimstad, aldri er det bygget så mye vei på så kort tid av så høy kvalitet i Norge